Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN

Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN (PAT) provádí základní a specializovaná makroskopická, histologická, neurohistologická, cytologická, imunohistochemická, molekulárně-patologická a imunologická vyšetření biologických materiálů humánního původu pro všechna oddělení, kliniky a ambulance FTN, ale zajišťuje též vyšetření i pro externí odborné lékaře a jiná zdravotnická zařízení.

NRL prionových chorob provádí diagnostiku transmisivních spongiformních encefalopatií a neurodegenerativních onemocnění pro celou ČR. PAT poskytuje konziliární služby pro celou ČR a Slovensko v oboru pneumopatologie a neurodegenerativních onemocnění.

Provoz ústavu je zajišťován v pracovní dny od 6:00 do 15:00 hod.


Organizační členění:

 • Pitevní blok
 • Laboratoře
  - bioptická
  - nekroptická
  Národní referenční laboratoř prionových chorob
  - laboratoř neuropatologická
  - laboratoř imunologická
  - laboratoř molekulárně genetická
 • Dokumentace
 • Pomocné provozy (mytí skla, sklady, úklid)

Profil ústavu

Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN zpracovává nekroptický a bioptický materiál v celém rozsahu včetně cytologického materiálu, k jehož vyšetření používá nejmodernější metody imunohistochemického, molekulárně-genetického a imunologického stanovení.

Součástí (PAT) je Národní referenční laboratoř lidských prionových chorob, která je zaměřena na diagnostiku a diferenciální diagnostiku transmisivních spongiformních encefalopatií včetně Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci.

PAT je součástí Centra pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění zaměřující se na neuropatologickou diagnózu neurodegenerací a morfologickou diferenciální diagnózu syndromu demence.

PAT je součástí sítě tzv. „referenčních“ laboratoří prediktivní onkologie vyšetřujících nádorová onemocnění střeva, kůže a plic před nasazením biologické léčby.

Molekulárně genetická laboratoř provádí vyšetřování genů spojených s neurodegenerativními onemocněními (PRNP, MAPT, PSEN, APP, PGRN, C9orf72 a jiné), vyšetřuje i geny asociované s tzv. prediktivní onkologií (RAS, ALK, BRAF, EGFR) v rámci sítě tzv. „referenčních laboratoří“ prediktivní onkologie, nabízí však vyšetřování i dalších (např. trombofilní mutace, alfa1-AT, průkaz mykobakterií).

Imunologická laboratoř provádí vyšetřovaní mozkomíšního moku u prionových a jiných neurodegenerativních onemocnění (stanovení proteinu 14-3-3, amyloid ß-peptid, tau protein) a přítomnosti prionového proteinu v mozcích zemřelých na prionová onemocnění a před transplantací rohovek.

PAT je držitelem akreditace dle normy ČSN EN ISO 15189 (číslo 8308) pro Laboratoř molekulární genetiky a autorizačního osvědčení NASKL II pro Bioptickou a Imunologickou laboratoř.

PAT je držitelem akreditace II. typu Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování specializačního vzdělávání pro obor patologie.

PAT FTN se pravidelně účastní systému externího hodnocení kvality pro všechna certifikovaná vyšetření jak v rámci ČR (SEKK), tak i evropských institucí (EMQN, EQA). Součástí externí kontroly kvality Bioptické laboratoře je mezilaboratorní porovnávání výsledků (druhé čtení), které je prováděno ve vybraných smluvních laboratořích.

PAT používá diagnostické soupravy a analytickou techniku certifikovaných výrobců (se značkou CE).

přednosta:
prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
radoslav.matej@ftn.cz
tel.: 261 083 741


vedoucí laborantka:
Mgr. Alena Poláková
alena.polakova@ftn.cz
tel.: 261 082 577


Imunologická laboratoř:
tel.: 261 082 578


Laboratoř
molekulární genetiky:
tel.: 261 082 413


sekretariát:
tel.: 261 083 742


umístění:
pavilon H, M


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.