Snadné čtení

Kdo jsme:
Velká pražská nemocnice, která byla postavena v roce 1928. V roce 2023 oslaví své 95. narozeniny.

Kontaktní tel. číslo pro osoby se zdravotním postižením:
Centrální dispečink FTN – 261 082 222

Fakultní Thomayerova nemocnice:

 • patří mezi tradiční a největší zdravotnická zařízení v České republice
 • zajišťuje zdravotní péči pro Prahu 4 a velkou část Středočeského kraje
 • zdravotní péči zaměřuje na dětské pacienty, na úrazy, onemocnění nervové a nemoci plic, urologická a onkologická onemocnění, rehabilitaci, předporodní a porodní péči a mnoho dalšího
 • nemocnice nabízí pro pacienty i program podpory zdraví a prevence nemocí, a to například prevence rakoviny prsou, prostaty, plic, děložního čípku nebo v oblasti nemocí spojených se zažíváním
 • nemonice nabízí pro pacienty i duchovní péči
 • v nemocnici funguje i očkovací centrum, to poskytuje očkování proti covidu-19, chřipce, žloutence, tetanu, proti klíšťovým nemocem či nabízí očkování proti cestovatelským nemocem
 • v nemocnici působí i půjčovna kompenzačních pomůcek: pavilon A1, Oddělení kvality nabízí k zapůjčení elektrická polohovací lůžka, chodítka, transportní vozíky, toaletní židle. Zapůjčení těchto pomůcek si můžete domluvit na tel. 261 083 631.
 • pro veřejnost je v nemocnici i lékárna, která se nachází hned za hlavním vjezdem do nemocnice po levé straně

Nemocnice:

 • poskytuje lůžkovou a ambulantní péči
 • vychovává a vzdělává studenty zdravotnických škol, lékařských a farmaceutických fakult
 • rozvíjí vědeckovýzkumné činnosti v medicíně

Cíl nemocnice:

 • spokojený pacient
 • vzdělaný, spokojený a milý personál
 • dobré jméno nemocnice
 • výchova a vzdělávání budoucích zdravotníků

Co si vzít do nemocnice?

 • léky, které užíváte stále v originálním balení, jejich seznam a dávkování
 • doklady, průkaz pojištěnce
 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky či příbuzné
 • osobní hygienické potřeby, pokud možno i toaletní papír
 • přezůvky, pyžamo, župan
 • minerální nebo neperlivou vodu
 • knihu, časopisy, křížovky apod.
 • neberte si s sebou do nemocnice větší finanční hotovost a cennosti!

Jak se dostat k nám do nemocnice?

Doprava MHD

Nejrychlejší spojení z centra Prahy:
Metrem  linkou =C= do stanice Kačerov a následně  autobusem MHD jednu, nebo dvě zastávky (dle linky) do zastávky Nemocnice Krč.

Autobusové linky MHD ze zastávky Kačerov do zastávky Nemocnice Krč:
106 · 113 · 114 · 139 · 150 · 157 · 189 · 196 · 215 · 293 · 331 · 333 · 510 · 606

Doprava autem

 1. Řidič je v areálu FTN povinen dodržovat:
  • pravidla silničního provozu stanoveného vyhláškou Ministerstva vnitra,
   povolená rychlost vozidla je v celém areálu 20 km/h.
   (pozor na přednosti v jízdě, jednosměrné komunikace
   a přecházení chodců při vjezdu a výjezdu hl. bránou),
  • vnitřní předpisy FTN,
  • pokyny Strážní a informační služby ve stejnokroji.
 2. Parkovací lístek obdržený při vjezdu musí být umístěn na viditelném místě za předním sklem vozidla.
 3. Parkovací lístek opravňuje ke vjezdu a stání po dobu 30 minut v areálu FTN. Po překročení časového limitu (doba vjezdu vyznačena na parkovacím lístku) je účtován poplatek 40,- Kč za každých započatých 30 minut (splatné při výjezdu z areálu).
  • spodní výjezd – výjezd pouze po zaplacení u platebního automatu,
  • hlavní vjezd – platba pouze v hotovosti nebo po zaplacení u platebního automatu,
  • za parkovné v současné době lze u obsluhy i v automatu platit pouze hotově (nelze platební kartou)


Příprava k pobytu v nemocnici, příprava na operaci:

