Vyhledávání Ambulance

2015
Sponzoři a dárci » Sponzoři » 2015
Dárce Datum Předmět daru Pro oddělení IKEA HANIM, spol. s.r.o. 7.1.2015 2ks přebalovací pult (5 980 Kč) Pediatrická klinika Ušelová Marie 12.1.2015 finanční dar (2...
2012
Sponzoři a dárci » Sponzoři » 2012
Dárce Datum Předmět daru Pro oddělení Zápotočný Tomáš 31.12.2012 stolek Postman 1 v hodnotě 5 398,- Kč KDCHT Resorbia s.r.o. 18.12.2012 espresso Krups, kapsle, optická myš v ho...
Stanice a kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN » Stanice a kontakty
Resuscitační oddělení - pavilon B3 (I. patro) vedoucí lékař stanice A stanice B resuscitačního oddělení staniční sestra staniční sestra MUDr. Jan Cihlář Kristýna Prchlíková, DiS....
Specializované ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN » Specializované ambulance
Hypertenze v těhotenství prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.renata.cifkova@ftn.cztel.: 261 083 694 Srdeční selhání doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.jan.bruthans@ftn.cztel.: 261 083 905 Familiární hyp...
Ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance
Pneumologická ambulance: Pneumologická všeobecná ambulance tel: 261 083 384 Ambulance pro onemocnění pohrudnice tel: 261 083 384 Ambulance pro léčbu závislosti na tabáku tel: 261 0...
Dětská neurologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie
Oddělení dětské neurologie nabízí specializované služby pro území celé České republiky. Jeho činnost se soustřeďuje zejména na epileptologii a epileptochirurgii, vývojovou neurologii, neurogenetiku, ...
Dětská psychiatrie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie
Dovolte, abychom Vám představili oddělení dětské psychiatrie, které bylo zřízeno v září roku 1964. Postupně docházelo k redukci lůžek na současných 30. Dětská psychiatrie má lůžkovou část, kde je prov...
Gynekologicko-porodnické oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení
Porodnické oddělení: Poskytujeme komplexní péči těhotným ženám, ženám s rizikovým těhotenstvím, rodičkám a ženám při spontánních i operačních porodech. Naše oddělení nese titul Baby Friendly H...
Ambulance psychologická pro dospělé
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Psychologické oddělení » Ambulance psychologická pro dospělé
Pouze na objednání!   Klinický psycholog Mgr. Jana Kříhová Podzemná e-mail: jana.krihova@ftn.cz Objednání a informace: Po-Pá (7:00-8:00 hod.) tel.: 261 083 131, 73...
Interní klinika 3. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN
Vážení návštěvníci, vzhledem k epidemiologické situaci platíod 17. 9. 2020 do odvolánízákaz návštěv na Interní klinice 3. LF UK a FTN. Individuální návštěvy jsou možné pouze po dohoděs ošetřujícím pe...
Imunologická laboratoř
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Imunologická laboratoř
V imunologické laboratoři Fakultní Thomayerovy nemocnice se provádějí základní i specializovaná imunologická vyšetření biologických materiálů humánního původu (krev, moč, bronchoalveolární laváž) pro ...
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN
Uzávěr detašovaných ambulancí ve FNKV ve dnech1. 7. 2021 - 5. 9. 2021 Akutní ošetření poskytne domovská ambulance ve FTN, pavilon B5 Děkujeme za pochopení AKTUÁLNĚ (COVID-19):platí omezení návště...
Hematologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení klinické hematologie » Hematologická ambulance
Ambulantní část Oddělení klinické hematologie FTN tvoří první linii specializovaného kontaktu pro přirozenou spádovou oblast cca 350 000 obyvatel Prahy 4 a okolí. Zajišťuje diagnostiku, léčbu a dis...
Ambulance dětské chirurgie ve FN Královské Vinohrady
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Ambulance kliniky » Ambulance dětské chirurgie ve FN Královské Vinohrady
Uzávěr detašovaných ambulancí ve FNKV ve dnech1. 7. 2021 - 5. 9. 2021 Akutní ošetření poskytne domovská ambulance ve FTN, pavilon B5 Děkujeme za pochopení pavilon: M vedoucí lékař: M...
Ambulance pro vývojovou neurologii a neurorehabilitaci
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro vývojovou neurologii a neurorehabilitaci
Lékař: MUDr. Jan Hadač, Ph.D. jan.hadac@ftn.cz MUDr. Matúš Bašovský matus.basovsky@ftn.cz Rehabilitační pracovnice: Mgr. Aletheia Šťouračová, Marie Šandová Konta...
Ambulance mammologická
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN » Ambulance mammologická
Pavilon: A1, přízemí Objednání do poradny: tel.: 261 083 246 pouze v době ordinačních hodin! (Út-Čt)     Lékař: Ordinační doba: MUDr. Klára Česlarová Út  9:00 – ...
Ambulance pro nervosvalová onemocnění
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro nervosvalová onemocnění
Lékař: MUDr. Lucia Němcová lucia.nemcova@ftn.cz MUDr. Miriam Adamovičová miriam.adamovicova@ftn.cz Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 886 detska.neurolo...
Oddělení klinické hematologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení klinické hematologie
Oddělení klinické hematologie (OKH) je zařízením standardní hematologické péče a je součástí laboratorního komplementu Fakultní Thomayerovy nemocnice. Oddělení má 2 základní části: klinickou (hema...
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN (PAT) provádí základní a specializovaná makroskopická, histologická, neurohistologická, cytologická, imunohistochemická, molekulárně-patologická a ...
Oddělení ušní, nosní, krční
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční
ORL oddělení pro choroby ušní, nosní, krční a chirurgie hlavy a krku je moderním pracovištěm zajišťující komplexní péči o dospělé i dětské pacienty s onemocněními hlavy a krku, kompletní diagnostiku v...
