Program podpory zdraví a prevence nemocí

Fakultní Thomayerova nemocnice poskytuje ambulantní, lůžkovou, specializovanou, diagnostickou, léčebnou, preventivní a lékárenskou péči a další služby související s poskytováním zdravotní péče.
Lékaři, sestry, laboranti i pomocný personál jsou Vám připraveni ochotně pomoci při navrácení zdraví a prevenci dalších nemocí.

V rámci primární prevence zdraví se lékař zajímá v zásadě o zdravé jedince a preventivní opatření se provádějí, aby se odhalila rizika, která ohrožují dotyčného do budoucna. V případě primární prevence je zcela nezbytný Váš aktivní přístup, neboť pouze Vy sám/a můžete provést změny, které Vám lékař může pouze doporučit.
Doporučená opatření se prakticky výhradně týkají Vašeho životního stylu.

Fakultní Thomayerova nemocnice má pracoviště, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění:

  • Centrum kardiovaskulární prevence – poskytuje komplexní ambulantní péči v léčbě modifikovatelných rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob v rámci primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění.
  • Interní klinika se zabývá prevencí nemocí zažívacího traktu (např. vyhledávání a dispenzarizace pacientů s kolorektálním karcinomem), v oblasti diabetologie, obezitologie provádí základní edukaci pacientů a zaměřuje se na prevenci pozdních komplikací.
  • Centrum očkování a cestovní medicíny kromě očkování klientů vyjíždějících do rizikových oblastí vede poradnu pro cestovatele, kde najdete informace o zdravotních rizicích v jednotlivých oblastech. Provádí se zde vyšetřování osob s podezřením na onemocnění během cesty.
  • Individuální program péče a závodně preventivní péče o firmy nabízí kromě komplexní péče o zdraví doplňkové programy pro posílení zdraví.
  • Národní laktační centrum edukuje, školí a slouží jako poradenské centrum na kojení.
  • Pneumologická klinika nabízí program proti odvykání kouření v ambulanci odvykání kouření další prevenci zaměřenou zejména na pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí.
  • Neurologická klinika poskytuje prostřednictvím Občanského sdružení Epistop Vám a vašim blízkým edukační materiály.
    Kontakt: Pavilon A1, přízemí, každé pondělí od 9.30 – 15.00 hod.
  • Centrum výživy nabízí poradenské služby v oblasti klinické výživy a domácí parenterální výživy.

V nemocnici jsou pořádány odborné semináře pro zaměstnance i pro odbornou veřejnost. Pacienti mají na odděleních k dispozici různé edukační materiály.

Nemocnice také pořádá odborné semináře pro laickou veřejnost (např. školení první pomoci).

V nemocnici již několik let funguje Centrum podpůrné péče, které se podílí na činnostech a aktivitách, které také přispívají k Vaši psychické pohodě, motivují k uzdravení či přijetí zdravotního stavu. Podpůrná péče je motivována v neposlední řadě snahou o zvýšení kvality Vašeho života. Je určena nejen pacientům, ale také jejich příbuzným a zdravotnickému personálu.

Každým rokem je ve Fakultní Thomayerově nemocnici k Mezinárodnímu dni dětí pořádána akce pro děti z mateřských a základních škol, která je zábavnou formou zaměřena na podporu a prevenci zdraví.

Pro zaměstnance nemocnice organizuje sportovní a vzdělávací akce, jejichž cílem je vytváření dobrých pracovních podmínek a zdravé organizační kultury.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.