Rady pacientům

Co si vzít do nemocnice?

 1. Léky, které chronicky užíváte
  • všechny léky v originálním balení
  • nebo alespoň jejich seznam a dávkování
 2. Doklady, průkaz pojištěnce
 3. Kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky či příbuzné
 4. Osobní hygienické potřeby, pokud možno i toaletní papír
 5. Přezůvky, pyžamo, župan
 6. Minerální nebo neperlivou vodu
 7. Knihu, časopisy, křížovky, apod.
 8. Neberte si s sebou do nemocnice větší finanční hotovost a cennosti!

Osobní věci je možno si uzamknout do uzamykatelných skříněk.


Nadstandardní pokoje

Fakultní Thomayerova nemocnice nabízí prostřednictvím některých svých klinik a oddělení možnost ubytování pacientů-klientů na nadstandardních pokojích. V případě, kdy pacienti-klienti využívají těchto služeb, finančně hradí náklady spojené s pobytem v nadstandardním pokoji dle ceníku jednotlivých oddělení.

Ubytování v nadstandardních pokojích poskytují:

Žádné oddělení neposkytuje nadstandardní stravu, praní a úklid.


Co dělat v případě, že jste se stali obětí trestného činu

Vážení pacienti,
jste-li obětí trestného činu a navštívíte-li naše zdravotnické zařízení jako první kontaktní místo, máte, dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestních činů, právo obdržet informace o organizacích, na které se můžete obrátit:


Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření!

Kouření je všeobecně udáváno jako rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění. Jako zdravotnická instituce, jejímž posláním je prevence a léčba nemocí a také výchova ke zdravému způsobu života, uplatňuje Fakultní Thomayerova nemocnice zákaz kouření pro pacienty a jejich návštěvy ve všech prostorách nemocniční budovy. V zájmu zdraví Vašeho i dalších pacientů Vás prosíme o dodržování tohoto pravidla.

Ve výjimečných a odůvodnitelných případech může povolit kouření ve vyhrazených prostorách primář oddělení nebo vedoucí lékař na návrh ošetřujícího lékaře.


Služby, které Vám v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice nabízíme


Desatero pro lepší komunikaci zdravotnických pracovníků s pacienty se zdravotním postižením

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.