Vyhledávání Ambulance

Očkování proti Covid-19 pro samoplátce (self-payers)
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Centrum očkování a cestovní medicíny » Očkování proti Covid-19 » Očkování proti Covid-19 pro samoplátce (self-payers)
Od 1. července 2021 nabízí Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) očkování proti Covid-19 pro tzv. SAMOPLÁTCE, kteří nejsou pojištěni u veřejné zdravotní pojišťovny! Očkujeme přes rezervační systém Min....
2015
Sponzoři a dárci » Sponzoři » 2015
Dárce Datum Předmět daru Pro oddělení IKEA HANIM, spol. s.r.o. 7.1.2015 2ks přebalovací pult (5 980 Kč) Pediatrická klinika Ušelová Marie 12.1.2015 finanční dar (2...
2012
Sponzoři a dárci » Sponzoři » 2012
Dárce Datum Předmět daru Pro oddělení Zápotočný Tomáš 31.12.2012 stolek Postman 1 v hodnotě 5 398,- Kč KDCHT Resorbia s.r.o. 18.12.2012 espresso Krups, kapsle, optická myš v ho...
Stanice a kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN » Stanice a kontakty
Resuscitační oddělení - pavilon B3 (I. patro) vedoucí lékař stanice A stanice B resuscitačního oddělení staniční sestra staniční sestra MUDr. Jan Cihlář Kristýna Prchlíková, DiS....
Specializované ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN » Specializované ambulance
Hypertenze v těhotenství prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.renata.cifkova@ftn.cztel.: 261 083 694 Srdeční selhání doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.jan.bruthans@ftn.cztel.: 261 083 905 Familiární hyp...
Ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance
Pneumologické ambulance:     •  Pneumologická všeobecná a akutní ambulance tel.: 261 083 384     •  Ambulance pro onemocnění pohrudnice tel.: 261 083 384     •  Ambulance pro léčbu ...
Dětská neurologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie
Oddělení dětské neurologie nabízí specializované služby pro území celé České republiky. Jeho činnost se soustřeďuje zejména na epileptologii a epileptochirurgii, vývojovou neurologii, neurogenetiku, ...
Dětská psychiatrie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie
Dovolte, abychom Vám představili Oddělení dětské psychiatrie, které bylo zřízeno v září roku 1964. Postupně docházelo k redukci lůžek na současných 30. Dětská psychiatrie má ambulantní a lůžkovou část...
Gynekologicko-porodnické oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení
Z důvodu zkvalitnění služeb naší porodnice jsme se rozhodli zrušit "Registrace k porodu". Nadále jsme tady pro vás po celou dobu vašeho těhotenství, porodu i šestinedělí. Rádi vás provedeme doporučený...
Infekční oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení
Z personálních důvodů jsou od 1. září 2022přechodně uzavřena lůžka na infekčním oddělení FTN, infekční ambulance funguje pouze v denním režimu7:30-15:30 hod., poslední pacient  v 15:00 hod. Děkujeme ...
Ambulance psychologická pro dospělé
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Psychologické oddělení » Ambulance psychologická pro dospělé
Pouze na objednání!   Klinický psycholog Mgr. Jana Kříhová Podzemná e-mail: jana.krihova@ftn.cz Objednání a informace: Po – St  7:00 – 8:00 tel.: 261 083 131, 730 ...
Interní klinika 3. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN
Návštěvy pacientů jsou povoleny denně15:00-17:00 hod. Návštěvy na JIP dle individuální domluvy. Interní klinika 3. LF UK a FTN poskytuje komplexní léčebnou a preventivní péči pacientům s celou šká...
Imunologická laboratoř
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Imunologická laboratoř
V imunologické laboratoři Fakultní Thomayerovy nemocnice se provádějí základní i specializovaná imunologická vyšetření biologických materiálů humánního původu (krev, moč, bronchoalveolární laváž) pro ...
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN
Klinika zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro dětské pacienty od narození až do jejich 18. narozenin. Tým kliniky je schopen poskytnou veškerou odbornou péči v rámci obecné...
Hematologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení klinické hematologie » Hematologická ambulance
Ambulantní část Oddělení klinické hematologie FTN tvoří první linii specializovaného kontaktu pro přirozenou spádovou oblast cca 350 000 obyvatel Prahy 4 a okolí. Zajišťuje diagnostiku, léčbu a dis...
Ambulance dětské chirurgie ve FN Královské Vinohrady
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Ambulance kliniky » Ambulance dětské chirurgie ve FN Královské Vinohrady
pavilon: M Ke stažení (.pdf): Podrobný rozpis ambulancí ...
Ambulance pro vývojovou neurologii a neurorehabilitaci
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro vývojovou neurologii a neurorehabilitaci
Lékař: MUDr. Jan Hadač, Ph.D. jan.hadac@ftn.cz MUDr. Matúš Bašovský matus.basovsky@ftn.cz Rehabilitační pracovnice: Mgr. Aletheia Šťouračová, Marie Šandová Konta...
Ambulance mammologická
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN » Ambulance mammologická
Pavilon: B1, přízemí (vchod na pohotovost) Objednání do poradny: tel.: 261 083 246 pouze v době ordinačních hodin! (Út-Čt)     Lékař: Ordinační doba: MUDr. Klára ...
Ambulance pro nervosvalová onemocnění
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro nervosvalová onemocnění
Lékař: MUDr. Lucia Němcová lucia.nemcova@ftn.cz MUDr. Miriam Adamovičová miriam.adamovicova@ftn.cz Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 886 detska.neurolo...
Oddělení klinické hematologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení klinické hematologie
Oddělení klinické hematologie (OKH) je zařízením standardní hematologické péče a je součástí laboratorního komplementu Fakultní Thomayerovy nemocnice. Oddělení má 2 základní části: klinickou (hema...
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN (PAT) provádí základní a specializovaná makroskopická, histologická, neurohistologická, cytologická, imunohistochemická, molekulárně-patologická a...
Oddělení ušní, nosní, krční
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční
ORL oddělení pro choroby ušní, nosní, krční a chirurgie hlavy a krku je moderním pracovištěm zajišťující komplexní péči o dospělé i dětské pacienty s onemocněními hlavy a krku, kompletní diagnostiku v...
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN
Pediatrická klinika FTN (dále PK) je tvořena dvěma standardními lůžkovými odděleními, jednotkou intenzivní a resuscitační péče (dále JIP), příjmovou ambulancí a řadou odborných ambulancí. Celkový po...
Odborné ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance
Ambulance, které poskytují komplexní péči o dětské pacienty (do 18 let) s konkrétním onemocněním, kteří jsou zde vyšetřeni a léčeni....
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN
UPOZORNĚNÍ: OMEZENÍ NÁVŠTĚV NA PNEUMOLOGICKÉKLINICE OD 23.11. DO ODVOLÁNÍ! Upozorňujeme, že od 23. 11. dojde k omezení návštěvna Pneumologické klinice 1. LF UK, a to z důvodu aktuálníepidemiologické ...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Neurologická klinika 3. LF UK a FTN » Kontakty
Kancelář oddělení: tel.: 261 082 272 Pohotovostní a příjmová ambulance: tel.: 261 083 851 EEG: tel.: 261 082 375 Centrum pro epileptologii: tel.: 261 082 375 EM...