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN
Pediatrická klinika TN (dále PK) je tvořena dvěma standardními lůžkovými odděleními, jednotkou intenzivní a resuscitační péče (dále JIP), příjmovou ambulancí a řadou odborných ambulancí. Celkový p...
Odborné ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance
Kardiologická ambulance Hematologická ambulance Ambulance pro rizikové děti a SIDS Plicní ambulance Ftiseologická ambulance Odborná laboratoř funkčního vyšetření plic Endokrinologická ambula...
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN
POZOR !!!  Rekonstrukce pavilonu G1 ZMĚNA PROVOZU AKUTNÍ AMBULANCE !!! platí od 30. 1. 2020 Akutní pohotovostní ambulance jepřestěhována na PAVILON B5 - 1. PATRO. Provoz 24 hodin denně. PŘEST...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Neurologická klinika 3. LF UK a FTN » Kontakty
Kancelář oddělení: tel.: 261 082 272 Pohotovostní a příjmová ambulance: tel.: 261 083 851 EEG: tel.: 261 082 511 Centrum pro epileptologii: tel.: 261 082 375 EM...
Ambulance dětské klinické psychologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Psychologické oddělení » Ambulance dětské klinické psychologie
Pouze na objednání!   Klinický a dětský klinický psycholog PhDr. Dana Krejčířová e-mail: dana.krejcirova@ftn.cz Objednání a informace: Út a St (6:30-7:45 hod.)  tel.: 261...
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN
Vyšetření a léčba všech zánětlivých, degenerativních i funkčních poruch pohybového systému, včetně nejnovějších léčebných postupů. Možnost konzultace ortopeda, revmatologa, rehabilitačního lékaře, spe...
Propuštění z oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení geriatrie a následné péče » Informace pro pacienty a rodinné příslušníky » Propuštění z oddělení
Pobyt na našem oddělení končí formou propuštění do domácí péče nebo překladem do jiného zdravotnického či sociálního zařízení. Propuštění je výhradně v kompetenci lékaře a primáře oddělení. Pacienti ...
Úsek laboratorních metod
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Úsek laboratorních metod
Klinické laboratoře TN jsou soustředěny do organizačního celku pod názvem Úsek laboratorních metod (ÚLM), jehož posláním je zajišťovat rutinní i specializovaná laboratorní vyšetření v odbornostech kli...
Organizační členění ÚLM
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Úsek laboratorních metod » Organizační členění ÚLM
Vedení ÚLM (pavilon H) Oddělení klinické biochemie (pavilon H) Laboratoř farmakologie (součást biochemie pavilon H) Oddělení lékařské genetiky (včetně ambulance pavilon U) Oddělení patologie a m...
Ambulance pro léčbu bolesti
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN » Ambulance pro léčbu bolesti
Lékaři: MUDr. Ivana Matoušková  ivana.matouskova@ftn.cz Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 452 Umístění: pavilon A1 Ordinační doba: Po, St 8:30-1...
Ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení » Ambulance
Virtuální prohlídka oddělení Gynekologická ambulance všeobecná Kontakt: tel.: 261 082 355 Ordinační doba: pracovní dny 7:30-15:00 hod. Poradna pro fyziologické těhot...
Odborné ambulance / poradny
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení » Odborné ambulance / poradny
Kontakt: tel.: 261 082 471 Objednání: Po-Pá 13:00-15:00 hod. Urogynekologická ambulance + indikace Lékař: prim.MUDr. Petr Kolek Ordinační doba: Čt 1...
Historie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení » Historie
Historie gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 - Krči Brožura ke stažení: Z historie Ústavu mateřství (.pdf) Vrátíme-li se úplně na začátek porodnictví v Pra...
Ambulance hrudní chirurgie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN » Ambulance hrudní chirurgie
Provádí vyšetření, indikace, objednání k operaci, pravidelné kontroly a převazy. Pavilon: B1, přízemí Ordinační doba: Po-Čt  9:00-14:00 hod.   Pá  9:00-12:00 hod. Kontakt k ob...
Příjmová ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Příjmová ambulance
Pavilon: A4 - přízemí Vedoucí lékař: MUDr. Petr Polák Staniční sestra: Bronislava Fáberová Kontakt: tel.: 261 082 501 Ordinační doba: nepřetržitě Ročně zde oš...
Odborné (diagnostické) ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance
Specializovaná interní péče je poskytována na pavilonech A1, A4, B3. Staniční sestra:Alena Suková Kontakty k objednání a informacím: Pavilon A1 - metabolická a nutriční poradna Zdravot...
3D ultrazvuk
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení » Novinky na oddělení » 3D ultrazvuk
3D fotografie + videozáznam Vážené nastávající maminky!V rámci rozšíření našich služeb pro těhotné ženy, Vám nabízíme záznam Vašeho miminka ve formátu 3D. Za předpokladu splnění určitých kritérií (p...
Struktura oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení klinické biochemie » Struktura oddělení
Statimová laboratoř v průběhu denní směny neodkladná (STATIM) vyšetření Rutinní laboratoř v průběhu ranní směny rutinní vyšetření Pohotovostní služba provádí neodkladná vyšetření v ...
Objednání k operaci
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN » Objednání k operaci
K hrudním operacím je pacient indikován po kompletním vyšetření na plicním oddělení či v odborných ambulancích či při předchozí hospitalizaci na našem oddělení. K mammologickým operacím pak přímo z ma...
Operace u nádorů hrtanu (operační odstranění hrtanu - totální laryngektomie)
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Pro pacienty » Typy operačních výkonů » Operace u nádorů hrtanu (operační odstranění hrtanu - totální laryngektomie)
Zhoubné nádory hrtanu Jaké jsou možnosti léčby? U některých typů nádorů hrtanu je nejčastěji navrženým postupem léčby operace – totální laryngectomie (larynx – hrtan, ectomia – operační vynětí orgán...
Ambulance a laboratoř
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení lékařské genetiky » Ambulance a laboratoř
...
