Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN

Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN (PAT) provádí základní a specializovaná makroskopická, histologická, neurohistologická, cytologická, imunohistochemická, molekulárně-patologická a imunologická vyšetření biologických materiálů humánního původu pro všechna oddělení, kliniky a ambulance TN, ale zajišťuje též vyšetření i pro externí odborné lékaře a jiná zdravotnická zařízení. NRL prionových chorob provádí diagnostiku transmisivních spongiformních encefalopatií a neurodegenerativních onemocnění pro celou ČR. PAT poskytuje konziliární služby pro celou ČR a Slovensko v oboru pneumopatologie a neurodegenerativních onemocnění.

Provoz ústavu je zajišťován v pracovní dny od 6:00 do 15:00 hod.

Organizační členění:

 1. Pitevní blok
 2. Laboratoře
      bioptická
      nekroptická
  Národní referenční laboratoř prionových chorob
      laboratoř neuropatologická
      laboratoř imunologická
      laboratoř molekulárně genetická
 3. Dokumentace
 4. Pomocné provozy (mytí skla, sklady, úklid)

Profil ústavu

Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN zpracovává nekroptický a bioptický materiál v celém rozsahu včetně cytologického materiálu, k jehož vyšetření používá nejmodernější metody imunohistochemického, molekulárně-genetického a imunologického stanovení.

Součástí (PAT) je Národní referenční laboratoř lidských prionových chorob, která je zaměřena na diagnostiku a diferenciální diagnostiku transmisivních spongiformních encefalopatií včetně Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci.

PAT je součástí Centra pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění zaměřující se na neuropatologickou diagnózu neurodegenerací a morfologickou diferenciální diagnózu syndromu demence.

PAT je součástí sítě tzv. „referenčních“ laboratoří prediktivní onkologie vyšetřujících nádorová onemocnění střeva, kůže a plic před nasazením biologické léčby.

Molekulárně genetická laboratoř provádí vyšetřování genů spojených s neurodegenerativními onemocněními (PRNP, MAPT, PSEN, APP, PGRN, C9orf72 a jiné), vyšetřuje i geny asociované s tzv. prediktivní onkologií (RAS, ALK, BRAF, EGFR) v rámci sítě tzv. „referenčních laboratoří“ prediktivní onkologie, nabízí však vyšetřování i dalších (např. trombofilní mutace, alfa1-AT, průkaz mykobakterií).

Imunologická laboratoř provádí vyšetřovaní mozkomíšního moku u prionových a jiných neurodegenerativních onemocnění (stanovení proteinu 14-3-3, amyloid ß-peptid, tau protein) a přítomnosti prionového proteinu v mozcích zemřelých na prionová onemocnění a před transplantací rohovek.

PAT je držitelem akreditace dle normy ČSN EN ISO 15189 (číslo 8308) pro Laboratoř molekulární genetiky a autorizačního osvědčení NASKL II pro Bioptickou a Imunologickou laboratoř.

PAT je držitelem akreditace II. typu Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování specializačního vzdělávání pro obor patologie.

PAT TN se pravidelně účastní systému externího hodnocení kvality pro všechna certifikovaná vyšetření jak v rámci ČR (SEKK), tak i evropských institucí (EMQN, EQA). Součástí externí kontroly kvality Bioptické laboratoře je mezilaboratorní porovnávání výsledků (druhé čtení), které je prováděno ve vybraných smluvních laboratořích.

PAT používá diagnostické soupravy a analytickou techniku certifikovaných výrobců (se značkou CE).

přednosta:
prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
radoslav.matej@ftn.cz
tel.: 261 083 741


vedoucí laborantka:
Mgr. Alena Poláková
alena.polakova@ftn.cz
tel.: 261 082 577,
737 763 908


sekretariát:
tel.: 261 083 742


umístění:
pavilon H, M


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.