Ambulance dětské klinické psychologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Psychologické oddělení » Ambulance dětské klinické psychologie
Pouze na objednání!   Klinický a dětský klinický psycholog PhDr. Dana Krejčířová e-mail: dana.krejcirova@ftn.cz Objednání a informace: Út a St  6:30 – 7:45 tel.: 2...
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN
Upozornění! Chceme Vás upozornit, že z důvodu technické poruchypřístroje k denzitometrickému vyšetření,není možné aktuálně provádět tuto činnost.Na odstraněné závady intenzivně pracujeme. Děkujeme V...
Propuštění z oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení geriatrie a následné péče » Informace pro pacienty a rodinné příslušníky » Propuštění z oddělení
Pobyt na našem oddělení končí formou propuštění do domácí péče nebo překladem do jiného zdravotnického či sociálního zařízení. Propuštění je výhradně v kompetenci lékaře a primáře oddělení. Pacienti ...
Úsek laboratorních metod
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Úsek laboratorních metod
Klinické laboratoře FTN jsou soustředěny do organizačního celku pod názvem Úsek laboratorních metod (ÚLM), jehož posláním je zajišťovat rutinní i specializovaná laboratorní vyšetření v odbornostech kl...
Pohotovostní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Pohotovostní ambulance
Ordinační doba: Po-Pá  15:30-7:00 hod. So, Ne, sv.  nonstop Pohotovostní ambulance je určena pro neodkladnou péči a život ohrožující stavy – úrazy, krvácení, otok, dušnost. Nen...
Organizační členění ÚLM
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Úsek laboratorních metod » Organizační členění ÚLM
Vedení ÚLM (pavilon H) Oddělení klinické biochemie (pavilon H) Laboratoř farmakologie (součást biochemie pavilon H) Oddělení lékařské genetiky (včetně ambulance pavilon U) Oddělení patologie a m...
Ambulance pro léčbu bolesti
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN » Ambulance pro léčbu bolesti
Vedoucí lékař: MUDr. Ivana Matoušková ivana.matouskova@ftn.cz Lékař: MUDr. Renata Rapantová renata.rapantova@ftn.cz Telefonické objednání nutné! volejte  8:00-8:30...
Ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení » Ambulance
Virtuální prohlídka oddělení Gynekologická ambulance všeobecná Kontakt: tel.: 261 082 355 Ordinační doba: pracovní dny 7:30-15:00 hod. Poradna pro fyziologické těhot...
Odborné ambulance / poradny
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení » Odborné ambulance / poradny
Kontakt: tel.: 261 082 471 Objednání: Po-Pá 13:00 – 15:00 hod. Urogynekologická ambulance + indikace Lékař: prim.MUDr. Petr Kolek Ordinační doba: Čt 9...
Historie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení » Historie
Historie gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 - Krči Brožura ke stažení: Z historie Ústavu mateřství (.pdf) Vrátíme-li se úplně na začátek porodnictví v Pra...
Ambulance hrudní chirurgie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN » Ambulance hrudní chirurgie
Provádí vyšetření, indikace, objednání k operaci, pravidelné kontroly a převazy. Pavilon: B1, přízemí Ordinační doba: Po-Čt  9:00-14:00 hod.   Pá  9:00-12:00 hod. Kontakt k ob...
Check-in do porodnice
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Gynekologicko-porodnické oddělení » Check-in do porodnice
Co znamená Check-in? Check-in znamená Vaše „zaevidování těhotné ženy k porodu s posouzením rizik a stanovení strategie vedení porodu“. Jeho cílem je zhodnocení jak moc bylo vaše těhotenství doposud ...
Profil kliniky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Profil kliniky
Z personálních důvodů jsou od 1. září 2022přechodně uzavřena lůžka na infekčním oddělení FTN,infekční ambulance funguje pouze v denním režimu7:30-15:30 hod., poslední pacient  v 15:00 hod. Děkujeme z...
Příjmová ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Příjmová ambulance
Pavilon: A4 - přízemí Vedoucí lékař: MUDr. Ivana Hájková Staniční sestra: Bronislava Fáberová Kontakt: tel.: 261 082 501 Ordinační doba: nepřetržitě Ročně zde...
Odborné (diagnostické) ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance
Specializovaná interní péče je poskytována na pavilonech A1, A4, B3. Staniční sestra:Alena Suková Kontakty k objednání a informacím: Pavilon A1 - metabolická a nutriční poradna Zdravot...
Struktura oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení klinické biochemie » Struktura oddělení
Statimová laboratoř v průběhu denní směny neodkladná (STATIM) vyšetření Rutinní laboratoř v průběhu ranní směny rutinní vyšetření Pohotovostní služba provádí neodkladná vyšetření v ...
Objednání k operaci
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN » Objednání k operaci
K hrudním operacím je pacient indikován po kompletním vyšetření na plicním oddělení či v odborných ambulancích či při předchozí hospitalizaci na našem oddělení. K mammologickým operacím pak přímo z ma...
Operace u nádorů hrtanu (operační odstranění hrtanu - totální laryngektomie)
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Pro pacienty » Typy operačních výkonů » Operace u nádorů hrtanu (operační odstranění hrtanu - totální laryngektomie)
Zhoubné nádory hrtanu Jaké jsou možnosti léčby? U některých typů nádorů hrtanu je nejčastěji navrženým postupem léčby operace – totální laryngectomie (larynx – hrtan, ectomia – operační vynětí orgán...
Ambulance a laboratoř
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení lékařské genetiky » Ambulance a laboratoř
...
Ambulance plicní rehabilitace
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance plicní rehabilitace
Fyzioterapeutky: Šárka Novotná Bc. Jana Wilczková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 191 e-mail: sarka.novotna@ftn.cz e-mail: jana.wilczkova@ftn.cz ...
Odborné ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance
Do odborných ambulancí dětské neurologie FTN se lze objednat s doporučením ošetřujícího ambulantního neurologa, ve výjimečných případech s doporučením praktického lékaře. Všeobecná ambulance je určen...
Ambulance pro epileptologii a epileptochirurgii
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro epileptologii a epileptochirurgii
Lékař: prim. MUDr. Klára Brožová klara.brozova@ftn.cz MUDr. Jan Hadač, Ph.D. jan.hadac@ftn.cz MUDr. Radana Stibitzová radana.stibitzova@ftn.cz MUDr. Pavla Hněvsová pavla....
Ambulance pro neurodegenerativní a metabolické choroby
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro neurodegenerativní a metabolické choroby
Lékař: prim. MUDr. Klára Brožová klara.brozova@ftn.cz MUDr. Jan Hadač, Ph.D. jan.hadac@ftn.cz Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 886  (ambulance - kartot...
Ambulance pro extrapyramidová onemocnění
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro extrapyramidová onemocnění
Lékař: MUDr. Miriam Adamovičová miriam.adamovicova@ftn.cz Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 886  (ambulance - kartotéka) ...
Oddělení paliativní péče
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení paliativní péče
V rámci ambulance paliativní medicíny poskytujeme komplexní péči dětským i dospělým pacientům s nevyléčitelnou nemocí. Pečujeme o to, aby nemocný netrpěl bolestí ani jinými nepříjemnými příznaky, sn...