Radioterapie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Onkologická klinika 1. LF UK a FTN » Radioterapie
Stavební úpravy a instalace přístrojové techniky Vážení klienti,rádi bychom Vám oznámili, že v období od 16. 2. 2021 do 18. 9. 2021 bude probíhatrekonstrukce ozařoven a instalace nových lineárních ur...
Ambulance plicní rehabilitace
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologická ambulance » Ambulance plicní rehabilitace
Vedoucí ambulance: Šárka Novotná DiS. Ordinační doba: Pondělí jen po předešlém objednání Úterý 7:00 - 9:00 a 12:00 - 13:00 Středa 7:00 - 9:00 a 12:00 - 13:00 ...
Odborné ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance
Do odborných ambulancí dětské neurologie FTN se lze objednat s doporučením ošetřujícího ambulantního neurologa, ve výjimečných případech s doporučením praktického lékaře. Všeobecná ambulance je určen...
Ambulance pro epileptologii a epileptochirurgii
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro epileptologii a epileptochirurgii
Lékař: prim. MUDr. Klára Brožová klara.brozova@ftn.cz MUDr. Jan Hadač, Ph.D. jan.hadac@ftn.cz MUDr. Radana Stibitzová radana.stibitzova@ftn.cz MUDr. Pavla Hněvsová pavla....
Ambulance pro neurodegenerativní a metabolické choroby
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro neurodegenerativní a metabolické choroby
Lékař: prim. MUDr. Klára Brožová klara.brozova@ftn.cz MUDr. Jan Hadač, Ph.D. jan.hadac@ftn.cz Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 886  (ambulance - kartot...
Ambulance pro extrapyramidová onemocnění
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro extrapyramidová onemocnění
Lékař: MUDr. Miriam Adamovičová miriam.adamovicova@ftn.cz Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 886  (ambulance - kartotéka) ...
Ambulance pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění
Lékař: MUDr. Lucia Němcová lucia.nemcova@ftn.cz Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 886 detska.neurologie@ftn.cz ...
Oční oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení
Činnosti očního oddělení Komplexní zdravotní péče o nemocné s oftalmologickou problematikou, postgraduální výuka lékařů, školení praktických lékařů, konziliární činnost pro Fakultní Thomayerovu n...
Nefrologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Nefrologická ambulance
Pavilon: B3 Lékař: MUDr. Petr Táborský Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 226 Ordinační doba: St 13:00-14:30, Pá 10:00-14:30 hod. Spektrum poskytované pé...
Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů
Věda, výzkum a EK » Granty a projekty » EHP / Norsko » Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů
Projekt s registračním číslem NF-CZ11-OV-2-024-2015 financovaný Norskými fondy byl podpořen v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdr...
Odborné ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance » Odborné ambulance
Pondělí:   MUDr. Jiří Stejskal, FEBU      - onkourologie se zaměřením na diagnostiku a terapii karcinomu prostaty    MUDr. Vítězslav Hanáček      - onkourologie se zaměřením ...
Akutní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance » Akutní ambulance
Je v provozu nepřetržitě pro akutní případy a konzilia z jiných pracovišť. Vzhledem k vytíženosti akutní ambulance a nutnosti upravovat pořadí ošetření pacientů podle závažnosti jejich stavu může ček...
Onkologické poradny
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance » Onkologické poradny
Nádory prostaty: Specializovaná ambulance Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice zajištuje komplexní diagnostiku i léčbu karcinomu prostaty. K diagnostice karcinomu (zhoubného nádoru) prostaty jso...
Vedení kliniky a personální obsazení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Vedení kliniky a personální obsazení
přednosta: prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA primář a vedoucí oddělení:MUDr. Jaroslav Jarabák vrchní sestra: Mgr. Vlastimil Mrákava vedoucí lékař JIP: vedoucí lékař ambulanc...
Ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance
Jsou určeny pouze pro předem objednané pacienty. Pro vysoký počet vyšetřovaných pacientů a vytížení lékařů (např. žádostmi o telefonické konsultace z jiných pracovišť) nelze vyloučit nutnost čekání n...
JIP
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » JIP
Odpovědný lékař: MUDr. Jan Hrbáček, Ph.D. Vedoucí sestra: Bc. Mariana Škvorová, DiS. Jednotka intenzivní péče urologické kliniky 3. LF UK a TN je oborovou JIP, kde jsou hospitali...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Kontakty
Sekretariát: 261 083 688 urologie@ftn.cz Ambulance: 261 083 167 Kdy volat: 8:30-15:30 hod. Umístění: pavilon B4 Mapa a doprava Vzhledem k platné legislativní úp...
Kardiologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Kardiologická ambulance
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Lékař: MUDr. Luboš Kotík, CSc. Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398 Ordinační doba: Po  13:00-15:00 hod. Pav...
Diabetologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Diabetologická ambulance
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Lékař: MUDr. Magdalena Lejsková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398 Ordinační doba: Út, Čt, Pá  8:30-11:30, 13:00-15:00 ho...
Pneumologická všeobecná ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologická ambulance » Pneumologická všeobecná ambulance
Vedoucí lékařka: MUDr. Ivana Hricíková Lékaři: MUDr. O. Balík, MUDr. Z. Boučková, MUDr. M. Heribanová, MUDr. Z. Györfy, MUDr. P. Filipová, MUDr. L. Heribanová, MUDr. M. Ko...
Pneumoonkologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumoonkologická ambulance
Vedoucí lékařka: MUDr. Markéta Černovská Lékaři: MUDr. Libor Havel   MUDr. Marie Drösslerová     Ordinační doba: Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30 ...
Ambulance klinické imunologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Ambulance klinické imunologie
Alergologicko-imunologická ambulance Ambulance intersticiálních plicních procesů Nutné telefonické objednání! Vedoucí lékařka: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. Lék...
