Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN

Pediatrická klinika FTN (dále PK) je tvořena dvěma standardními lůžkovými odděleními, příjmovou ambulancí a řadou odborných ambulancí. Celkový počet lůžek je 33. Léčíme děti od novorozeneckého věku do 18 let.

Hlavními skupinami nemocí, které jsou diagnostikovány a léčeny na PK, jsou onemocnění horních i dolních dýchacích cest (astma, záněty plic a pohrudnice, intersticiální plicní procesy, vrozené vady plic apod.), ledvin a vývodných cest močových (zánět ledvin, infekce močových cest apod.), trávicího traktu (chronické záněty střevní, průjmová onemocnění, poruchy funkce jater apod.), srdce a oběhového aparátu (záněty srdečního svalu, poruchy srdečního rytmu atd.) a další. Velkou tradici má na PK ftiseologické oddělení – specializované pracoviště pro diagnostiku a léčbu tuberkulózy u dětí (jediné svého druhu v ČR).

Důvodem pro vyšetřovací, observační nebo léčebný pobyt dítěte v nemocnici mohou být akutní či chronické zdravotní problémy u dětí všech věkových kategorií.  Ve spolupráci s dětskými neurology léčíme i některé závažné stavy spojené s postižením centrální nervové soustavy.

Dětská klinika je vybavena moderními přístroji umožňujícími rychlou diagnostiku a léčbu širokého spektra nemocí (ultrazvuk, bronchoskop, nepřímá kalorimetrie, laboratoř funkčního vyšetření plic atd.).


V ambulantní části kliniky je zajišťována zdravotní péče v celé řadě specializovaných oborů:

 • Všeobecná pediatrická ambulance - nepřetržitý provoz
 • Příjmová pediatrická ambulance
 • Kardiologická ambulance
 • Hematologická ambulance
 • Plicní ambulance
 • Odborná laboratoř funkčního vyšetření plic
 • Endokrinologická ambulance
 • Nefrologická ambulance
 • Alergologická a imunologická ambulance
 • Gastroenterologická ambulance
 • Dorostová ambulance

Všichni zaměstnanci kliniky kladou velký důraz na osobní přístup k dítěti, respektování jeho požadavků a zajištění takové péče, která vede ke spokojenosti nemocného a jeho rodiny.


přednostka:
MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D.
lucie.gonsorcikova@ftn.cz
tel.: 261 083 180


primář:
MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
pavel.kabicek@ftn.cz
tel.: 261 082 338


vrchní sestra:
Martina Pechová
martina.pechova@ftn.cz
tel.: 261 082 339


kontakty:

sekretariát kliniky:
Jitka Brožovská
Marcela Šmejdířová
pediatricka.klinika@ftn.cz
tel.: 261 083 180

ambulance:
tel.: 261 083 396

lůžková část:
1.p. lůžka akutní
tel.: 261 083 874

2.p. lůžka neakutní
tel.: 261 082 328


umístění:
pavilon G2


Mapa a doprava

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.