Nutriční a metabolická ambulance

Pavilon: A1
Lékař: doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 083 802
Ordinační doba: Po  13:30-16:00 hod.

Pavilon: A1
Lékař: MUDr. Matěj Bronec
MUDr. Michal Machava
Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 504
Ordinační doba: Čt  13:00-15:00 hod.

Spektrum poskytované péče

Nutriční ambulance je součástí Centra výživy, které sdružuje lékaře, zdravotní sestry a nutriční terapeutky v celek, který je zodpovědný za indikaci a podávání nutriční podpory ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Sdružuje nutricionisty z celé nemocnice, různých oborů, kteří mají licenci opravňující k předepisování umělé výživy (mimo internisty též lékaře ORL a neurologie).

Nutriční ambulance ve Fakultní Thomayerově nemocnici patří do sítě nutričních ambulancí v České republice jako jedna z prvních.

Nutriční ambulance má 3 součásti – diagnostickou ambulanci, ambulanci pro domácí enterální výživu a ambulanci pro domácí parenterální výživu. V diagnostické ambulanci probíhá diferenciální diagnostika malnutrice u různých chorob a chorobných stavů, indikace nutriční podpory v různých situacích, předoperační nutriční příprava. V ambulanci domácí enterální výživy jsou sledováni pacienti s nutričními- či gastro-sondami nebo jejunostomií, kterými je aplikována enterální výživa v domácích podmínkách, unikátní je velkým množstvím pacientů s PEG a výživovými knoflíky, ve sledování jsou zde pacienti na dlouhodobé enterální výživě cestou nasojejunální sondy.

Ambulance pro domácí parenterální výživu patří do sítě 12 pracovišť v České republice, které aplikují parenterální výživu v domácích podmínkách a která je využívána též zdravotnickými zařízeními z celé České republiky.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.