Ambulance bronchiální obstrukce
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologická ambulance » Ambulance bronchiální obstrukce
Vyšetření pacientů je možné po předchozím objednání na doporučení pneumologa nebo alergologa.    Lékaři: MUDr. Lucie Heribanová MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. O...
Ambulance pro závislé na tabáku
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologická ambulance » Ambulance pro závislé na tabáku
Lékaři: MUDr. Lenka Bittner MUDr. Zsuszanna Györfy    Ordinační doba: Úterý 13:00 - 15:00 MUDr. Lenka Bitter Středa 13:00 - 15:00 MUDr. Zsuszanna Gy...
Specializovaná centra
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Specializovaná centra
V rámci Pneumologické kliniky působí specializovaná centra: Centrum pro léčbu bronchogenního karcinomu Kontakt: MUDr. Markéta Černovská, email: marketa.cernovska@ftn.cz Centrum pro léčbu mu...
Ambulance pro onemocnění pohrudnice
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologická ambulance » Ambulance pro onemocnění pohrudnice
Lékařka: MUDr. Pavla Žáčková Ordinační doba: Po - Pá  7:00 - 15:30 Objednání a informace: tel.: 261 083 384 Přehled nejčastějších onemocnění pohrudnice Pneumot...
Ambulance dětské psychiatrie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie » Ambulance dětské psychiatrie
Lékař: MUDr. Jana Šplíchalová Kontakt k objednání a informacím: sestra Radmila Novotná tel.: 261 082 262, 261 083 208 Ordinační doba: denně 8:00-15:30 hod....
Ambulance psychiatrie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie » Ambulance psychiatrie
Lékař: MUDr. Barbora Kramerová Kontakt k objednání a informacím: sestra Radmila Novotná tel.: 261 082 262, 261 083 208 Ordinační doba: Pro ambulanci pro dos...
Ambulance psychologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie » Ambulance psychologie
Vedoucí psycholog: PhDr. Zofia Toužimská, CSc. Psycholog: PhDr. Jitka Balcarová Mgr. Marie Vabroušková Kontakt k objednání a informacím: sestra Radomila Novotná ...
Ambulance logopedie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie » Ambulance logopedie
Vedoucí logoped: Mgr. Petra Petrlíková Logoped: Mgr. Jana Gabrielle Smrčková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 654 K vyšetření je nezbytně nutné...
Ambulance infekční
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance infekční
Slouží pacientům přicházejícím s akutním infekčním onemocněním a během jeho léčby. Lékař: střídají se lékaři oddělení   Kontakt: tel.: 261 082 247 (lékař) tel.: 261 082 346...
Ambulance kontrolní
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance kontrolní
Pro pacienty v rekonvalescenci po akutních infekčních onemocněních léčených ambulantně nebo za hospitalizace. Lékař: střídají se lékaři oddělení   Kontakt: tel.: 261 083 430...
Ambulance pro choroby jater
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance pro choroby jater
Pro pacienty s onemocněním jater, po prodělaných virových hepatitidách a pro pacienty k léčbě chronické hepatitidy B a C. Lékař: prim. MUDr. Stanislava Šimková stanislava.simkova@ftn.cz ...
Ambulance pro neuroinfekce
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance pro neuroinfekce
V této ambulanci jsou sledováni pacienti po prodělané neuroinfekci. Lékař: MUDr. Ivana Dvončová   Kontakt: tel.: 261 083 344 (lékař) tel.: 261 082 346 (sestra)   ...
Ambulance pro Lymskou borreliozu
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance pro Lymskou borreliozu
Pro pacienty odesílané k diagnostice a léčbě Lymské borreliozy. Lékař: MUDr. Vít Nádvorník   Kontakt: tel.: 261 083 430 (lékař) tel.: 261 082 346 (sestra)   Ordin...
Ambulance pro zoonozy
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance pro zoonozy
Pro pacienty odeslané k vyšetření a terapii s podezřením na některou zoonozu (onemocnění přenášená ze zvířat na člověka). Lékař: MUDr. Ivana Pavlíková   Kontakt: tel.: 261 0...
Jak bude radioterapie probíhat a co vzít s sebou
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Onkologická klinika 1. LF UK a FTN » Radioterapie » Jak bude radioterapie probíhat a co vzít s sebou
Příprava a vlastní průběh protinádorového ozařování má několik kroků (v průběhu plánování a vlastní RT není třeba být nalačno): 1. Plánování RT: Po objednání se ve stanovený čas s vaší lékařskou doku...
Nenádorová terapie - terapeutický rentgenový ozařovač Gulmay
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Onkologická klinika 1. LF UK a FTN » Radioterapie » Nenádorová terapie - terapeutický rentgenový ozařovač Gulmay
Pracoviště je nově vybaveno rentgenovým ozařovačem určeným zejména pro léčbu bolestivých artróz kolenních kloubů, patních ostruh, tenisových loktů, kožních nádorů apod. Terapeutický RTG ozařovač Gulm...
Ambulance dětské chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Ambulance kliniky » Ambulance dětské chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici
pavilon: B5 - přízemí vstup z proskleného koridoru mezi B4 a B5 vedoucí lékař: MUDr. Klára Borůvková staniční sestra Milada Pavlicová Ke stažení (.pdf): Podro...
Ambulance kliniky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Ambulance kliniky
Ambulance dětské chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici Ambulance dětské chirurgie ve FN Královské Vinohrady...
Zaměstnanci kliniky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Zaměstnanci kliniky
Zaměstnanci Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN vedení kliniky přednosta doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D. tomas.pesl@ftn.cz primář MUDr. Milan Machart milan.mach...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Kontakty
Objednání k vyšetření na ambulanci ve Fakultní Thomayerově nemocnici s doporučením pediatra objednání k operaci změny termínů vyšetření nebo operace v pracovní dny: 7:00-8:00 hod. ...
