Interní klinika 3. LF UK a FTN

Návštěvy pacientů jsou povoleny denně
15:00-17:00 hod.

Návštěvy na JIP dle individuální domluvy.


Interní klinika 3. LF UK a FTN poskytuje komplexní léčebnou a preventivní péči pacientům s celou škálou interních onemocnění a zároveň vysoce specializovanou péči v oborech Gastroenterologie, Hepatologie, Metabolismus a Klinická výživa, Diabetologie a Obezitologie, Kardiologie a Angiologie, Endokrinologie.

Poskytujeme také licencovanou výukovou činnost v oborech Endoskopie zažívacího traktu, břišní ultrasonografie a nutriční péče a metabolismus.

Oddělení má také akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro gastroenterologii a vnitřní lékařství a pro diabetologii.

V ošetřovatelské oblasti poskytujeme komplexní péči o nemocné. Snažíme se využít všech dostupných novinek, např. v oblasti hojení ran, prevenci proleženin, rehabilitaci apod.


Kontakty k objednání a informacím najdete vlevo pod záložkou odborné (diagnostické ambulance).


NADAČNÍ FOND
pro rozvoj Interní kliniky
Fakultní Thomayerovy nemocnice

přednosta:
doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

sekretariát přednosty:
(pavilon B3)
Eva Krátká
Michaela Grundová

tel.: 261 082 295
fax: 261 083 207
internaB3@ftn.cz


primář:
MUDr. Zdeněk Antoš

sekretariát primáře:
(pavilon A4)
Ilona Barešová
Lucie Rodová
tel.: 261 082 541
fax: 261 082 285
internaA4@ftn.cz


vrchní sestra:
Mgr. Karolína Vaicová
karolina.vaicova@ftn.cz


umístění:
pavilony A1, A4, B3


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.