Ambulance pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská neurologie » Odborné ambulance » Ambulance pro zánětlivá a demyelinizační onemocnění
Lékař: MUDr. Lucia Němcová lucia.nemcova@ftn.cz Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 886 detska.neurologie@ftn.cz ...
Lékařská pohotovostní služba
Pacientům a veřejnosti » Lékařská pohotovostní služba
Začlenění Lékařské pohotovostní služby (LPS) do areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, přestože není jeho součástí, umožňuje v případě potřeby okamžité využití odborných pracovišť včetně lékárenské sl...
Oční oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení
Oční oddělení a operační sál budouod 22. 12. 2023 14:00 hod. do 2. 1. 2024 7:00 hod.uzavřeny z důvodů čerpání dovolených. Ambulance, pohotovost a konziliární službabudou zajištěny bez omezení. Děkuj...
Nefrologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Nefrologická ambulance
Pavilon: A4 Lékař: MUDr. Petr Táborský Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398 Ordinační doba: St 13:00-14:30, Pá 10:00-14:00 hod. Spektrum poskytované pé...
Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů
Věda, výzkum a EK » Granty a projekty » EHP / Norsko » Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů
Projekt s registračním číslem NF-CZ11-OV-2-024-2015 financovaný Norskými fondy byl podpořen v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdr...
Pneumologické ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance » Pneumologické ambulance
...
Pneumoonkologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance » Pneumoonkologická ambulance
Vedoucí lékařka: MUDr. Markéta Černovská Lékaři: MUDr. Libor Havel (vedoucí klinických studií) MUDr. Marie Drösslerová MUDr. Zuzana Tóthová Kontakt k objednání a inform...
Ambulance klinické imunologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance » Ambulance klinické imunologie
– Alergologicko-imunologická ambulance– Ambulance intersticiálních plicních procesů Vedoucí lékař:   MUDr. Jan Anton Kontakt k objednání a informacím:   tel.: 261 083 728 e-...
Pneumologická všeobecná a akutní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance » Pneumologické ambulance » Pneumologická všeobecná a akutní ambulance
Vedoucí lékařka: MUDr. Ivana Hricíková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 485 Ordinační doba: Po-Pá  7:00-15:00 hod. Umístění všeobecné ambulance: pavilon A1 ...
Ambulance pro onemocnění pohrudnice
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance pro onemocnění pohrudnice
Lékaři: MUDr. Pavla Žáčková MUDr. Pavel Horažďovský Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 142 tel.: 261 082 625 Ordinační doba: Út-St  8:00-14:00 hod. ...
Odborné ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance » Odborné ambulance
Pondělí:   MUDr. Jiří Stejskal, FEBU      - onkourologie se zaměřením na diagnostiku a terapii karcinomu prostaty, problematika dolních močových cest   Úterý:   MUDr. Ja...
Akutní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance » Akutní ambulance
Je v provozu nepřetržitě pro akutní případy a konzilia z jiných pracovišť. Vzhledem k vytíženosti akutní ambulance a nutnosti upravovat pořadí ošetření pacientů podle závažnosti jejich stavu může ček...
Onkologické poradny
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance » Onkologické poradny
Nádory prostaty: Specializovaná ambulance Urologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice zajištuje komplexní diagnostiku i léčbu karcinomu prostaty. K diagnostice karcinomu (zhoubného nádoru) pro...
Vedení kliniky a personální obsazení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Vedení kliniky a personální obsazení
přednosta:prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA primář:MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA vrchní sestra:Mgr. Vlastimil Mrákava vedoucí lékař JIP: vedoucí lékař ambulance: MUDr. K...
Ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance
Jsou určeny pouze pro předem objednané pacienty. Pro vysoký počet vyšetřovaných pacientů a vytížení lékařů (např. žádostmi o telefonické konsultace z jiných pracovišť) nelze vyloučit nutnost čekání n...
JIP
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » JIP
vedoucí lékař: MUDr. Katarína Otavová vedoucí sestra: Bc. Mariana Škvorová, DiS. Jednotka intenzivní péče urologické kliniky 3. LF UK a FTN je oborovou JIP, kde jsou hospitaliz...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Kontakty
sekretariát: 261 083 688 urologie@ftn.cz ambulance: 261 083 167 kdy volat: 8:30-15:30 hod. umístění: pavilon B4 Mapa a doprava Vzhledem k platné legislativní úp...
Kardiologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Kardiologická ambulance
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Lékař: MUDr. Luboš Kotík, CSc. Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398 Ordinační doba: Po  13:00-15:00 hod. Pav...
Diabetologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Diabetologická ambulance
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Lékař: MUDr. Magdalena Lejsková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398 Ordinační doba: Út, Čt, Pá  8:30-11:30, 13:00-15:00 ho...
Screeningové prenatální vyšetření
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení lékařské genetiky » Screeningové prenatální vyšetření
Ambulance Oddělení lékařské genetiky zajišťuje krevní odběry u gravidních pacientek na screeningové vyšetření chromozomálních a vrozených vývojových vad v I. a II. trimestru gravidity. Odebraná krev ...
Pneumologická všeobecná a akutní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologické ambulance » Pneumologická všeobecná a akutní ambulance
Vedoucí lékařka: MUDr. Ivana Hricíková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 485 Ordinační doba: Po-Pá  7:00-15:00 hod. Umístění všeobecné ambulance: pavilon A1 ...
Pneumoonkologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumoonkologická ambulance
Vedoucí lékařka: MUDr. Markéta Černovská Lékaři: MUDr. Libor Havel (vedoucí klinických studií) MUDr. Marie Drösslerová MUDr. Zuzana Tóthová Kontakt k objednání a inform...
Ambulance klinické imunologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Ambulance klinické imunologie
– Alergologicko-imunologická ambulance– Ambulance intersticiálních plicních procesů Vedoucí lékař:   MUDr. Jan Anton Kontakt k objednání a informacím:   tel.: 261 083 728 e-...
Ambulance bronchiální obstrukce
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance bronchiální obstrukce
Vyšetření pacientů je možné po předchozím objednání na doporučení pneumologa nebo alergologa. Lékaři: MUDr. Lucie Heribanová MUDr. Eva Bartošovská Kontakt k objednání a informacím:...
Ambulance pro závislé na tabáku
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance pro závislé na tabáku
Vedoucí lékařka: MUDr. Lenka Bittner Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 384 e-mail: lenka.bittner@ftn.cz Ordinační doba: Po  12:00-14:40 hod.   také i...
Specializovaná centra
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Specializovaná centra
V rámci Pneumologické kliniky působí specializovaná centra: Centrum pro léčbu bronchogenního karcinomu Centrum pro léčbu multirezistentní formy tuberkulózy Centrum pro léčbu intersticiálních plic...
Ambulance pro onemocnění pohrudnice
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance pro onemocnění pohrudnice
Lékaři: MUDr. Pavla Žáčková MUDr. Pavel Horažďovský Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 142 tel.: 261 082 625 Ordinační doba: Út-St  8:00-14:00 hod. ...
Ambulance dětské psychiatrie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie » Ambulance dětské psychiatrie
Lékař: MUDr. Kateřina Duchoňová MUDr. Ivana Straková MUDr. Jana Šplíchalová Sestra: Radmila Novotná Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 262 Ordinační ...
