Psychologické oddělení

Poskytování zdravotní péče

Oddělení psychologie FTN poskytuje psychodiagnostickou i psychoterapeutickou péči jak ambulantním, tak hospitalizovaným pacientům všech věkových skupin. Společně s kolegy z dalších pracovišť rozvíjíme multidisciplinární přístup k pacientům. Psychologická péče je komplexní, zahrnuje psychodiagnostiku, psychologické poradenství, psychoterapii i intervence v době akutních krizí.

Péče o pacienty hospitalizované ve FTN je poskytována psychology dedikovanými na jednotlivé kliniky nebo konziliárně. Indikuje ji ošetřující lékař oddělení nebo je realizována na základě žádosti pacienta či jeho rodiny. Pacientům, ev. i jejich blízkým, nabízíme krizovou intervenci a psychologickou podporu, nejčastěji v době sdělení diagnózy, při zásadní změně terapeutického postupu, před a po náročnějších lékařských zákrocích, při stavech úzkosti, smutku apod. Provádíme psychodiagnostická vyšetření.

Ambulantní psychologická péče o děti a dospívající se věnuje zejména psychologické diagnostice dětí od útlého věku, jejich dlouhodobému sledování a podpoře. Věnujeme se dětem se širokou škálou somatických onemocnění (vyšetření a dlouhodobé sledování dětí po transplantacích, dětí s gastrointestinálními onemocněními), dále dětem po traumatických zkušenostech (tělesná zranění, autonehody) i dětí s psychogenně podmíněnými obtížemi. Do ambulance přijímáme i děti s neurovývojovými poruchami (včetně poruch z okruhu autistického spektra).

Ambulantní psychologická péče o dospělé navazuje především na péči o pacienty hospitalizované ve FTN nebo léčené v jednotlivých odborných ambulancích (onkologie, ORL, gastroenterologie a další). Na základě objednání provádíme komplexní i cílená psychologická vyšetření (vyšetření kognitivních funkcí, předtransplantační apod.). Psychodiagnostická a v menší míře i psychoterapeutická péče je nabízena pacientům s akutními i chronickými somatickými onemocněními. V tandemu lékař-psycholog provozujeme psychosomatickou ambulanci.


Koordinace práce klinických psychologů v rámci FTN a odborné vedení

Pravidelně pětkrát měsíčně jsou pořádány odborné kazuistické semináře, jednou za měsíc interní intervize psychologů. Individuální konzultace jednotlivých případů probíhají dle potřeby.

Termíny seminářů jsou vypsané na stránkách specializačního studia FTN pro zdravotnické pracovníky nelékaře, pro klinickou psychologii ZDE a dětskou klinickou psychologii ZDE.

vedoucí oddělení:
Mgr. Pavla Lhotová
pavla.lhotova@ftn.cz
tel.: 261 083 436


sekretariát:
tel.: 261 082 100


umístění:
pavilon A1


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.