Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členůProjekt s registračním číslem NF-CZ11-OV-2-024-2015 financovaný Norskými fondy byl podpořen v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdrav툓,
Aktivity I. „Psychiatrická péče“.

Zprostředkovatelem programu CZ11 je Ministerstvo financí ČR, partnerem programu CZ11 je Ministerstvo zdravotnictví ČR.


O projektu

Globálním cílem projektu je zajistit sanaci rodiny postižené psychiatrickou diagnózou některého z jejích členů (zejména matky nebo dítěte) se záměrem předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.

Projekt je realizován bez partnera.

Prostřednictvím projektu bude:

  • Vytvořeno kvalitního zázemí pro diagnostiku, léčbu a terapii dětských pacientů s psychiatrickou diagnózou a matek s/bez psychiatrickou diagnózou, které mají malé děti s/bez psychiatrické diagnózy. (Aktivita č. 1)
  • Vytvořen funkční systém podpory matek (rodičů), jejichž dítě (zejména předškolního a mladšího školního věku) má diagnostikovanou psychiatrickou nebo psychologickou poruchu, který by minimalizoval nutnost hospitalizace dětí a umožňoval nácvik denních činností rodičů ve sledovaném chráněném prostředí zácvikového bytu. (Aktivita č. 2)
  • Vytvořen systém podpory matek s psychiatrickou či psychologickou diagnózou, které mají z důvodů svého hendikepu problém pečovat o své dítě a kvůli možným hospitalizacím či nedostatku rodičovských kompetencí jim hrozí jeho odebrání. (Aktivita č. 3)
  • Rozšířeny možnosti diagnostiky zejména neurologicky podložené komponenty psychiatrického onemocnění dětí, což se pozitivně promítne i do způsobů terapie a léčby. (Aktivita č. 5)
  • Rozšířena práce s cílovou skupinou dětí s psychiatrickou poruchou. (Aktivita č. 6)

Realizace projektu si klade za cíl zajištěním optimálních podmínek pro diagnostiku, terapii a podporu dlouhodobě psychicky nemocných dětských pacientů a matek s psychiatrickou zátěží, snížit nutnou dobu hospitalizace, předejít relapsům a sanovat celou rodinu tak, aby vytvořila funkční a udržitelný celek.

Finanční prostředky v celkové výši 11,2 mil. Kč s 20% podílem spolufinancování z vlastních zdrojů nemocnice jsou určeny na rekonstrukci a vybavení místností psychiatra, psychologů a ambulantní sestry na oddělení dětské psychiatrie, včetně vybudování dalšího sociálního zařízení a pořízení diagnostických testů, terapeutických pomůcek a doplnění přístrojového vybavení, dále pak na rekonstrukci a vybavení terapeutické ambulance v Dětském centru. V rámci rozšíření projektu budou pro Oddělení dětské neurologie a Základní a mateřskou školu při Thomayerově nemocnici zakoupeny nové diagnostické, terapeutické a edukační pomůcky, UZ přístroj pro měření mozku přes velkou fontanelu a rehabilitační lehátka. V rámci projektu budou zavedeny nové, dosud chybějící služby podpory matek přímo v terénu. Lékařský i nelékařský personál se  zúčastní odborných kurzů zaměřených na rozšíření jejich znalostí.


O konečném příjemci

Thomayerova nemocnice je lokalizována na Praze 4 a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Byla zřízena Zřizovací listinou Ministerstva zdravotnictví  ze dne 25. listopadu 1990 pod č.j. OP-054-25.11.90. Nové znění Zřizovací listiny bylo 31. prosince 1999 pod č.j. 48193/99. TN  je moderní a stále se rozvíjející nemocnicí, poskytující komplexní odbornou specializovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči pro spádovou oblast s cca 300 000 obyvateli a v některých specializovaných obrech i pro Středočeský kraj (onkologie, neurologie.), či celou Českou republiku (pneumologie, dětská traumatologie, patologie). Hlavním těžištěm její léčebné péče jsou pediatrické obory, traumatologie, onkologie a pneumologie. V krizových situacích je nemocnice schopna poskytnout zázemí občanům města Prahy.