Ambulance psychiatrie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie » Ambulance psychiatrie
Lékař: lékaři oddělení Ordinační doba: péči u dospělých pacientů zajišťujeme pouze formou konzilií ve FTN ...
Ambulance psychologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie » Ambulance psychologie
Vedoucí psycholog: PhDr. Zofia Toužimská, CSc. Psycholog: PhDr. Jitka Balcarová Mgr. Marie Vabroušková Sestra: Radomila Novotná Kontakt k objednání a informacím: tel.: ...
Ambulance logopedie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětská psychiatrie » Ambulance logopedie
Logoped: Mgr. Jana Gabrielle Javor Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 654 Ordinační doba: termín vyšetření dle dohody K vyšetření je nezbytně nutné doporučení léka...
Ambulance infekční
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance infekční
Slouží pacientům přicházejícím s akutním infekčním onemocněním a během jeho léčby. Lékař: střídají se lékaři oddělení   Kontakt: tel.: 261 082 247 (lékař) tel.: 261 082 346...
Ambulance kontrolní
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance kontrolní
Pro pacienty v rekonvalescenci po akutních infekčních onemocněních léčených ambulantně nebo za hospitalizace. Lékař: střídají se lékaři oddělení   Kontakt: tel.: 261 083 250...
Ambulance pro choroby jater
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance pro choroby jater
Pro pacienty s onemocněním jater, po prodělaných virových hepatitidách a pro pacienty k léčbě chronické hepatitidy B a C. Lékař: prim. MUDr. Stanislava Šimková stanislava.simkova@ftn.cz ...
Ambulance pro neuroinfekce
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance pro neuroinfekce
V této ambulanci jsou sledováni pacienti po prodělané neuroinfekci. Lékař: MUDr. Ivana Dvončová   Kontakt: tel.: 261 083 344 (lékař) tel.: 261 082 346 (sestra)   ...
Ambulance pro Lymskou borreliozu
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance pro Lymskou borreliozu
Pro pacienty odesílané k diagnostice a léčbě Lymské borreliozy. Lékař: MUDr. Vít Nádvorník   Kontakt: tel.: 261 083 430 (lékař) tel.: 261 082 346 (sestra)   Ordin...
Ambulance pro zoonozy
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Infekční oddělení » Ambulance pro zoonozy
Pro pacienty odeslané k vyšetření a terapii s podezřením na některou zoonozu (onemocnění přenášená ze zvířat na člověka). Lékař: MUDr. Ivana Pavlíková   Kontakt: tel.: 261 0...
Jak bude radioterapie probíhat a co vzít s sebou
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Onkologická klinika 1. LF UK a FTN » Radioterapie » Jak bude radioterapie probíhat a co vzít s sebou
Příprava a vlastní průběh protinádorového ozařování má několik kroků (v průběhu plánování a vlastní RT není třeba být nalačno): 1. Plánování RT: Po objednání se ve stanovený čas s vaší lékařskou doku...
Ambulance dětské chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Ambulance kliniky » Ambulance dětské chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici
pavilon: B5 - přízemí vstup z proskleného koridoru mezi B4 a B5 Ke stažení (.pdf): Podrobný rozpis ambulancí ...
Ambulance kliniky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Ambulance kliniky
vedoucí lékař: odb. as. MUDr. Jan Hendrych staniční sestra Milada Pavlicová Ambulance dětské chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici Ambulance dětské chirurgie ve FN Královské...
Zaměstnanci kliniky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Zaměstnanci kliniky
Zaměstnanci Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN vedení kliniky přednosta doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.   primář MUDr. Milan Machart   zástupce přednosty ...
Ambulance klinické psychologie při Dětském centru FTN
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií » Ambulance klinické psychologie při Dětském centru FTN
Poskytujeme diagnostické a terapeutické služby pro děti a jejich rodiny, které byly vystaveny traumatickým zkušenostem. Úzce spolupracujeme s OSPODy, PČR a dalšími organizacemi, které se zabývají prob...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Kontakty
Objednání k vyšetření ve FTNs doporučením pediatra v pracovní dny: 7:00-8:30 hod. tel.: 261 083 852, 603 899 024   Zrušení či změna termínu vyšetření ve FTN v pracovní dn...
Historie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN » Historie
1948:   operace dětí po poliomyelitidě 1951: založeno Oddělení dětské chirurgie a ortopedie, lůžkové oddělení na pavilonu G2, ambulance a operační sál na pavilonu G4 1953: zříz...
Ambulance lékařské genetiky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení lékařské genetiky » Ambulance a laboratoř » Ambulance lékařské genetiky
Primářka: MUDr. Martina Langová, Ph.D. martina.langova@ftn.cz Lékaři: MUDr. Natálie Friedová natalie.friedova@ftn.cz MUDr. Vladimír Gregor vladimir.gregor@ftn.cz MUDr. An...
Specializované ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Specializované ambulance
PONDĚLÍ Ambulance pro onkologická onemocnění hlavy a krku   Lékař: prim. MUDr. Aleš Čoček, Ph.D., Dr. med.   Ordinační doba: 8:00-12:00 hod. na objednání Onkologický...
Kontakt
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Kontakt
primář vrchní sestra MUDr. Aleš Čoček, Ph.D., Dr. med. Jitka Gregorová ales.cocek@ftn.cz jitka.gregorova@ftn.cz tel.: 261 083 892 tel.: 261 083 790 sekretariát kar...
Všeobecná pediatrická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Všeobecná pediatrická ambulance
Ordinační doba: Po-Pá  8:00-16:00 hod. Kontakt: tel.: 261 083 396 ...
Příjmová pediatrická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Příjmová pediatrická ambulance
Ordinační doba: nepřetržitý provoz   pohotovostní služba: 15:30-7:00 hod. Kontakt: tel.: 261 083 396 ...
Kardiologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Kardiologická ambulance
V rámci specializace dětské kardiologie zajišťujeme diagnostiku, terapii a prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Provádíme komplexní kardiologické vyšetření, vyšetření EKG, echokardiografické vyšet...
Hematologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Hematologická ambulance
Diagnostika širokého spektra hematologických onemocnění ve věku 0 – 18 let, léčba akutních i chronických neonkologických hematologických onemocnění včetně poruch hemostázy. S sebou prosíme vzít dopor...
Plicní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Plicní ambulance
Plicní ambulance a Středisko péče pro děti s tuberkulózou a mykobakteriózami Náplní práce naší ambulance je péče o dýchací ústrojí dětí a dospívajících. Zabýváme se komplexní diagnostikou širokého sp...
Endokrinologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Endokrinologická ambulance
Diagnostika a léčba onemocnění v oboru dětská endokrinologie (ambulantní i na lůžku, vč. jednotky intenzivní péče). Zabýváme se poruchami růstu, poruchami puberty (vč. léčby předčasné puberty), onemoc...
Nefrologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Nefrologická ambulance
Náplní práce naší ambulance je péče o děti od narození do 18ti let s onemocněním ledvin a vývodných močových cest. Léčíme zánětlivá onemocnění akutní i chronická, poruchy funkce ledvin a močových cest...
