Zaměstnanci kliniky

Zaměstnanci Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN


vedení kliniky
přednosta doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D. tomas.pesl@ftn.cz
primář MUDr. Milan Machart milan.machart@ftn.cz
zástupce přednosty pro výuku odb. as. MUDr. Martin Čepelík martin.cepelik@ftn.cz
zástupce primáře MUDr. Eva Matoušková eva.matouskova@ftn.cz
emeritní přednosta: prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. petr.havranek@ftn.cz

lékaři
MUDr. Kateřina Barčíková katerina.barcikova@ftn.cz
MUDr. Klára Borůvková klara.boruvkova@ftn.cz
MUDr. Martin Fajt martin.fajt@ftn.cz
MUDr. Eva Faltusová eva.faltusova@ftn.cz
MUDr. Markéta Havlíková marketa.havlikova@ftn.cz
MUDr. Pavel Heinige pavel.heinige@ftn.cz
as. MUDr. Jan Hendrych jan.hendrych@ftn.cz
odb. as. MUDr. Helena Homolková, Ph.D. helena.homolkova@ftn.cz
MUDr. Veronika Horáková veronika.horakova@ftn.cz
MUDr. Pavel Kamenický pavel.kamenicky@ftn.cz
MUDr. Georgi Lyubomirov Karov georgi.karov@ftn.cz
odb. as. MUDr. Adéla Knížetová adela.knizetova@ftn.cz
MUDr. Tereza Limprechtová tereza.limprechtova@ftn.cz
MUDr. Zuzana Motejlová zuzana.motejlova@ftn.cz
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. ivan.novak@ftn.cz
MUDr. Barbora Nováková barbora.novakova1@ftn.cz
MUDr. Martin Prchlík martin.prchlik@ftn.cz
MUDr. Aleš Přech ales.prech@ftn.cz
MUDr. Natalija Roško natalija.rosko@ftn.cz
MUDr. Cecílie Sekerková cecilie.sekerkova@ftn.cz
MUDr. Pavel Tomek pavel.tomek@ftn.cz
MUDr. Petra Továrková petra.tovarkova@ftn.cz
MUDr. Marie Trávníková marie.travnikova@ftn.cz
MUDr. Pavel Vlček pavel.vlcek@ftn.cz
MUDr. Lea Zarachovská lea.zarachovska@ftn.cz
MUDr. Lucián Zaťko lucian.zatko@ftn.cz

externisté
prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
MUDr. Jiří Borský, CSc.
MUDr. Olga Hyánková
MUDr. Petr Chládek
MUDr. Antonín Chochola
MUDr. Milan Mohapl, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
MUDr. Petr Vaněk
MUDr. Hana Zwingerová

vedoucí sestry
vrchní sestra Lenka Hasová lenka.hasova@ftn.cz
staniční sestra odd. B4 Kateřina Špundová katerina.spundova@ftn.cz
staniční sestra odd. B5 Ivana Šímová ivana.simova@ftn.cz
staniční sestra JIRP Dagmar Kobesová dagmar.kobesova@ftn.cz
staniční sestra operačních sálů Bc. Lenka Chourová lenka.chourova@ftn.cz
staniční sestra ambulance FTN Milada Pavlicová milada.pavlicova@ftn.cz
staniční sestra ambulance FNKV Hana Kopecká hana.kopecka@ftn.cz

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.