Historie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Historie
1948:   operace dětí po poliomyelitidě 1951: založeno Oddělení dětské chirurgie a ortopedie, lůžkové oddělení na pavilonu G2, ambulance a operační sál na pavilonu G4 1953: zříz...
Ambulance lékařské genetiky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení lékařské genetiky » Ambulance a laboratoř » Ambulance lékařské genetiky
Primářka: MUDr. Martina Langová, Ph.D. martina.langova@ftn.cz Lékaři: MUDr. Vladimír Gregor vladimir.gregor@ftn.cz MUDr. Antonín Šípek antonin.sipek@ftn.cz Ordinační doba: ...
Specializované ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Specializované ambulance
Ambulance prim. MUDr. Jana Pasky, MBA Ordinační doba: Út 8:00-12:00 hod. Předchozí objednání: tel.: 261 083 260 asistentka: Jana Bednářová Ambulance MUDr. Aleše ...
Kontakt
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Kontakt
primář vrchní sestra MUDr. Jan Paska, MBA Jitka Gregorová jan.paska@ftn.cz jitka.gregorova@ftn.cz tel.: 261 082 104 tel.: 261 083 790 sekretariát kartotéka or...
Všeobecná pediatrická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Všeobecná pediatrická ambulance
Ordinační doba: pondělí - pátek  8:00 - 16:00 hod.   Kontakt: tel.: 261 083 396 ...
Příjmová pediatrická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Příjmová pediatrická ambulance
Ordinační doba: provoz nepřetržitý pohotovostní služba: 15:30 - 7:00 hod. Kontakt: tel.: 261 083 396 ...
Dětská kardiologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská kardiologická ambulance
Po předchozím objednání Lékař: MUDr. Tatiana Janatová, CSc. tatiana.janatova@ftn.cz Ordinační doba: středa 8:30-12:00 hod. konzilia a akutní pacienti po domluvě ...
Dětská hematologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská hematologická ambulance
Ambulance je zaměřěna na neonkologickou dětskou hematologii. Lékař: MUDr. Libuše Polanecká libuse.polanecka@ftn.cz Ordinační doba: úterý 8:30-12:00, 13:30-15:00 hod. ...
Ambulance pro rizikové děti a SIDS
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Ambulance pro rizikové děti a SIDS
Ambulance pro rizikové děti a SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojence) Lékař: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. hana.houstkova@ftn.cz Ordinační doba: pondělí 8:30 - 12:30 hod...
Dětská plicní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská plicní ambulance
Pouze pro pacienty do 18 let! Lékař: MUDr. Jindřich Pohl jindrich.pohl@ftn.cz Ordinační doba: středa 08:00-15:00 hod. po předchozím objednání Lékař: MUDr. Ka...
Dětská ftiseologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská ftiseologická ambulance
Lékař: MUDr. Jindřich Pohl jindrich.pohl@ftn.cz Ordinační doba: středa 07:00 - 13:00 hod. 13:30 - 15:00 hod. Objednání a info: tel.: 261 083 693, 26...
Dětská endokrinologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská endokrinologická ambulance
Lékař: MUDr. Eva Havránková Ordinační doba: úterý 15:00-18:00 hod. čtvrtek 08:30-12:00 hod. Lékař: MUDr. Alice Mílová Ord...
Dětská nefrologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská nefrologická ambulance
Lékař: MUDr. Pavel Dvořák, Ph.D. pavel.dvorak@ftn.cz Ordinační doba: pondělí 8:30-12:00, 13:30-15:00 hod. po předchozím objednání Objednání a info: tel.: 261 08...
Dětská alergologická a imunologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská alergologická a imunologická ambulance
Lékař: MUDr. Václava Kredbová vaclava.kredbova@ftn.cz Ordinační doba: pondělí - čtvrtek 7:30-12:00, 13:30-15:30 hod. po předchozím objednání Objednání a info: t...
Dětská gastroenterologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská gastroenterologická ambulance
Po předchozím objednání Lékař: MUDr. Radim Vyhnánek Ordinační doba: úterý, čtvrtek 14:00-15:00 hod.   pátek 9:00-12:00, 14:00-15:00 hod. Telefonické konzulta...
Dorostová ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dorostová ambulance
Lékař: MUDr. Pavel Kabíček pavel.kabicek@ftn.cz Ordinační doba: pondělí, pátek 9:00-12:00, 13:30-15:00 hod. po předchozím objednání Objednání a info: tel.: 26...
Revmatologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN » Revmatologická ambulance
vedoucí lékař: MUDr. Lenka Zouharová lékaři: přednosta MUDr. Petr Kopsa, MUDr. Marie Sedláčková, MUDr. Ondrej Lepp, MUDr. Ing. Jana Zemanová, MUDr. Tom Philipp objednán...
Osteologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN » Osteologická ambulance
lékař: MUDr. et Bc. Jiří Běhounek objednání a informace: tel.: 261 083 340 ordinační doba: 8:00 - 9:00 hod. ...
Rehabilitační ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN » Rehabilitační ambulance
lékař: MUDr. Martina Nyklíčková, MUDr. et Bc. Jiří Běhounek, MUDr. Július Tomčík objednání a informace: tel.: 261 083 684 ordinační doba: Po-Pá  7:30 - 16:00 hod. ...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN » Kontakty
zástupce přednostypro pedagogickou činnost zástupce pro vědu,výzkum a kvalitu péče zástupce primáře  MUDr. Robin Strnad MUDr. Přemysl Šmejkal as. MUDr. Pavel Bergmann ...
Ambulance diabetologie, obezitologie a poruchy metabolismu lipidů
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Ambulance diabetologie, obezitologie a poruchy metabolismu lipidů
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Lékař: MUDr. Ivana Hájková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 226, 261 082 398 Ordinační doba: Po, St, Čt  9:00-11:30, 13:00-...
Interní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Interní ambulance
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398 Pavilon: B3 - diagnostická ambulance Kontakt k objednání a informacím: tel.:...