Alergologická a imunologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Alergologická a imunologická ambulance
V rámci specializace zajišťujeme diagnostiku a následně cílenou léčbu alergických onemocnění. Provádíme komplexní vyšetření, odběry krve, v podzimních a zimních měsících kožní Prick testy, spirometri...
Gastroenterologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Gastroenterologická ambulance
Gastroenterologická ambulance nyní z kapacitních důvodů nepřijímá nové pacienty.V akutních případech prosíme ošetřujícího lékaře,aby nás osobně kontaktoval na tel.: 261 083 874. Diagnostika a léčba...
Dorostová ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN » Odborné ambulance » Dorostová ambulance
V ambulanci řešíme choroby typické pro adolescentní věk a rizikové chování dospívajících. Většinu pacientů v současné době tvoří děvčata a chlapci s poruchami příjmu potravy, což vyžaduje spolupráci s...
Revmatologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN » Revmatologická ambulance
vedoucí lékař: MUDr. Lenka Zouharová lékaři: přednosta MUDr. Petr Kopsa, MUDr. Marie Sedláčková, MUDr. Ondrej Lepp, MUDr. Ing. Jana Zemanová, MUDr. Tom Philipp objednán...
Osteologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN » Osteologická ambulance
lékař: MUDr. et Bc. Jiří Běhounek objednání a informace: tel.: 261 083 340 ordinační doba: 8:00 - 9:00 hod. ...
Rehabilitační ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN » Rehabilitační ambulance
lékař: MUDr. Martina Nyklíčková, MUDr. et Bc. Jiří Běhounek, MUDr. Július Tomčík objednání a informace: tel.: 261 083 684 ordinační doba: Po-Pá  7:30 - 16:00 hod. ...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN » Kontakty
zástupce přednostypro pedagogickou činnost zástupce pro vědu,výzkum a kvalitu péče zástupce primáře  MUDr. Robin Strnad MUDr. Přemysl Šmejkal as. MUDr. Pavel Bergmann ...
Ambulance diabetologie, obezitologie a poruchy metabolismu lipidů
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Ambulance diabetologie, obezitologie a poruchy metabolismu lipidů
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Lékař: MUDr. Ivana Hájková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 226, 261 082 398 Ordinační doba: Po  9:00-11:00 hod. Út ...
Interní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Interní ambulance
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398 Pavilon: B3 - diagnostická ambulance Kontakt k objednání a informacím: tel.:...
Nutriční a metabolická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Nutriční a metabolická ambulance
Pavilon: A1 Lékař: doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 802 Ordinační doba: Po  13:30-16:00 hod. Pavilon: A1 Lék...
Endokrinologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Endokrinologická ambulance
Pavilon: A4 Lékař: MUDr. Dan Rakušan Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398 Ordinační doba: Čt  13:00-14:30 hod. Pavilon: B3 Lékař: MUDr. Si...
Lipidologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Lipidologická ambulance
Pavilon: A4 - diagnostická ambulance Lékař: MUDr. Tomáš Adámek Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398, 261 083 226 Ordinační doba: Po, Út  13:00-15:00 hod. ...
Hepatologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Hepatologická ambulance
Pavilon: A1 Lékař: MUDr. Jaroslav Koten Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 226, 261 082 114 Ordinační doba: Po, Čt  9:00-11:00 hod. Spektrum poskytované ...
Ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Onkologická klinika 1. LF UK a FTN » Ambulance
V rámci kliniky funguje 5 ambulancí klinické onkologie. Nacházejí se v 1. patře pavilonu A3 vpravo a jsou určeny ke kontrolám léčených a dispenzarizaci vyléčených pacientů. Noví pacienti se mohou obj...
Kvalita práce
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení klinické hematologie » Kvalita práce
Oddělení klinické hematologie má zavedený systém managementu kvality, který přispívá k neustálému zlepšování jeho efektivnosti ve všech oblastech pracovních procesů a činností v souladu: s moderním...
Ambulance netuberkulózních mykobakterióz
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance netuberkulózních mykobakterióz
Lékaři: MUDr. Ivana Hricíková MUDr. Emília Kopecká Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 373 e-mail: ivana.hricikova1@ftn.cz Lékaři ambulance poskytují př...
UA POINT
Pacientům a veřejnosti » UA POINT
UA POINT-PRO DOSPĚLÉ: pavilon A1 (přízemí, ordinace závodního lékaře) provozní doba: PO-PÁ od 7.00-15.00 hod. poskytnutí základní zdravotní péče v rozsahu lékařské pohotovostní služby ve spoluprá...
Laboratoř pro diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Laboratoře » Laboratoř pro diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku
Kontakt k objednání a informacím: tel.: 605 797 714 Poruchy dýchání ve spánku, zejména obstrukční spánková apnoe (OSA), jsou závažná onemocnění, která mají významný vliv na vznik a prů...
Historie kliniky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Historie kliniky
Historie plicního oddělení v Masarykových domovech a Thomayerově nemocnici Oddělení ftiseologické vzniklo v tehdejších Masarykových domovech jako pobočka Ftiseologického oddělení Nemocnice na Bulovce...
Vyšetření potravinové intolerance na 216 druhů potravin
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Imunologická laboratoř » Potravinové intolerance » Vyšetření potravinové intolerance na 216 druhů potravin
Pomocí testu firmy Euroimmun IgG EURO-LINE-Food Profile. Žádanka (.pdf) Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění. Cena vyšetření potravinové intolerance na 216 druhů potravin: 11...
Jak vyšetření probíhá?
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Imunologická laboratoř » Potravinové intolerance » Jak vyšetření probíhá?
Vyšetření se odehrává ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Vytiskněte si žádanku k vyšetření a vyplňte své údaje. Přijďte do Fakultní Thomayerovy nemocnice, zde v pokladně uhraďte cenu za vyšetřen...
Pneumologické ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Ambulance » Pneumologické ambulance
...
Ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance
Pneumologické ambulance: • Pneumologická všeobecná a akutní ambulance tel.: 261 083 384 • Ambulance pro onemocnění pohrudnice tel.: 261 083 384 • Ambulance pro léčbu závislosti n...
Specializovaná centra
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Specializovaná centra
V rámci Pneumologické kliniky působí specializovaná centra: Centrum pro léčbu bronchogenního karcinomu Centrum pro léčbu multirezistentní formy tuberkulózy Centrum pro léčbu intersticiálních plic...
Historie kliniky
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Historie kliniky
Historie plicního oddělení v Masarykových domovech a Thomayerově nemocnici Oddělení ftiseologické vzniklo v tehdejších Masarykových domovech jako pobočka Ftiseologického oddělení Nemocnice na Bulov...
Kde nás najdete
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Kde nás najdete
viz Kontakt, Doprava autem, Doprava MHD viz Mapa areálu FTN V rámci Fakultní Thomayerovy nemocnice nás najdete: v pavilonu B5 – akutní ambulance, lůžková oddělení v pavilonu B1 – bronchoskopie...
Kde nás najdete
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Kde nás najdete
viz Kontakt, Doprava autem, Doprava MHD viz Mapa areálu FTN V rámci Fakultní Thomayerovy nemocnice nás najdete: v pavilonu B5 – akutní ambulance, lůžková oddělení v pavilonu B1 – bronchoskopie...
