Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR

Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR (AOZ ČR), z.s., je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, profesní organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu a poslání členů spolku v oblasti zdravotnictví. Cílem asociace je nejen především chránit práva pacientů a zdravotníků, ale také nastavit prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty.

Cíle:

 1. Vytvoření společné platformy pro ombudsmany v oblasti zdravotnictví.
 2. Nastavení standardů práce ombudsmanů ve zdravotnictví, výměna zkušeností, metodiky a podobně.
 3. Podpoření veřejného statutu, ombudsmanů v oblasti zdravotnictví, jak u odborné, tak i u laické veřejnosti, a také u zaměstnavatelů ve zdravotnických zařízení.
 4. Podpoření profesionální komunikace ombudsmanů v oblasti zdravotnictví, formou vzdělávání, poskytování zdrojů informací a pracovně – právní ochranou členů spolku.
 5. Podporování a zvyšování úrovně právního prostředí, pracovních podmínek a profesionálně kvalitní komunikace v oblasti práce ombudsmanů ze strany státní správy, zřizovatelů, majitelů a provozovatelů se zaměstnanci a veřejností v oblasti zdravotnictví.
 6. Posilování profesní a odborné úrovně pracovníků v oblasti výkonu funkce ombudsmanů ve zdravotnictví.
 7. Pořádání odborných setkání, meetingů a školení.
 8. Pořádání tiskových konferencí, propagačních a PR aktivit zaměřenou na pozitivní prezentaci činnosti spolku a oblastí nemocničních ombudsmanů.
 9. Spolupráce se všemi organizacemi v oblasti zdravotnictví, státní správy a také se zdravotními pojišťovnami, pacientskými organizacemi, farmaceutickými společnostmi, dodavateli zdravotní techniky a podobně.
 10. Chránit práva pacientů a zdravotníků, ale také nastavit prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty.

Členové asociace působí:

 • Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Krči
 • Nemocnice Třinec, p.o.
 • Masarykův onkologický ústav Brno
 • Fakultní nemocnice v Praze Motole
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
 • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
 • Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
 • Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
 • Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
 • Rokycanská nemocnice
 • Stodská nemocnice, a.s.
 • Nemocnice Strakonice, a.s.
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o.
 • Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
 • Nemocnice Pelhřimov, p.o.
 • Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
 • Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.
 • Psychiatrická nemocnice Praha Bohnice
 • FN Plzeň
 • Nemocnice Kyjov p.o.
 • Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

Asociace spolupracuje:

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Kancelář veřejného ochránce práv
 • NAPO, Národní asociace pacientských organizací
 • Odbory zdravotnictví Krajských úřadů a magistrátů
  a další

Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR (AOZČR),
zapsaný spolek

Adresa:
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč

Kontakt:
Petr Ballek
předseda asociace
petr.ballek@hospital-bn.cz

Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA
místopředsedkyně asociace
jaroslava.mrkvickova@ftn.cz

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.