Jak bude radioterapie probíhat a co vzít s sebou

Příprava a vlastní průběh protinádorového ozařování má několik kroků (v průběhu plánování a vlastní RT není třeba být nalačno):

1. Plánování RT: Po objednání se ve stanovený čas s vaší lékařskou dokumentací od ošetřujícího lékaře dostavíte ke klinickému vyšetření na ambulanci vsuterénu pavilonu A3, kde vás lékař (radiační onkolog) vyšetří, pohovoří svámi o vašem onemocnění, o charakteru léčby zářením, délce trvání radioterapie a případných vedlejších účincích a jejich ošetřování. Obdržíte rozpis termínů pro plánovací CT a datum nastavení na ozařovně a případně dalších vyšetření.

S sebou je třeba na vstupní vyšetření přinést:

 • doporučení a zprávy od indikujícího lékaře výsledky vyšetření (popis histologie, operační protokol, výsledky odběrů, výsledky zobrazovacích vyšetření CT, RTG, MR, PET či endoskopických vyšetření, např. koloskopie)
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas)

2. Další fází je lokalizace na CT simulátor (suterén pavilonu A3), kdy je stanovena nejvhodnější ozařovací poloha a provedeno plánovací CT. Stejná ozařovací poloha bude používána každý den ozařování, proto je důležité, aby pro vás byla pohodlná pohodlná a vydržel/a jste vní bez hnutí ležet cca 10-20 minut.

 • Při ozařování orgánů pánve (nádory prostaty, konečníku, močového měchýře…) je většinou potřeba, aby měl pacient plný močový měchýř a vyprázdněný konečník.
 • Na CT budou na vaši kůži zakresleny zaměřovací značky. Namalované značky pro RT je důležité udržet do termínu nastavení na ozařovně (kdy budou zakresleny definitivní nové značky).
 • Značky cíleně nesmývejte, můžete se normálně sprchovat (i mýdlem) a vpřípadě vymývání značek je třeba je obnovit – ve stejném místě nejlépe lihovým fixem za pomoci druhé osoby doma, popřípadě se dostavit na domalování značek do ambulance RT na pavilon A3. Barva se může nejen vymývat, ale i stírat, proto je vhodné nosit tmavší spodní prádlo (možné i znečištění ručníku či ložního prádla zakreslovací barvou).

3. Na základě obrazové dokumentace zplánovacího CT je lékařem a fyzikem připraven ozařovací plán.


4. Nastavení a kontrola ozařovacího plánu proběhne na ozařovnách – přízemí pavilonu X. Budou zakresleny nové definitivní značky, pacient/ka obdrží termín zahájení RT. Tento termín se může shodovat stermínem nastavení.


5. Vlastní ozařování probíhá každý pracovní den včas stanovený při nastavení na ozařovnách v pavilonu X v přízemí.

 • Během léčby zevní radioterapií není pacient nebezpečný pro své okolí.
 • Namalované značky pro RT je důležité udržet po celou dobu záření.
 • Je vhodné nosit si k ozařování přezůvky.
 • Léčba většiny pacientů probíhá ambulantně a trvá 10-20 minut denně.
 • Ozařování není cítit ani nebolí.
 • Vedlejší účinky léčby jsou individuální dle umístění a velikosti ozařovaného objemu.
 • Pravidelně je prováděna kontrola ozařovací polohy pomocí portálových snímků nebo CBCT na ozařovně.

6. Během radioterapie jednou týdně (nebo dle potřeby) probíhá kontrolní vyšetření u ošetřujícího radiačního onkologa (o místě a čase kontroly informuje pacienta radiologický asistent na ozařovnách). Případné odběry, ke kterým Vás lékař pošle, se provádí vCentrálním odběrovém místě na pavilonu A1. Při ukončení léčby obdrží pacient závěrečnou zprávu pro svého ošetřujícího lékaře, který pacienta poslal k RT.


Jakékoliv případné zdravotní komplikace či změnu stavu hlaste vždy před ozářením!

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.