Gastroenterologická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Interní klinika 3. LF UK a FTN » Odborné (diagnostické) ambulance » Gastroenterologická ambulance
Pavilon: A1 Lékař: MUDr. Natálie Friedová Kontakt k objednání a informacím: pracovní dny  8:00-14:00 hod. tel.: 261 082 504 tel.: 261 083 226   (kontakty neslou...
Šetři své plíce
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro pacienty » Šetři své plíce
ŠETŘI SVÉ PLÍCE – preventivní program pro 4.-5.třídy ZŠ Pneumologická klinika 1. LF UK v Thomayerově nemocnici připravila v rámci Centra pro závislé na tabáku ve spolupráci s dětský...
Struktura oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení paliativní péče » Struktura oddělení
Paliativní ambulance   provoz Út-Pá  7:00-14:30 hod.     Konziliární tým paliativní péče   provoz Po-Pá  7:00-14:30 hod. ...
Poučení před zavedením zrn do prostaty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Urologická klinika 3. LF UK a FTN » Struktura pracoviště » Ambulance » Onkologické poradny » Poučení před zavedením zrn do prostaty
Vážený pane, je u Vás plánována léčba radioterapií na oblast prostaty, pro zpřesnění zaměření prostaty při radioterapii Vám bude před zahájením léčby provedeno zavedení speciálních kontrastních marker...
Kontakty
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Kontakty
Adresa: Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Sekretariát: tel.: 733 670 730 Ambulance: tel.: 261 082 270, 261 083 124 Oddělení...
Akutní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Akutní ambulance
Kontakt: tel.: 261 083 124, 261 082 270 Ordinační doba: Po-Čt  7:30-15:30 hod.   Pá  7:30-14:30 hod. Pohotovost: Po-Pá  15:30-7:00 hod. víkendy a svátky  nepřetržitě ...
Odborné ambulance a poradny
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny
Oddělení pečuje ve specializovaných poradnách o velké množství pacientů se sítnicovou patologií, s očními komplikacemi diabetu, glaukomem či pacienty s endokrinní orbitopatií. Dětskou oftalmologickou...
Vitreoretinální ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny » Vitreoretinální ambulance
Kontakt: tel.: 261 083 124, 261 082 270 Ordinační doba: Po-Čt  7:30-15:30 hod. Pá  7:30-14:00 hod. Lékaři: MUDr. Kateřina Myslík Manethová, Ph.D., FEBO MUDr. Kateřina...
Glaukomová ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny » Glaukomová ambulance
Kontakt: tel.: 261 082 270, 261 083 124 Ordinační doba jen objednaných pacientů: Lékaři: MUDr. Karel Sedláček MUDr. Kateřina Trávová MUDr. Barbora Beroušková ...
Dětská oční ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny » Dětská oční ambulance
Kontakt: tel.: 261 082 270, 261 083 124 Ordinační doba jen objednaných pacientů: Lékaři: MUDr. Petra Teplanová Charakteristika Dětská oční ambulance se specializuje na oč...
Endokrinní ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oční oddělení » Odborné ambulance a poradny » Endokrinní ambulance
Kontakt: tel.: 261 082 270, 261 083 124 Ordinační doba jen objednaných pacientů: Lékaři: MUDr. Kateřina Trávová Charakteristika Endokrinní ambulance se zaměřuje zejména n...
Historie oddělení
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Historie oddělení
V poválečném období historie Masarykových domovů byl zřízen mezi lety 1945-1947 ORL ordinariát, nejspíše v souvislosti se zřízením Repatriační nemocnice s dětskou léčebnou. Ordinářem byl jmenován MUDr...
Všeobecná ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Oddělení ušní, nosní, krční » Všeobecná ambulance
Ambulance pro dospělé i dětské pacienty Ordinační doba: Po-Pá  8:00-15:00 hod. Aplikace injekcí: pouze  8:30-10:00 hod. ! Kontakt k objednání: Po-Pá  8:00-15:00 hod. tel.: 2...
Ambulance pro závislé na tabáku
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance pro závislé na tabáku
Vedoucí lékařka: MUDr. Lenka Bittner Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 384 e-mail: lenka.bittner@ftn.cz Ordinační doba: Po  12:00-14:40 hod.   také...
Ambulance netuberkulózních mykobakterióz
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance netuberkulózních mykobakterióz
Lékaři: MUDr. Ivana Hricíková MUDr. Emília Kopecká Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 373 e-mail: ivana.hricikova1@ftn.cz Lékaři ambulance poskytují př...
Ambulance bronchiální obstrukce
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance bronchiální obstrukce
Vyšetření pacientů je možné po předchozím objednání na doporučení pneumologa nebo alergologa. Lékaři: MUDr. Lucie Heribanová MUDr. Eva Bartošovská Kontakt k objednání a informacím:...
Ambulance plicní rehabilitace
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Ambulance » Pneumologické ambulance » Ambulance plicní rehabilitace
Fyzioterapeutky: Šárka Novotná Bc. Jana Wilczková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 191 e-mail: sarka.novotna@ftn.cz e-mail: jana.wilczkova@ftn.cz ...
Laboratoř pro diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Laboratoře » Laboratoř pro diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku
Kontakt k objednání a informacím: tel.: 605 797 714 Poruchy dýchání ve spánku, zejména obstrukční spánková apnoe (OSA), jsou závažná onemocnění, která mají významný vliv na vznik a prů...
Laboratoř pneumologické cytologie
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN » Pro odborníky » Laboratoře » Laboratoř pneumologické cytologie
Lékařka: MUDr. MUDr. Pavla Žáčková Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 142 e-mail: pavla.zackova@ftn.cz Laboratoř pneumologické cytologie při Pneumologické klini...
Psychosomatická ambulance
Pacientům a veřejnosti » Oddělení a kliniky » Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN » Psychosomatická ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Ivana Matoušková ivana.matouskova@ftn.cz Lékaři: MUDr. David Reňák Ordinační doba: pouze po objednání! Telefonické objednání nutné! ...
Konflikty v nemocnicích řeší ombudsmani (PRÁVO, 20. 5. 2023)
Pacientům a veřejnosti » Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR » Napsali o nás » Konflikty v nemocnicích řeší ombudsmani (PRÁVO, 20. 5. 2023)
(PRÁVO, 20. 5. 2023) Nedorozumění nebo spory mezi lékařem a pacientem musí Často řešit ombudsmani, kteří fungují ve více než dvou desítkách nemocnic. Situaci Právu popsal předseda Asociace ombudsmanů...
lékaře/lékařku klinického biochemika/biochemičku pro Oddělení klinické biochemie
Požadujeme: ukončené VŠ magisterské vzdělání zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb. práci včetně pohotovostních služeb pečlivost, spolehlivost, samostatnost i sc...
Napsali o nás: Rozhovor s MUDr. Rakušanem z Interní kliniky - Některé nemoci se nevyplatí léčit. Nadbytečná léčba škodí a stojí třicet procent nákladů na zdravotnictví (Reflex)
České zdravotnictví se potýká s málo známými fenomény, které však zásadně ovlivňují život lékařů i pacientů. Podle lékařů z mezinárodní iniciativy Choosing Wisely dochází k nadužívání léků i diagnosti...