Nutriční a metabolická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Nutriční a metabolická ambulance
Pavilon: A1 Lékař: doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 802 Ordinační doba: Po  13:30-16:00 hod. Pavilon: A1 Lék...
Endokrinologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Endokrinologická ambulance
Pavilon: A4 Lékař: MUDr. Dan Rakušan Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398 Ordinační doba: Čt  13:00-14:30 hod. Pavilon: B3 Lékař: MUDr. Si...
Lipidologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Lipidologická ambulance
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Lékař: MUDr. Tomáš Adámek Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398, 261 083 226 Ordinační doba: Po, Út  13:00-15:00 hod. ...
Hepatologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Hepatologická ambulance
Pavilon: A1 Lékař: MUDr. Jaroslav Koten Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 226, 261 082 114 Ordinační doba: Po, Čt  9:00-11:00 hod. Spektrum poskytované ...
Ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Onkologická klinika 1. LF UK a FTN » Ambulance
V rámci kliniky funguje 5 ambulancí klinické onkologie. Nacházejí se v 1. patře pavilonu A3 vpravo a jsou určeny ke kontrolám léčených a dispenzarizaci vyléčených pacientů. Noví pacienti se mohou obj...
Kvalita práce
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení klinické hematologie » Kvalita práce
Oddělení klinické hematologie má zavedený systém managementu kvality, který přispívá k neustálému zlepšování jeho efektivnosti ve všech oblastech pracovních procesů a činností v souladu: s moderním...
Ambulance pro vyšetření před transplantací plic
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologická ambulance » Ambulance pro vyšetření před transplantací plic
  Lékařka: MUDr. Zsuzsanna Györfy Informace: tel.: 261 083 384 Pokud je plicní onemocnění v konečném stádiu, může být pro nemocné vhodným řešením transplantace pli...
Ambulance pro léčbu netuberkulózních mykobakterióz
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologická ambulance » Ambulance pro léčbu netuberkulózních mykobakterióz
Lékaři: MUDr. Ivana Hricíková, MUDr. Emília Kopecká, MUDr. Zsuzsanna Györfy Informace: tel.: 261 083 384 Ambulance je zaměřena na léčbu a sledování nemocných s již stanovenou di...
Laboratoř pneumologické cytologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Laboratoře » Laboratoř pneumologické cytologie
Lékařka: MUDr. Pavla Žáčková tel. 261 082 142 email: pavla.zackova@ftn.cz Laboratoř pneumologické cytologie při Pneumologické klinice zajišťuje standardní i rychlou...
Laboratoř pro diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Laboratoře » Laboratoř pro diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku
Lékařka: MUDr. Lucie Heribanová Kontakt pro objednání: tel: 261 08 2422 Poruchy dýchání ve spánku, zejména obstrukční spánková apnoe (OSA), jsou závažná onemocněn...
Historie kliniky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Historie kliniky
Historie plicního oddělení v Masarykových domovech a Thomayerově nemocnici Oddělení ftiseologické vzniklo v tehdejších Masarykových domovech jako pobočka Ftiseologického oddělení Nemocnice na Bulovce...
Dětská osteologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská osteologická ambulance
Lékař: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. milan.bayer@ftn.cz Ordinační doba: čtvrtek 11:30-15:00 hod. ...
Vyšetření potravinové intolerance na 216 druhů potravin
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Imunologická laboratoř » Potravinové intolerance » Vyšetření potravinové intolerance na 216 druhů potravin
Pomocí testu firmy Euroimmun IgG EURO-LINE-Food Profile. Žádanka (.pdf) Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění. Cena vyšetření potravinové intolerance na 216 druhů potravin: 11...
Jak vyšetření probíhá?
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Imunologická laboratoř » Potravinové intolerance » Jak vyšetření probíhá?
Vyšetření se odehrává ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Vytiskněte si žádanku k vyšetření a vyplňte své údaje. Přijďte do Fakultní Thomayerovy nemocnice, zde v pokladně uhraďte cenu za vyšetřen...
Pneumologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologická ambulance
Pneumologická všeobecná ambulance tel: 261 083 384 Ambulance pro onemocnění pohrudnice tel: 261 083 384 Ambulance pro závislé na tabáku tel: 261 083 384 Ambulance pro léčbu net...
Kde nás najdete
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Kde nás najdete
Nejrychlejší spojení z centra MHD: Metrem C do stanice Kačerov a následně autobusem do zastávka Nemocnice Krč Autem: Adresa: Vídeňská 800/5, Praha 4  Mapa V rámci Thomayerovy nemocnice nás na...
Kde nás najdete
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Kde nás najdete
Jak se k nám dostanete? Nejrychlejší spojení z centra MHD: Metrem C do stanice Kačerov a následně autobusem do zastávka Nemocnice Krč Autem: Adresa: Vídeňská 800/5, Praha 4  Mapa V rámci...
Gastroenterologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Gastroenterologická ambulance
Pavilon: A1 Lékař: MUDr. Sandra Summerová Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 504 Ordinační doba: Po  14:00-15:30 hod. Pavilon: A1 Lékař: MUDr. Natálie...
Cíle Sdružení pro idiopatickou plicní fibrózu
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Projekt Sdružení Idiopatická plicní fibróza » Cíle Sdružení pro idiopatickou plicní fibrózu
Založili jsme Sdružení Idiopatické plicní fibróza s těmito cíli: Zvýšit informovanost veřejnosti, ale i lékařů o idiopatické plicní fibróze a nutnosti včasného stanovení diagnózy Zvýšit informovan...
Šetři své plíce
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Šetři své plíce
ŠETŘI SVÉ PLÍCE – preventivní program pro 4.-5.třídy ZŠ Pneumologická klinika 1. LF UK v Thomayerově nemocnici připravila v rámci Centra pro závislé na tabáku ve spolupráci s dětský...
