Informace pro sponzory

Vážení sponzoři,

jsme upřímně potěšeni, že jste navštívili naše webové stránky, jejichž prostřednictvím Vás chceme mimo jiné informovat o možnostech poskytování darů naší nemocnici, resp. Vámi zvoleným klinikám či oddělením.

Pokud se rozhodnete pomoci nám touto cestou, můžete tak učinit prostřednictvím finančního nebo věcného daru. K tomu Vám nabízíme ke stažení vzory smluv.Finanční dary je možno poslat do České národní banky na náš bankovní účet:
Číslo účtu:  50008-36831041/0710, účet je vedený v CZK
Variabilní symbol:  použijte některé z níže uvedených čísel konkrétní kliniky či oddělení.

V případě, že nechcete dar účelově vázat na některou kliniku/oddělení, použijte variabilní symbol 00110

Finanční dar můžete poskytnout:
• převodem z účtu
• platbou poštovní poukázkou
• platbou v hotovosti

Za Vaši pomoc naší nemocnici upřímně děkujeme.


Seznam kont jednotlivých klinik/oddělení FTN:

variabilní symbol klinika/oddělení
12 Interní klinika 3. LF UK a FTN
27 Oddělení individuálního programu péče
30 Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN
80 Oddělení geriatrie a následné péče
90 Infekční oddělení
111 Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN
121 Neurologická klinika 3. LF UK a FTN
122 Oddělení dětské neurologie
130 Oddělení dětské psychiatrie
160 Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN
180 Gynekologicko-porodnické oddělení
190 Novorozenecké oddělení
200 Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN
253 Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN
270 Urologická klinika 3. LF UK a FTN
280 Oddělení ORL
300 Oční oddělení
310 Zubní oddělení
330 Onkologická klinika 1.LF UK a FTN
370 Oddělení lékařské genetiky
390 Klinika dětské chirurgie a traumatologie 1. LF UK a FTN
400 Oddělení individuálního programu péče/Závodní lékař
470 Oddělení klinické biochemie
480 Oddělení klinické hematologie
490 Oddělení RDG
508 Centrum podpůrné péče
510 Transfuzní oddělení
540 Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
560 Oddělení hygieny a epidemiologie
570 Oddělení klinické výživy
6031 Oddělení paliativní péče
630 Mikrobiologické oddělení
730 Imunologická laboratoř
800 Lékárna FTN
970 Oddělení psychologie
990 Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.