Napsali o nás: Rozhovor s MUDr. Rakušanem - Nadužívání léků u starších pacientů je stále častější. (ČRo - Radiožurnál)
Někdy není zbytí a lékař musí pacientovi předepsat více léků. Potíž nastává ve chvíli, kdy jich je příliš a vzájemná kombinace pacientovi škodí. Až desetina seniorů končí v nemocnici právě kvůli tomu,...
UPOZORNĚNÍ! Od 2. října očkujeme na COVID-19 přes rezervační systém!
Očkovací centrum ve FTN upozorňuje, že od pondělí dne 2. října začíná očkovat na COVID-19 již výhradně přes rezervační systém Ministerstva zdravotnictví. Důvodem opatření je veliký zájem o očkování no...
Napsali o nás: Reportáž k očkování proti nemoci Covid-19 (ČT, Události)
S přicházejícím podzimem tradičně nastává období různých respiračních onemocnění, a kromě chřipky je potřeba se chránit také před nemocí Covid-19.  Nejúčinnější ochranou je očkování a podle doporučení...
Napsali o nás: Rozhovor s MUDr. Havlem - Mužů s rakovinou plic ubývá, ale naopak žen přibývá. Jaké mohou být vedle kouření další rizikové faktory? (Nasezdravotnictvi.cz)
Rakovina plic je často dávána do souvislosti s kouřením. I proto byl pro dlouholeté kuřáky v letošním roce spuštěn screening rakoviny plic. Zájem je zatím ale velmi malý. Jak s povzdechem říká vedoucí...
Napsali o nás: Rozhovor s pneumoonkologem MUDr. Havlem – Rakovina plic (Snídaně s Novou)
Před časem jsme si připomněli Světový den rakoviny plic. Akce zaměřené na prevenci, možnosti léčby a osvětu. Jde o typ rakoviny, která patří mezi nejzákeřnější onkologická onemocnění. Ročně postihne o...
Odd. lékařské genetiky pořádalo seminář: Genetická vyšetření ve FTN a jak na to?
Před časem pořádalo Odd. lékařské genetiky seminář na téma – „Genetická vyšetření a jak na to?“. Akce byla určena pro všechna pracoviště nemocnice s cílem seznámit je s prací oddělení a představit zák...
UPOZORNĚNÍ! OMEZENÍ PROVOZU OČNÍ AMBULANCE V OBDOBÍ: 17.5.-19.5.2023
FTN upozorňuje, že v období od 17.5./7.00 h. do 19.5./16.00 h. bude z důvodu pravidelného malování omezen provoz Oční ambulance. Po dobu omezení bude možné ošetřit pouze akutní stavy a objednané pacie...
Napsali o nás: Reportáž - Případů tuberkulózy loni podle lékařů přibylo, není jich ale tolik jako před covidem (ČT24)
Případů tuberkulózy (TBC) bylo podle předběžných dat loni 374. Kompletní data z registru budou po konci dubna, laboratoře ještě dohlašují další. Nákaz bylo více než minulé dva roky, avšak méně než pře...
PŘIPOMÍNÁME: MAMOLOGICKÁ AMBULANCE JE OD 1.3. PŘESTĚHOVÁNA Z PAV. A1 DO PAV. B1 U POHOTOVOSTI. MAMOGRAF JE V PAV. D - ZADNÍ VCHOD!
FTN připomíná, že mamologická ambulance je od 1. 3. přestěhována z pavilonu A1 do pavilonu B1 u pohotovosti (přední vchod). Pavilon B1 najdete hned za hlavním vjezdem do areálu nemocnice po pravé stra...
UPOZORNĚNÍ! MAMOLOGICKÉ AMBULANCE OD 1.3. PŘESTĚHOVÁNY DO PAVILONU B1!
Vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) upozorňuje, že od 1. 3. jsou přestěhovány mamologické ambulance z pavilonu A1 do pavilonu B1 a sice do prostor současné pohotovosti v přízemí budovy. Ordina...
Napsali o nás: V Thomayerově nemocnici vzniklo nové oddělení paliativní péče (Pražský deník extra)
Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) vzniklo nové samostatné pracoviště – Oddělení paliativní péče, které již postupně zahájilo svou činnost ve spolupráci s dalšími útvary napříč celou nemocnicí. N...
Ve FTN vzniklo nové Oddělení paliativní péče
Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) vzniklo nové samostatné pracoviště - Oddělení paliativní péče, které již postupně zahájilo svou činnost ve spolupráci s dalšími útvary napříč celou nemocnicí. N...
UPOZORNĚNÍ! Uzavření LPS – pohotovost dospělí/zubní od 24.10. z důvodu rekonstrukce!
Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) upozorňuje na dočasné uzavření LPS – pohotovost dospělí/zubní od 24.10. do 31.10, a to z důvodu plánované rozsáhlé rekonstrukce prostor v pavilonu B1. Pohotovostní...
UPOZORNĚNÍ: DOČASNÉ UZAVŘENÍ LŮŽKOVÉHO ODD. NA INFEKČNÍM ODDĚLENÍ!
Z personálních důvodů jsou od 1. září 2022 přechodně uzavřena lůžka na Infekčním oddělení ve FTN. Ambulance funguje pouze v denním režimu: 7:30-15:30 hod., poslední pacient v 15:00 hod....
UPOZORNĚNÍ! OD 1.9. ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY TESTOVACÍHO MÍSTA NA COVID-19. NOVĚ: 7.00-8.00 HOD.!
FTN upozorňuje, že od 1. září dojde ke změně provozní doby testovacího místa na Covid-19, a to NOVĚ od 7.00 - 8.00 hod. v režimu: PO-PÁ. Změna platí až do odvolání....
NOVINKY: FTN DNES OTEVŘELA UA POINTy PRO UKRAJINSKÉ PACIENTY!
Dnes byly ve FTN otevřeny DVA UA POINTy pro ukrajinské pacienty - dospělí/děti, kteří utekli do ČR  před válkou na Ukrajině. Cesta k UA POINTům je vyznačena navigačními šipkami a viditelnými info-cedu...
NOVINKY! FTN spustí UA POINTy pro ukrajinské pacienty. Již tento pátek dne 25.3.!
FTN dokončuje přípravu na otevření tzv. UA POINTů pro ukrajinské pacienty (dospělé i děti), kteří utekli do ČR před válkou na Ukrajině. Aktuálně probíhají poslední úpravy pracovišť a jejich příprava d...
FTN se připojí ke Světovému týdnu glaukomu, a to 10. a 11. března!
Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) a její Oční oddělení se zapojí ke Světovému týdnu glaukomu, který se bude konat v průběhu příštího týdne. V rámci našeho Očního oddělení se k této akci připojíme v...
VE FTN JSME DOSUD NAOČKOVALI PŘES 750 DĚTÍ VE VĚKU OD 5 DO 11 LET!
Ve FTN jsme děti ve věku od 5 do 11 let začali očkovat od 15. prosince 2021. Dosud jsme jich naočkovali přes 750 a zájem je stále veliký. Každou středu očkujeme až 150 dětí. Na místě je pediatr, dětsk...
Napsali o nás: Rozhovor - Fascinující obor medicíny: Genetika zná vaše nemoci dříve, než se vůbec narodíte (Vitalia.cz)
Proč embryo na začátku svého bytí provede genovou anarchii? A proč se někdy chromozom stočí do kruhu? Na tyto otázky vám genetika odpověď zatím nedá. Na řadu dalších otázek ale ano. V medicíně totiž p...
