Jak bude radioterapie probíhat a co vzít s sebou

Příprava a vlastní průběh protinádorového ozařování má několik kroků (v průběhu plánování a vlastní RT není třeba být nalačno):

1. Plánování RT: Po objednání se ve stanovený čas s vaší lékařskou dokumentací od ošetřujícího lékaře dostavíte ke klinickému vyšetření na ambulanci v suterénu pavilonu A3, kde vás lékař (radiační onkolog) vyšetří, pohovoří s vámi o vašem onemocnění, o charakteru léčby zářením, délce trvání radioterapie a případných vedlejších účincích a jejich ošetřování. Obdržíte rozpis termínů pro plánovací CT a datum nastavení na ozařovně a případně dalších vyšetření.

S sebou je třeba na vstupní vyšetření přinést:

 • doporučení a zprávy od indikujícího lékaře výsledky vyšetření (popis histologie, operační protokol, výsledky odběrů, výsledky zobrazovacích vyšetření CT, RTG, MR, PET či endoskopických vyšetření, např. koloskopie)
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas)

2. Další fází je lokalizace na CT simulátor (suterén pavilonu A3), kdy je stanovena nejvhodnější ozařovací poloha a provedeno plánovací CT. Stejná ozařovací poloha bude používána každý den ozařování, proto je důležité, aby pro vás byla pohodlná a vydržel/a jste v ní bez hnutí ležet cca 10-20 minut.

 • Při ozařování orgánů pánve (nádory prostaty, konečníku, močového měchýře…) je většinou potřeba, aby měl pacient plný močový měchýř a vyprázdněný konečník.
 • Na CT budou na vaši kůži zakresleny zaměřovací značky. Namalované značky pro RT je důležité udržet do termínu nastavení na ozařovně (kdy budou zakresleny definitivní nové značky).
 • Značky cíleně nesmývejte, můžete se normálně sprchovat (i mýdlem) a v případě vymývání značek je třeba je obnovit – ve stejném místě nejlépe lihovým fixem za pomoci druhé osoby doma, popřípadě se dostavit na domalování značek do ambulance RT na pavilon A3. Barva se může nejen vymývat, ale i stírat, proto je vhodné nosit tmavší spodní prádlo (možné i znečištění ručníku či ložního prádla zakreslovací barvou).

3. Na základě obrazové dokumentace z plánovacího CT je lékařem a fyzikem připraven ozařovací plán.


4. Nastavení a kontrola ozařovacího plánu proběhne na ozařovnách – přízemí pavilonu X. Budou zakresleny nové definitivní značky, pacient/ka obdrží termín zahájení RT. Tento termín se může shodovat s termínem nastavení.


5. Vlastní ozařování probíhá každý pracovní den v čas stanovený při nastavení na ozařovnách v pavilonu X v přízemí.

 • Během léčby zevní radioterapií není pacient nebezpečný pro své okolí.
 • Namalované značky pro RT je důležité udržet po celou dobu záření.
 • Je vhodné nosit si k ozařování přezůvky.
 • Léčba většiny pacientů probíhá ambulantně a trvá 10-20 minut denně.
 • Ozařování není cítit ani nebolí.
 • Vedlejší účinky léčby jsou individuální dle umístění a velikosti ozařovaného objemu.
 • Pravidelně je prováděna kontrola ozařovací polohy pomocí portálových snímků nebo CBCT na ozařovně.

6. Během radioterapie jednou týdně (nebo dle potřeby) probíhá kontrolní vyšetření u ošetřujícího radiačního onkologa (o místě a čase kontroly informuje pacienta radiologický asistent na ozařovnách). Případné odběry, ke kterým Vás lékař pošle, se provádí v Centrálním odběrovém místě na pavilonu A1. Při ukončení léčby obdrží pacient závěrečnou zprávu pro svého ošetřujícího lékaře, který pacienta poslal k RT.


Jakékoliv případné zdravotní komplikace či změnu stavu hlaste vždy před ozářením!

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.