Týden před operací

 1. Je třeba se vyvarovat užívání léků zvyšujících krvácivost - zejména  Acylpyrin, Aspirin, Pradaxa aj. Jejich nahrazení jinými léky je třeba domluvit v rámci předoperačního vyšetření s lékařem. Prakticky stejné podmínky platí pro Warfarin - tento lék bývá často nahrazován 5 dní před operací injekcemi podle rozpisu lékaře.
 2. Je vhodné omezit kouření a konzumaci alkoholických nápojů. Cílem je snížit riziko komplikací během narkózy, zabránit možným problémům spolu s podávanými léky. Je třeba podstoupit celkové interní vyšetření včetně kontroly laboratorních hodnot krve. Praktický lékař musí písemnou formou vyjádřit souhlas s celkovou anestezií, eventuálně upozornit na možná rizika.
 3. U dětí, osob mladistvých či u osob chystajících se podstoupit zkrácený režim hospitalizace je třeba zajistit odpovídající doprovod - osobu, která by nemocného kontrolovala alespoň po dobu 24 hodin po zákroku. Zjistěte si důležitá telefonní čísla - na příbuzné, sousedy, pohotovostní službu, TAXI (pokud nemáte vlastní vůz), do zaměstnání.
 4. Je vhodné nakoupit si do zásoby potraviny - tak, abyste nemuseli po návratu z nemocnice ihned do obchodu.
 5. Pořiďte si teploměr na měření tělesné teploty - pro případ zjištění horečky, která může být projevem pooperačních komplikací, např. infekce. Také je vhodné mít v domácí lékárničce zásobu Paralenu - k tlumení bolesti i ke snížení teploty.

Připravte si potřebné doklady k hospitalizaci:

 • občanský průkaz,
 • kartičku pojištěnce,
 • lékařské doporučení či dokumentaci od vašeho praktického lékaře.

Den před operací

 1. Dostavíte se na ambulanci, kde Váš ošetřující lékař zkontroluje potřebná vyšetření a ověří Váš aktuální zdravotní stav a způsobilost podstoupit operaci. 
 2. Následně dojde k podrobnému vyšetření přijímajícím lékařem, a dále pohovoru s lékařem - anestesiologem, který Vás seznámí se všemi podrobnostmi o celkové narkóze (pokud bude operace v celkové narkóze prováděna). Tyto procedury velmi pravděpodobně zaberou prakticky celé dopoledne. 
 3. Poté, pokud netrpíte nějakou závažnou chorobou, nebo pokud to nevyžaduje příprava k operaci, odcházíte domů a k výkonu přicházíte až v den operace ráno, většinou do 7,00 hodin.

K operaci nelze přijmout pacienty kteří:

 1. Mají známky akutního onemocnění - nachlazení, kašel, opar na rtu, horečku, průjem, zvracení.
 2. Nemají v pořádku požadované předoperační vyšetření - chybí zpráva praktického lékaře, nejsou provedeny laboratorní testy krve atd.
 3. Nemají zajištěné odpovídající sociální zázemí při krátkodobé chirurgii - doprovod, odvoz, telefon.
 4. Děti či dospívající bez zákonného zástupce.

Ke každé operaci je třeba:

 • Anamnéza a  vyšetření, kompletní laboratorní vyšetření krve - krevní obraz, parametry krevní srážlivosti, hladiny jednotlivých minerálů, cukrů a tuků, jaterní testy a dále chemické vyšetření moči.
 • U pacientů nad 30 let je nutné provést elektrokardiografické vyšetření srdce - takzvané EKG.
 • RTG plic u pacientů nad 60let věku, vždy však po prodělaném akutním respiračním infektu, u cizinců ze zemí s endemickým výskytem TBC či u kuřáků nad 40let věku.
 • V závěru je třeba vyjádření Vašeho lékaře, zda můžete podstoupit celkovou anestezii.
 • Týden před operací nesmí pacient užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou - např. Acylpyrin, Superpyrin, Anopyrin, Aspirin.
 • Případná infekce musí být doléčena.
 • Též nelze přijmout pacienty s teplotou, vyrážkou nebo například oparem na rtu.
 • V den operace pacient nesmí od půlnoci jíst ani pít - musí zůstat lačný.
 • U žen nesmí probíhat menstruace.
 • Každá operace je do jisté míry pro organismus riziková - možnost alergické reakce na podávané léky, možnost srdeční arytmie či dechové potíže během narkózy, riziko pooperačního krvácení. Uvedená vyšetření tato rizika minimalizují - je ve Vašem zájmu zajistit tato vyšetření kompletní. Bez těchto vyšetření nelze pacienta k operaci přijmout.
 • Podrobný formulář s předepsanými vyšetřeními a informace pro Vašeho lékaře jste obdrželi při objednávání k operačnímu výkonu.
 • Snažíme se pacientům maximálně vyjít vstříc, a to hlavně v tom, aby se doba strávená v nemocnici minimalizovala.
 • Od pacientů to ovšem vyžaduje, aby dodržovali termíny návštěv a čas objednání; při eventuálním problému by měli pacienti vždy termín zrušit (telefonicky) a domluvit si nový. V opačném případě se prodlužují objednací doby pro ostatní pacienty a zvyšují se ekonomické náklady.