UPOZORNĚNÍ: FTN PŘIPOMÍNÁ PODMÍNKY PRO 3. POSILUJÍCÍ DÁVKU VAKCÍNY U VYBRANÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN!
Na základě rozhodnutí MZ všem FTN připomíná podmínky nároku pro 3. posilující dávku vakcíny proti nemoci Covid-19 u vybraných věkových skupin....
O OČKOVÁNÍ DĚTÍ 5+JE VE FTN VELIKÝ ZÁJEM! NAVYŠUJEME KAPACITU AŽ NA 60 DĚTÍ V OČKOVACÍM DNI!
V minulém týdnu FTN jako první nemocnice v ČR začala s očkováním dětí od 5 do 11 let. Zájem o očkování je veliký, a proto navyšujeme kapacitu ze 40 až na 60 dětí v očkovacím dni. K očkování je nutné, ...
DO FTN DORAZILO CELKEM 6 TISÍC DÁVEK VAKCÍNY PROTI COVID-19 PRO OČKOVÁNÍ DĚTÍ OD 5 DO 11 LET! OČKOVAT ZAČNEME 15.PROSINCE OD 9.00 HOD.
Do FTN dorazilo celkem 6 tisíc dávek vakcíny proti Covid-19 pro očkování dětí od pěti do jedenácti let. Vakcínou Comirnaty od spol. Pfizer/BionTech budeme děti očkovat vždy ve středu od 9-12.00 h. a o...
FTN děkuje spol. Bauhaus za dar plný barev pro Neurologickou kliniku!
Vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) společně se zdravotníky z Neurologické kliniky 3. LF UK děkuje společnosti BAUHAUS, resp. jejím zaměstnancům z pobočky Pankrác – Budějovická za užitečný dar...
Zdravotníci z Gynekologicko-porodnického odd. děkují firmě ATOS za překvapení v podobě občerstvení. Děkujeme!
Zdravotníci z Gynekologicko-porodnického oddělení velice děkují zaměstnancům firmy ATOS za milé překvapení v podobě lahodného občerstvení. Společnost ATOS totiž tímto způsobem poděkovala zdravotníkům ...
Nový stacionář pro dětské pacienty díky Nadačnímu fondu Kapka naděje. Děkujeme za podporu!
Nový stacionář pro dětské pacienty na Pediatrické klinice I. LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) byl po několika měsíční přestavbě konečně slavnostně otevřen. Stalo se tak díky finanční podp...
Napsali o nás: Nadační fond Kapka naděje pomáhá. Tentokrát na Pediatrické klinice ve FTN (CNN Prima News)
Nadační fond Kapka naděje pomáhá nemocnicím po celé ČR již přes 20 let. Díky jeho projektům se podařilo účelně a efektivně pomoci stovkám nemocným dětem s nejrůznějšími zdravotními problémy. Tentokrát...
V TN se konal historicky I. ročník Krčského pediatrického odpoledne! Zúčastnilo se ho téměř 80 odborníků na pediatrii
Pediatrická klinika I. LF UK a Thomayerovy nemocnice (TN) ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD) pořádala I. ročník Krčského pediatrického odpoledne. Seminář byl určen...
Napsali o nás: Konec kontrolního stanu v Thomayerce: Pacienti ale prohlídkám neuniknou (blesk.cz)
Pražská Thomayerova nemocnice po šesti týdnech zruší od pondělí povinné prohlídky v kontrolním stanu u svého vstupu. Absolvovat je nyní musejí pacienti přicházející na vyšetření, hospitalizaci či zdra...
Napsali o nás: Rozhovor s ředitelem TN Zdeňkem Benešem o koronavirové epidemii a aktuální situaci v nemocnici (PRAŽSKÝ PATRIOT)
Pro PRAŽSKÝ PATRIOT poskytl rozhovor ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., který mj. hovořil o aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s koronavirovou epidemií. V rozhovoru se věnoval také otáz...
Napsali o nás: Rakovina v čase koronaviru: nemocnice odkládají léčbu, pacienti mají strach (idnes.cz)
Kvůli koronaviru pracují nemocnice v omezeném režimu, některým pacientům s rakovinou se proto odsouvá léčba. Podle lékařů je u onkologicky nemocných v případě onemocnění koronavirem vyšší riziko zdrav...
Napsali o nás: Autorizovaný rozhovor s ředitelem TN Zdeňkem Benešem o aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s COVID-19 (Deník N)
O aktuální situaci v TN v souvislosti s novým typem koronaviru – COVID-19 poskytl ucelený rozhovor ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. pro server Deník N. Vzhledem k tomu, že si autorka čl...
Alkohol? Nebezpečná legální droga pro děti. 42% dospívajících vypije 5 a více sklenic alkoholu při jednom posezení.
Ve zneužívání návykových látek adolescenty je bohužel Česká republika stále na čelných místech evropských statistik. Podle Evropské školní studie pro alkohol a jiné drogy (ESPAD 2015) má v ČR zkušenos...
Napsali o nás: Rozhovor s Pavlem Kabíčkem o problému alkoholu u dětí (Pražský deník Extra)
Alkohol? Nebezpečná legální droga pro děti a dospívající  Rozhovor na téma alkohol u dětí poskytl MUDr. Pavel Kabíček, CSc., primář Pediatrické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Krči a vedou...
Díky Providentu jsme získali 53 630 Kč pro dětské pacienty v TN. Děkujeme!
Pomáhat druhým je vždy záslužnou činností, a pokud se jedná o malé děti, platí to dvojnásobně. Své o tom ví i zaměstnanci ze společnosti Provident, kteří na konci minulého roku uspořádali prodejní baz...
Thomayerova nemocnice se po mnoha letech spolupráce rozloučila s manželi Sedláčkovými
Vedení Thomayerovy nemocnice se na svém posledním setkání v minulém roce oficiálně rozloučilo s manželi Sedláčkovými a poděkovalo jim za jejich mnohaletou spolupráci a kvalitní odborné vedení svých pr...
Napsali o nás: Masarykovy domovy - Praha se stará o chudé, Lidové noviny
Nemocným, bezmocným a chudým přinesla první republika jednu výraznou změnu: navzdory hospodářské krizi 30. let i pozdějším tvrzením komunistické propagandy se vážně zabývala sociální otázkou. Mezi výs...
Kolečko obdarovalo Dětskou chirurgii TN
Nejnovější dárek nadačního fondu Kolečko Centru dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice má hodnotu 400.000,- Kč. Tvoří jej speciální kostní vrtačka pro chirurgické zákroky a 48 židlí do všech pokoj...
Thomayerova nemocnice po rekonstrukci otevřela Revmatologické a rehabilitační oddělení
V Thomayerově nemocnici bylo dnes za účasti herce Václava Postráneckého, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Bartoška a náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa slavnostně otevře...
Upozornění - Rekonstrukce pavilonu A2
V Thomayerově nemocnici právě prochází rekonstrukcí pavilon A2....
Centrum pro závislé na tabáku
Závislost na tabáku (nikotinu) je nemoc, které není snadné se zbavit. Naše centrum je specializované pracoviště na půdě zdravotnického zařízení nabízející svou pomoc lidem, kteří jsou pevně rozhodnuti...
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.