Vitreoretinální ambulance

Lékaři: MUDr. Kateřina Myslík Manethová, Ph.D., FEBO
MUDr. Kateřina Žigmondová
MUDr. Tomáš Koupa
Ordinační doba: dle objednání

Charakteristika

Vitreoretinální ambulance FTN poskytuje komplexní péči o nemocné s chorobami sklivce a sítnice. Léčba těchto onemocnění je jak konzervativní, tak chirurgická, často se oba tyto přístupy kombinují.

Provádíme diagnostiku a léčbu těchto onemocnění a stavů:

  • Sklivcové zákaly a krvácení do sklivce – nejčastěji u cukrovky a uzávěru sítnicových cév, obtěžující sklivcové zákaly způsobené degenerativními změnami sklivce, kryslatickými uloženinami sklivce, zkalením sklivce zánětlivého původu.
  • Nemoci sítnice – dědičné choroby makuly a sítnice, degenerace makuly podmíněná věkem, změny sítnice při krátkozrakosti, cévní onemocnění jako komplikace celkových chorob (diabetická retinopatie, vaskulitidy, tepenné a žilní uzávěry), periferní degenerace sítnice, které ohrožují sítnici vznikem trhlin a odchlípením sítnice.
  • Odchlípení sítnice – rhegmatogenní odchlípení sítnice s trhlinou, trakční odchlípení u pokročilých nálezů, trakční odchlípení sítnice u diabetické retinopatie, po úrazech, exsudativní ochlípení u zánětů oka nebo nitroočních nádorů.
  • Choroby sklivce a sítnice – vitreomakulární trakční syndrom, epiretinální membrány, makulární díra, diabetické komplikace zadního segmentu oka, luxace čočky do sklivce, luxace vlastní čočky (po úraze, vrozená nebo jako komplikace po operaci katarakty), luxace umělé nitrooční čočky.
  • Úrazy a poúrazové stavy – provádíme prvotní - akutní ošetření komplikovaných očních úrazů a řešíme i následné komplikace (krvácení, trakční odchlípení sítnice, extrakce cizích nitroočních těles).

Diagnostika

V diagnostice využíváme špičkové nejmodernější vybavení.

Provádíme vyšetření zrakové ostrosti na speciálních optotypech (ETDRS), biomikroskopické vyšetření štěrbinovou lampou a nepřímou oftalmoskopii, která nám poskytuje přehledný prostorový obraz sítnice. Dále provádíme barevnou fotografii očního pozadí fundus kamerou, která umožní přesnou dokumentaci nálezu, posouzení vývoje onemocnění v čase i úspěšnost léčby. Běžně provádíme angiografické zobrazení cévního řečiště sítnice a choroidey pomocí kontrastních látek – fluoresceinu a indocyaninové zeleně. OCT – optická koherenční tomografie – zachytí mikroskopický průřez sítnicí a zrakovým nervem obdobný histologickému řezu, umožňuje tak odhalit přesný charakter postižení sítnice (otok, novotvořenou tkáň, patologickou proliferaci, úbytek tkáně, apod.). OCT angiografie umožňuje zobrazit průtok sítnicovým a choroidálním cévním řečištěm bez použití kontrastní látky (je vhodná zejména u pacientů s alergií na kontrastní látky). Autofluorescence očního pozadí pomáhá odhalit metabolickou aktivitu sítnicových struktur. Ultrazvukové vyšetření – A scan, B scan – umožní vyšetření nitroočních struktur v případech zkalených optických medií (zkalení čočky, rohovky, krvácení apod).


Léčba

Konzervativní léčba – týká se zejména pacientů s diabetickou retinopatií, makulární degenerací, s různými vaskulárními onemocněními (arteriální a venózní okluze, aneurysmata), pacientů s očními projevy chorob metabolických či revmatologických a pacientů s heredodegenerativními dystrofiemi. Léčba u těchto pacientů je zejména laserová.

Chirurgická léčba – týká se pacientů s odchlípením sítnice, pokročilými formami diabetické retinopatie, pacientů s chorobami vitreoretinálního rozhraní a poúrazových stavů. Standardně provádíme operace nitroočním přístupem, tzv. pars plana vitrektomií (více informací viz informovaný souhlas). Nejčastěji používáme bezstehový mikrochirurgický přístup pomocí 23G, 25G i 27G nástrojů.

Biologická léčba – při splnění indikačních kritérií úhrady aplikujeme u pacientů s vlhkou formou makulární degenerace, diabetickým makulárním edémem a edémem v důsledku uzávěru retinální žíly nitrooční injekce anti-VEGF preparátů – více najdete ZDE.

Do sítnicové poradny se mohou telefonicky objednat pacienti se žádankou od obvodního očního lékaře, akutní pacienty ošetříme cestou všeobecné ambulance. Po zhodnocení nálezu jsou pacienti dále vedeni v rámci příslušné specializované ambulance.


Informované souhlasy (.pdf):

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.