Novinky

14. 1. 2015 - zahájení projektu
6. 5. 2015 - zahájení stavby na pavilonu INKA v Dětském centru; fotografie jsou v galerii
23. 6. 2015 - účast členů realizačního týmu na konferenci v Bruselu - Zpráva z konference (.pdf)
30. 6. 2015 - dokončení a předání stavby na pavilonu Inka
červen 2015 - byla schválena žádost o realizaci dodatečných aktivit projektu s termínem realizace od 30.7.2015.
V rámci dodatečných aktivit se do projektu nově zapojí Oddělení dětské neurologie a Základní a mateřská škola při Thomayerově nemocnici. To nám umožní rozšířit možnosti práce s cílovou skupinou dětí s s psychiatrickou poruchou a také rozšířit diagnostiku zejména neurologicky podložené komponenty psychiatrického onemocnění dětí. Pro stávající i nově zapojená oddělení zakoupíme nové diagnostické, terapeutické a edukační  pomůcky a přístroje (UZ přístroj k vyšetření mozku přes velkou fontanelu a lehátka pro rehabilitaci Vojtovou metodou) a zvýšíme kompetence lékařského i nelékařského personálu prostřednictvím nových školení a seminářů.
Celkový rozpočet realizace dodatečných aktivit je 2 653 008 Kč (80% hrazeno z norských fondů, 15% spoluúčast).
1. 7. 2015 - zahájení rekonstrukce dětské psychiatrie na pavilonu U
14. 8. 2015 - ukončena a předána stavba dětské psychiatrie na pavilonu U, obě stavby budou kolaudovány 15. 9. 2015
15. 9. 2015 - obě stavby byly úspěšně zkolaudovány, ordinace jsou postupně vybavovány novým zařízením
22.-24. 9. 2015 - projekt je prostřednictvím posteru (.pdf) představen na IV. Sociálně-pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí v Kyjově
listopad 2015 - byla schválena žádost o prodloužení data implementace projektu včetně posunutí data způsobilosti výdajů do 31.8.2016
14.-17. 10. 2015 - účast členů realizačního týmu na konferenci v Miláně - Zpráva z konference (.pdf)
14. 10. 2015 - návštěva zástupců donora, Ministerstva financí a Kanceláře finančních mechanizmů
23. 5. 2016 - Prohlášení MF-NKM ke zkresleným informacím a spekulacím ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR,  které bylo  zveřejněno na webu MFČR, ve stejném znění na stránkách EHP a Norských fondů.
květen 2016 - byla schválena žádost o navýšení indikátoru „Počet pacientů využívajících kvalitních služeb v systému ucelené rehabilitace“ na 485. To představuje podporu  450 dětí ze specializovaných ambulancí oddělení dětské psychiatrie a 35 matek s psychiatrickou diagnózou, o které bude pečováno v Dětském centru. Původní počet byl 350 dětí a 30 matek.
24. 6. 2016 - proběhlo slavnostní ukončení projektu za přítomnosti zástupců norského velvyslanectví, MZ ČR a MF ČR . Viz fotodokumentace z proběhlé akce.
31. 8. 2016 - projekt byl úspěšně ukončen. V jeho průběhu jsme poskytli pomoc 450 dětem ze specializovaných ambulancí oddělení dětské psychiatrie a 35 matkám s psychiatrickou diagnózou v pobytovém i terénním režimu.

Fotogalerie - pavilon INKA


Fotogalerie - pavilon U


Kontakty

Manažer projektu
Ing. Martina Kavanová martina.kavanova@ftn 261 083 612
Finanční manažer projektu
Ing. Julie Hrzinová julie.hrzinova@ftn.cz 261 083 612
Odborný garant Aktivity č. 2
MUDr. Jana Šplíchalová jana.splichalova@ftn.cz 261 083 441
Odborný garant Aktivity č. 3
MUDr. Jaroslava Lukešová jaroslava.lukesova@ftn.cz 241 721 862

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.