Co si přinést k hospitalizaci?

K plánovanému příjmu se dostavte na ambulanci nebo oddělení příslušné kliniky. Zde budou provedeny úkony spojené s přijetím do nemocnice. Je třeba se dostavit v dobu, kterou Vám určil Váš lékař, popř. jiný zdravotnický personál.

S sebou přineste:

 • občanský průkaz,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • doporučení k hospitalizaci,
 • výsledky Vašich vyšetření,
 • v případě plánovaného operačního výkonu výsledky potřebných předoperačních vyšetření,
 • kontakt na svého ošetřujícího lékaře,
 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo osoby blízké,
 • léky, které užíváte (v originálním balení nebo jejich seznam a dávkování),
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno již před hospitalizací),
 • toaletní a osobní potřeby,
 • přezůvky,
 • pyžamo, noční košili, popř. domácí oblečení (může být v některých případech vyžadováno nemocniční), župan,
 • knihu, časopis,
 • mobilní telefon (mobilní telefony mohou rušit některé zdravotnické přístroje, a proto se v každém případu o možnostech použití domluvte s personálem na oddělení),
 • osobní zdravotní pomůcky (naslouchadlo, berle, hole apod.).

Do nemocnice nenoste:

 • větší finanční obnosy a cennosti. Pokud však u sebe budete mít cenné věci (šperky, větší finanční částky nebo důležité doklady) je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv. depositu nemocn
 • v žádném případě nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.

Přijetí do nemocnice:

 • Při přijetí Vás ošetřující lékař, vyšetří a seznámí Vás se všemi důležitými informacemi týkajícími se Vašeho zdravotního stavu.
 • Bude Vás informovat o plánovaných vyšetřeních a možnostech operační léčby, ale také o případných komplikacích.
 • V průběhu hospitalizace Vás lékař bude průběžně informovat o Vašem zdravotním stavu a o dalším postupu léčby
 • Informace o Vašem zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu „Souhlasu s hospitalizací a poskytováním informací“.
 • Zdravotnický personál na příslušném oddělení Vám přidělí lůžko, budete seznámeni s prostory, provozem oddělení a domácím řádem. Na každém oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem atd.
 • Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření!

Podpisy dokumentů:

 • Podepíšete souhlas s přijetím do nemocnice
 • U dětí podepisují souhlas s přijetím do nemocnice jejich zákonní zástupci.
 • U pacientů v bezvědomí nebo nesvéprávných pacientů se hospitalizace řeší podle platných právních norem.
 • Lékař Vás vždy před podepsáním souhlasu seznámí s průběhem i možnými komplikacemi připravovaného výkonu.
 • V případě, že s plánovaným výkonem nebudete souhlasit, podepisuje nesouhlasné stanovisko (revers).

Stravování v nemocnici:

 • Ošetřující lékař Vám, určí nejvhodnější dietu, která Vám bude v rámci stravování ve FTN podávána.
 • O možnostech obohacení stravy se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem nebo s nutričním terapeutem.
 • Vámi přinesené potraviny jsou na oddělení uloženy v lednicích určených výhradně pacientům.

Nadstandardní pokoje obvykle poskytují:

 • jednolůžkový pokoj s vlastní sprchou a WC
 • individuálně chladnička, barevný televizor, radiomagnetofon, rychlovarnou konvici, přípojku na počítač, telefon s možností volání do státní telefonní sítě za úhradu, stolní lampičku, nábytek.

Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření!


Služby, které Vám v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice nabízíme:

 • Lékárna s pohotovostní službou: pavilon P (za hlavním vchodem vlevo)
 • Prodejna zdravotnických potřeb: pavilon E (před hlavním vchodem vlevo)
 • Lékařská pohotovostní služba: pavilon B1 (vpravo od hlavní brány) – (stomatologie, dospělí a děti)
 • Libeřské lahůdky: pavilon E (za hlavním vchodem vpravo), otevřeno Po-Pá 6.15-18.30 hod., So 8-18 hod., Ne 11:00-18:00 hod.
 • Thomayerova kavárna: pavilon A1 (za hlavním vchodem vlevo), otevřeno Po-Pá 7:30-17:00 hod.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.