Historie oddělení

V poválečném období historie Masarykových domovů byl zřízen mezi lety 1945-1947 ORL ordinariát, nejspíše v souvislosti se zřízením Repatriační nemocnice s dětskou léčebnou. Ordinářem byl jmenován MUDr. Jindřich Urban. Masarykovy domovy byly v pozdějších letech reprofilizovány na nemocniční zařízení a v roce 1950 bylo zřízeno ORL oddělení, jehož primářem se stal stávající ordinář. Oddělení bylo umístěno na pavilonu B1 v polovině 2. patra, mělo 30 lůžek, 1 operační sál a ambulance se nacházela v suterénu budovy. Na oddělení pracovalo povětšinou 5 lékařů.


Po úmrtí primáře Urbana byl jmenován na jeho místo v roce 1970 MUDr. Pavel Škeřík, CSc., žák prof. Přecechtěla a prof. Sedláčka. V roce 1972 se pracoviště přestěhovalo do nově rekonstruovaných prostor pavilonu A3, kde bylo v přízemí umístěno na dvou stanicích celkem 68 lůžek pro dospělé pacienty. Dále se zde nacházela ambulance se 3 vyšetřovacími boxy, 2 operační sály a audiologické pracoviště. V 1. patře se pak nacházelo dětské oddělení s 33 lůžky, vlastním operačním sálem a ambulantními prostory. Kolektiv lékařů se rozrostl na počet okolo 13 pracovníků. Úroveň a postavení oddělení bylo podtrženo zřízením Subkatedry dětské ORL ILF v r. 1985. Tato Subkatedra zajišťovala postgraduální vzdělávání lékařů v nástavbovém oboru dětské ORL včetně atestací.

Vedoucím katedry byl jmenován doc. MUDr. Pavel Škeřík, DrSc. (habilitován 1986) a pod jeho vedením subkatedra fungovala  až do svého zrušení r. 1990. Primář Škeřík byl velmi publikačně činný, z jeho pera vyšlo 7 českých knižních publikací, 8 statí v odborných knižních publikacích, 92 odborných sdělení v domácích a 14 v zahraničních časopisech. Přednášel pravidelně i na ORL sjezdech a kongresech, byl redaktorem časopisu Čs. otolaryngologie. Za jeho vedení zaznamenalo ORL oddělení největší rozmach a velkou odbornou prestiž. Svoji funkci primáře oddělení ukončil 31. 10. 1990, ale na pracovišti zůstal dále působit jako konsultant až do r. 2009, kdy po krátké nemoci zemřel.

primář doc. MUDr. Pavel Škeřík, DrSc.


Ve funkci primáře od 1. 11. 1990 začal pracovat MUDr. Jan Gerych, dlouholetý zástupce prim. doc. Škeříka. Z řady objektivních důvodů docházelo v té době k organizačním úpravám a restrikcím na všech zdravotnických pracovištích. Tyto změny se dotkly i ORL oddělení, kde byla v r. 2001 zrušena dětská stanice a lůžkofond redukovaný na 20 lůžek (z toho 5 dětských). Nedostatek lůžek byl u dětských pacientů saturován hospitalizací dětí na pediatrické či dětské chirurgické klinice, kde ORL pracovníci vykonávali pravidelnou konziliární péči. I přes tuto radikální restrikci lůžek, pracoviště dále udržovalo svoji odbornou úroveň a kvalitní péči o pacienty na výši.

primář MUDr. Jan Gerych


MUDr. Jan Gerych ve funkci primáře skončil 31. 7. 2016 a od 1. 8. 2016 byl do funkce jmenován primář MUDr. Jan Paska, MBA.


Od srpna 2022 byl primářem jmenován MUDr. Aleš Čoček Ph.D., Dr. med.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.