Poučení před zavedením zrn do prostaty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance » Onkologické poradny » Poučení před zavedením zrn do prostaty
Vážený pane, je u Vás plánována léčba radioterapií na oblast prostaty, pro zpřesnění zaměření prostaty při radioterapii Vám bude před zahájením léčby provedeno zavedení speciálních kontrastních marker...
Dětská imunologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dětská imunologická ambulance
Lékař: MUDr. Markéta Bloomfield marketa.bloomfield@ftn.cz   Ordinační doba: středa, čtvrtek 8:30-12:30 hod.   Objednání a info: tel.: 261 083 798, 261 082 337 ...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Kontakty
Adresa: Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Sekretariát: tel.: 733 670 730 Ambulance: tel.: 261 082 270, 261 083 124 Oddělení...
Akutní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Akutní ambulance
Kontakt: tel.: 261 083 124, 261 082 270 Ordinační doba: Po-Čt  7:30-15:30 hod.   Pá  7:30-14:30 hod. Pohotovost: denně  15:30-7:00 hod. Místem prvního kontaktu pacien...
Odborné ambulance a poradny
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny
Oddělení pečuje ve specializovaných poradnách o velké množství pacientů se sítnicovou patologií, s očními komplikacemi diabetu, glaukomem či pacienty s endokrinní orbitopatií. Dětskou oftalmologickou...
Vitreoretinální ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny » Vitreoretinální ambulance
Kontakt: tel.: 261 083 124, 261 082 270 Ordinační doba: Po-Čt  7:30-15:30 hod. Pá  7:30-14:00 hod. Lékaři: MUDr. Kateřina Myslík Manethová, FEBO MUDr. Kateřina Kessle...
Glaukomová ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny » Glaukomová ambulance
Kontakt: tel.: 261 082 270, 261 083 124 Ordinační doba jen objednaných pacientů: Lékaři: MUDr. Karel Sedláček MUDr. Kateřina Trávová MUDr. Barbora Beroušková ...
Dětská oční ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny » Dětská oční ambulance
Kontakt: tel.: 261 082 270, 261 083 124 Ordinační doba jen objednaných pacientů: Lékaři: MUDr. Petra Teplanová Charakteristika Dětská oční ambulance se specializuje na oč...
Endokrinní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny » Endokrinní ambulance
Kontakt: tel.: 261 082 270, 261 083 124 Ordinační doba jen objednaných pacientů: Lékaři: MUDr. Kateřina Trávová Charakteristika Endokrinní ambulance se zaměřuje zejména n...
Historie oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Historie oddělení
V poválečném období historie Masarykových domovů byl zřízen mezi lety 1945-1947 ORL ordinariát, nejspíše v souvislosti se zřízením Repatriační nemocnice s dětskou léčebnou. Ordinářem byl jmenován MUDr...
Všeobecná ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Všeobecná ambulance
Ambulance pro dospělé i dětské pacienty Ordinační doba: Po-Pá  8:00-15:00 hod. Aplikace injekcí: pouze  8:30-10:00 hod. ! Možnost objednání: tel.: 261 082 269 Pro náhlé a neod...
Zdravotníci z Gynekologicko-porodnického odd. děkují firmě ATOS za překvapení v podobě občerstvení. Děkujeme!
Zdravotníci z Gynekologicko-porodnického oddělení velice děkují zaměstnancům firmy ATOS za milé překvapení v podobě lahodného občerstvení. Společnost ATOS totiž tímto způsobem poděkovala zdravotníkům ...
Nový stacionář pro dětské pacienty díky Nadačnímu fondu Kapka naděje. Děkujeme za podporu!
Nový stacionář pro dětské pacienty na Pediatrické klinice I. LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) byl po několika měsíční přestavbě konečně slavnostně otevřen. Stalo se tak díky finanční podp...
Napsali o nás: Nadační fond Kapka naděje pomáhá. Tentokrát na Pediatrické klinice ve FTN (CNN Prima News)
Nadační fond Kapka naděje pomáhá nemocnicím po celé ČR již přes 20 let. Díky jeho projektům se podařilo účelně a efektivně pomoci stovkám nemocným dětem s nejrůznějšími zdravotními problémy. Tentokrát...
UPOZORNĚNÍ! Změny v provozu plicní kliniky z důvodu plánované rekonstrukce
Thomayerova nemocnice upozorňuje na změny v provozu Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN (pavilon G1) z důvodu plánované kompletní rekonstrukce budovy. Jednotlivá pracoviště kliniky jsou průběžně přemí...
V TN se konal historicky I. ročník Krčského pediatrického odpoledne! Zúčastnilo se ho téměř 80 odborníků na pediatrii
Pediatrická klinika I. LF UK a Thomayerovy nemocnice (TN) ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD) pořádala I. ročník Krčského pediatrického odpoledne. Seminář byl určen...
Napsali o nás: Konec kontrolního stanu v Thomayerce: Pacienti ale prohlídkám neuniknou (blesk.cz)
Pražská Thomayerova nemocnice po šesti týdnech zruší od pondělí povinné prohlídky v kontrolním stanu u svého vstupu. Absolvovat je nyní musejí pacienti přicházející na vyšetření, hospitalizaci či zdra...
UPOZORNĚNÍ! Povinné zdravotní prohlídky v kontrolním stanu končí dne 17.5.! Nahradí je dotazník pro pacienty
Thomayerova nemocnice informuje o ukončení provozu kontrolního stanu pro povinné zdravotní prohlídky. Ty budou ve stanu ukončeny dne 17. května a následující den (od 18. 5.) bude nutné před každou náv...
Napsali o nás: Rozhovor s ředitelem TN Zdeňkem Benešem o koronavirové epidemii a aktuální situaci v nemocnici (PRAŽSKÝ PATRIOT)
Pro PRAŽSKÝ PATRIOT poskytl rozhovor ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., který mj. hovořil o aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s koronavirovou epidemií. V rozhovoru se věnoval také otáz...
