Proč FTN

Proč Fakultní Thomayerova nemocnice?

Jsme moderní a rozvíjející se nemocnice, patřící mezi největší zdravotnická zařízení v České republice, ve které se poskytuje odborná specializovaná medicína. Lékaři z Fakultní Thomayerovy nemocnice se řadí mezi špičkové odborníky v mnohých lékařských oborech.

Nemocnice se zaměřuje především na pediatrické obory a dále na traumatologii, onkologii a pneumologii. Současně se profiluje jako zdravotnické zařízení, které je schopno poskytnout zázemí občanům města Prahy v krizových situacích.

Fakultní Thomayerova nemocnice je také nositelem mezinárodního certifikátu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská dětem), uděleného WHO a UNICEF.


Poslání nemocnice

Posláním a současně předmětem činností Fakultní Thomayerovy nemocnice je:

 • Poskytování kvalitní lůžkové a ambulantní péče obyvatelstvu Prahy a České republiky v základních i specializovaných oborech
 • Zajištění ochrany zdraví občanů Prahy a Středočeského kraje v případě mimořádných krizových situacích a událostech
 • Výchova a vzdělávání studentů zdravotnických škol, lékařských a farmaceutických fakult, pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů a farmaceutů, vzdělávání zdravotnických pracovníků i jiných odborných pracovníků pracujících ve zdravotnictví
 • Rozvoj vědeckovýzkumné činnosti v medicíně

Hodnoty nemocnice

Naše nemocnice chce stavět svou činnost a práci na těchto hodnotách:

 • spokojený pacient
 • dobré jméno nemocnice
 • profitabilita a proaktivita
 • modernizace v oblasti léčby a hi-tech
 • vzdělávání a věda
 • erudovaný, spokojený a přívětivý
 • personál
 • nové metody a léky
 • genderová rovnost
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.