JIP

vedoucí lékař: MUDr. Katarína Otavová
vedoucí sestra: Bc. Mariana Škvorová, DiS.

Jednotka intenzivní péče urologické kliniky 3. LF UK a FTN je oborovou JIP, kde jsou hospitalizováni pacienti po větších urologických operačních výkonech. Druhou skupinu nemocných na JIP tvoří nemocní, kteří byli akutně přijati z ambulance pro naléhavý stav urologického původu (urosepse, akutní pyelonefritida, apod.). Krátkodobě se zde monitorují pacienti po všech operačních výkonech v celkové anestézii (na tzv. „dospání“).

Poměr počtu sester na pacienta je zde 1:2. Jednotka je vybavena pěti monitorovanými lůžky, která jsou vzájemně vizuálně oddělitelná a mají k dispozici přístrojové zázemí dle standardů tohoto typu pracoviště (infuzní pumpy, dávkovače atp.). Samozřejmostí je defibrilátor.

Lékařskou péči na JIP zajišťuje formou ranních vizit atestovaný lékař, v průběhu dne je sloužící kdykoli k dispozici na telefonu. Vizity probíhají minimálně 2x denně. Spolupráce s ostatními obory (formou konsiliárních vyšetření) pro řešení medicínských situací mimo rozsah specializace urologie je běžnou součástí každodenní léčebné péče o nemocné na JIP.​

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.