Napsali o nás: Rakovina v čase koronaviru: nemocnice odkládají léčbu, pacienti mají strach (idnes.cz)
Kvůli koronaviru pracují nemocnice v omezeném režimu, některým pacientům s rakovinou se proto odsouvá léčba. Podle lékařů je u onkologicky nemocných v případě onemocnění koronavirem vyšší riziko zdrav...
Napsali o nás: Autorizovaný rozhovor s ředitelem TN Zdeňkem Benešem o aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s COVID-19 (Deník N)
O aktuální situaci v TN v souvislosti s novým typem koronaviru – COVID-19 poskytl ucelený rozhovor ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. pro server Deník N. Vzhledem k tomu, že si autorka čl...
Alkohol? Nebezpečná legální droga pro děti. 42% dospívajících vypije 5 a více sklenic alkoholu při jednom posezení.
Ve zneužívání návykových látek adolescenty je bohužel Česká republika stále na čelných místech evropských statistik. Podle Evropské školní studie pro alkohol a jiné drogy (ESPAD 2015) má v ČR zkušenos...
Pozor! Změna provozu akutní ambulance Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN
Pozor! Změna provozu akutní ambulance Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN....
Napsali o nás: Rozhovor s Pavlem Kabíčkem o problému alkoholu u dětí (Pražský deník Extra)
Alkohol? Nebezpečná legální droga pro děti a dospívající  Rozhovor na téma alkohol u dětí poskytl MUDr. Pavel Kabíček, CSc., primář Pediatrické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Krči a vedou...
Díky Providentu jsme získali 53 630 Kč pro dětské pacienty v TN. Děkujeme!
Pomáhat druhým je vždy záslužnou činností, a pokud se jedná o malé děti, platí to dvojnásobně. Své o tom ví i zaměstnanci ze společnosti Provident, kteří na konci minulého roku uspořádali prodejní baz...
Upozornění! Dočasné uzavření lůžek na Infekčním oddělení ve dnech od 22. 11. do 1. 12. 2019 z technických důvodů
Thomayerova nemocnice upozorňuje na dočasné uzavření lůžek na Infekčním oddělení ve dnech od 22. 11. do min. 1. 12. 2019 (možné prodloužení o tři dny) z technických důvodů. Během této doby bude vstup ...
Upozornění! Uzavření Oddělení dětské neurologie ve dnech 26. 7. – 12. 8. 2019
Thomayerova nemocnice upozorňuje, že z technických důvodů dojde k uzavření Oddělení dětské neurologie, a to ve dnech od 26. 7. (od 14 hod.) do 12. 8. 2019 (do 6 hod.)....
Upozornění! Prázdninové uzavření Dětského a dorostového detoxikačního centra ve dnech 19. 7. – 11. 8. 2019
Thomayerova nemocnice oznamuje, že ve dnech od 19. 7. do 11. 8. 2019 dojde k dočasnému uzavření lůžkové části Dětského a dorostového detoxikačního centra z důvodu letních prázdnin....
Thomayerova nemocnice se po mnoha letech spolupráce rozloučila s manželi Sedláčkovými
Vedení Thomayerovy nemocnice se na svém posledním setkání v minulém roce oficiálně rozloučilo s manželi Sedláčkovými a poděkovalo jim za jejich mnohaletou spolupráci a kvalitní odborné vedení svých pr...
Napsali o nás: Masarykovy domovy - Praha se stará o chudé, Lidové noviny
Nemocným, bezmocným a chudým přinesla první republika jednu výraznou změnu: navzdory hospodářské krizi 30. let i pozdějším tvrzením komunistické propagandy se vážně zabývala sociální otázkou. Mezi výs...
Kolečko obdarovalo Dětskou chirurgii TN
Nejnovější dárek nadačního fondu Kolečko Centru dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice má hodnotu 400.000,- Kč. Tvoří jej speciální kostní vrtačka pro chirurgické zákroky a 48 židlí do všech pokoj...
Thomayerova nemocnice po rekonstrukci otevřela Revmatologické a rehabilitační oddělení
V Thomayerově nemocnici bylo dnes za účasti herce Václava Postráneckého, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Bartoška a náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa slavnostně otevře...
Upozornění - Rekonstrukce pavilonu A2
V Thomayerově nemocnici právě prochází rekonstrukcí pavilon A2....
Dětský den v Thomayerově nemocnici
7. června se otevřela v rámci Dětského dne v Thomayerově nemocnici dětská oddělení zdravým dětem......
Snídaně s novináři
LAPAROSKOPIE – MODERNÍ OPERAČNÍ METODA...
Ambulance Očního oddělení FTNsP v novém
Po dlouhých 30 letech provozu má Oční oddělení...
Policisté už popáté rozzářili dětské oči
22. prosinec se pro děti, hospitalizované na pediatrické klinice FTNsP stal vánočním svátkem....
Nadační fond Onkologie pro 21. století uspořádal již po patnácté společenský večer SEBEVĚDOMÍ PRO KAŽDÝ DEN
Praha 4. března 2009 - Nadační fond Onkologie pro 21. století v čele s jeho zakladatelkou, primářkou Onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou profesorkou MUDr. Jitkou Abrah...
Nový stacionář a ambulance na Onkologickém oddělení
V úterý 4. května byly za účasti ministryně zdravotnictví, odborné veřejnosti a pozvaných novinářů slavnostně otevřeny zrekonstruované ambulance a stacionář Onkologického oddělení....
Nadační fond Zdeňky Žádníkové,
realizující nástěnné malby v nemocničních a dětských zařízeních, v srpnu a září letošního roku maloval na Pediatrické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Krči. Po úspěšné spolupráci s Nadač...
Centrum pro závislé na tabáku
Závislost na tabáku (nikotinu) je nemoc, které není snadné se zbavit. Naše centrum je specializované pracoviště na půdě zdravotnického zařízení nabízející svou pomoc lidem, kteří jsou pevně rozhodnuti...
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.