Diabetologická ambulance

Pavilon: A4 - diagnostická ambulance
Lékař: MUDr. Magdalena Lejsková
Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398
Ordinační doba: Út, Čt, Pá  8:30-11:30, 13:00-15:00 hod.

Spektrum poskytované péče

Diabetologická ambulance provádí diagnostiku, léčbu, edukaci a konziliární činnost u různých typů diabetu (diabetes 1. typu, diabetes 2. typu, sekundární typy diabetu); vzhledem k charakteristikám konziliárně vyšetřovaných pacientů jsou zde často dispenzarizováni pacienti, u nichž došlo k záchytu těžce dekompenzovaného diabetu s nutností hospitalizace na interním oddělení a s potřebou kontinuálně sledovat vývoj kompenzace po dimisi z nemocnice.

V péči o pacienty jsou uplatňovány moderní trendy péče o diabetiky po záchytu, zejména individuální přístup k pacientovi: prioritou je dlouhodobě dobrá kompenzace diabetu hned od záchytu s uplatněním změn životosprávy a vhodné medikace tak, aby bylo minimalizováno riziko rozvoje pozdních komplikací diabetu. Důraz je kladen na opakovanou edukaci diabetiků pro dosažení optimální spolupráce na kompenzaci. Kromě uvedeného je u diabetiků navrhována terapie neuspokojivě kompenzovaných kardiovaskulárních rizikových faktorů, zejména arteriální hypertenze a dyslipidemie.

Ambulance pečuje o diabetiky s orgánovými komplikacemi v důsledku dlouhodobého průběhu diabetu (diabetická retinopatie, nefropatie, neuropatie) i jinými (kardiovaskulární komplikace). Tato péče je zajištěna ve spolupráci s ostatními klinikami a odděleními nemocnice.

Poskytovaná péče je hrazena zdravotní pojišťovnou podle aktuálně platných předpisů.

Diabetologická ambulance pečuje konziliárně na vyžádání o pacienty s neuspokojivě kompenzovaným diabetem nebo akutními komplikacemi na všech ostatních odděleních a klinikách nemocnice a je rovněž konzultantem a školitelem v péči o diabetiky pro lékaře bez specializované způsobilosti na interním oddělení.

Ambulance umožňuje diabetologické stáže lékařům, kteří mají diabetologii ve svém vzdělávacím programu - formou konzilií u lůžka diabetiků i formou stáže na diabetologické ambulanci. Navíc školí i lékaře zařazené do oboru lej a pomáhá jim v přípravě na budoucí specializaci.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.