Profil kliniky

Z personálních důvodů jsou od 1. září 2022
přechodně uzavřena lůžka na infekčním oddělení FTN,
infekční ambulance funguje pouze v denním režimu
7:30-15:30 hod., poslední pacient  v 15:00 hod.

Děkujeme za pochopení.


Infekční oddělení má ve FTN  dlouholetou tradici, která  se v současnosti projevuje dobrou spoluprací s terénními lékaři i s ostatními odděleními a klinikami v nemocnici. U některých diagnoz spolupracujeme s Infekční klinikou FN Bulovka, jedná se hlavně o léčbu HIV pozitivních pacientů, profylaxi vztekliny a léčbu pacientů vyžadujících intenzivní péči.

Rajonizaci pacientů striktně nedodržujeme, ošetříme všechny pacienty s odpovídající diagnozou k nám odeslané,v akutních případech i bez doporučení.

S ohledem na charakter a závažnost onemocnění a v souladu  s aktuálními trendy v medicině preferujeme ambulantní léčbu. Na lůžka přijímáme jen pacienty ke krátkodobé hospitalizaci ke zvládnutí  nejakutnějšího stadia infekční nemoci a dále je doléčujeme ambulantně. Péči poskytujeme na 8 standardních lůžkách většinou v jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením. Každý pokoj má svůj televizor s dálkovým ovladačem. Celé oddělení (ambulantní i lůžková část na pavilonu K),  je po celkové rekonstrukci, takže nabízíme našim pacientům velmi příjemné a komfortní prostředí. Rovněž personál je proškolený tak, aby s každým pacientem jednal vlídně, trpělivě a s empatií a domníváme se, že se  to celému kolektivu daří.

Lékaři oddělení poskytují konziliární činnost pro celou  nemocnici a IKEM.
Ošetřovatelská péče je mimo komplexní péči o hospitalizované pacienty zaměřena na  oblast hojení ran a na edukační činnost pacientů s chronickou hepatitidou B a C, kteří procházejí antivirovou terapií.

Na oddělení probíhá postgraduální výuka lékařů.


Ze statistiky oddělení (údaje jsou z roku 2007):
Počet pacientů ošetřených na ambulancích (mimo očkování): 5 879,
provedeno 18 843 ambulantních vyšetření.

Počet hospitalizovaných: 657 pacientů,
průměrná doba hospitalizace 6,1 dne.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.