Nefrologická ambulance

Pavilon: A4
Lékař: MUDr. Petr Táborský
Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 398
Ordinační doba: St 13:00-14:30, Pá 10:00-14:00 hod.

Spektrum poskytované péče

Nefrologická ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou onemocnění ledvin. V diagnostice primárních nefropatií spolupracujeme s Klinikou nefrologie IKEM, která má dlouholetou zkušenost s histologickou diagnostikou (biopsie ledvin). Hlavní náplní nefrologické ambulance je sledování nemocných s chronickou poruchou funkce ledvin ve stadiu CKD 3-5. Cílem sledování je zpomalení progrese selhání ledvin, léčba komplikací a příprava pro náhradu funkce ledvin.

Nabízíme konzultace k výběru nejvhodnější metody náhrady funkce ledvin. V indikovaných případech organizujeme přípravu na transplantaci ledviny před zahájením dialýzy (preemptivní transplantace), vyšetření živého dárce ledviny a vyšetření před zařazením do čekací listiny na transplantaci ledviny ze zemřelého dárce.

Ve spolupráci s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie VFN zajišťujeme cévní přístup pro nemocné léčené hemodialýzou. Jako jediné pracoviště v Praze zakládáme katétry pro peritoneální dialýzu ambulantně.

Při vlastní náhradě funkce ledvin spolupracujeme s dialyzačním střediskem Fresenius Medical Care v Kukučínově ulici, které poskytuje nejmodernější formu léčby – vysokoobjemovou on-line hemodiafiltraci.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.