Laboratoř pneumologické cytologie

Lékařka: MUDr. MUDr. Pavla Žáčková
Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 142
e-mail: pavla.zackova@ftn.cz

Laboratoř pneumologické cytologie při Pneumologické klinice zajišťuje standardní i rychlou pneumologickou cytodiagnostiku pro akutní a neakutní lůžkovou péči, pro ambulanci Pneumologické kliniky a pro externí smluvní zájemce. Úzce spolupracujeme s ambulancemi, odděleními a klinikami FTN a IKEM. Jako součást Pneumologické kliniky spolupracuje s řadou ambulantních, lůžkových a klinických pracovišť v České republice.

Provádí cytologická vyšetření z biologického materiálu získaného při bronchoskopickém vyšetření, punkci pleurálních výpotků a punkci periferních uzlin a podkožních rezistencí m suspektních z nádorového postižení. Výsledky vyšetření jsou k dispozici zpravidla do 24 hodin, resp. následující pracovní den. V řadě případů se odečet odebraných vzorků provádí týž den a v případě ROSE (rapid on-site evaluation) přímo v průběhu bronchoskopického vyšetření.

Laboratoř provádí odbornou výchovu lékařů v diagnostické a terapeutické činnosti. Probíhá zde také teoretická a praktická výuka lékařů v pneumologické cytodiagnostice, která je základem pro získání funkční licence F019.

Laboratoř pneumologické cytologie splňuje požadavky NASKL jak z hlediska personálního, tak z hlediska věcného a technického vybavení, a bylo jí dne 11. 3. 2016 uděleno Osvědčení o splnění Auditu I - Laboratoř klinické cytologie 817 – 820.


Laboratoř oddělení je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Laboratoř splňuje podmínky Auditu II NASKL v souladu s normou ISO 15189 "Zdravotnické laboratoře – požadavky na kvalitu a způsobilost".

Vedle zavedeného systému vnitřní kontroly kvality je správná laboratorní práce garantována rovněž úspěšnou účastí v kontrolních systémech externího hodnocení kvality různých poskytovatelů kontrolních cyklů (např. SEKK, IEQAS, DGKL, Instand, RfB).

Certifikáty auditů a externí kontroly kvality jsou dostupné na vyžádání na Úseku laboratorních metod FTN.


Laboratorní příručka pneumocytologie (.pdf)

Žádanka o cytologické vyšetření (.pdf)

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.