Duchovní péče

Duchovní péče je součástí komplexní péče o pacienta. Odpovídá na duchovní potřeby pacientů, které má každý člověk bez rozdílu vyznání či náboženského přesvědčení.


Mimořádné akce konané v kapli sv. Václava
Fakultní Thomayerovy nemocnice:


Proč?

V období nemoci si lidé ve zvýšené míře kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života nebo po smyslu nemoci a s ní souvisejícího utrpení. Tyto otázky probouzejí touhu po sdílení s druhým člověkem, po přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocničních kaplanů, kteří jsou součástí týmu pracovníků nemocnice a slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům nemocnice.

Kdo je to nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování své služby příslušné teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

Co nabízí?

Nemocniční kaplan nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání a zprostředkování svátostí a obřadů. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání.

Jak pracuje?

Služba nemocničního kaplana je vykonávána empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů, jejich blízkých i nemocničního personálu. Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter.

Jak vyžádat individuální duchovní službu?

 • přes staniční sestru příslušné stanice
 • nebo přímo oslovením nemocničního kaplana (tel. 731 621 269)
 • nemocničního kaplana kontaktujte zejména v pracovních dnech v době mezi 8:00 – 16:00 hod., v naléhavých případech (nebezpečí smrti) nepřetržitě

Pravidelné aktivity v nemocniční kapli

 • úterý 15:00 hod.
  Mše svatá Církve římskokatolické

  Římskokatolická farnost Lhotka
  - P. Petr Šleich, kaplan
     tel: 605 227 727
 • čtvrtek 16:00 hod. v půlce měsíce
  Koncert pro pacienty a personál
  (z epidemických důvodů pozastaveno)
 • čtvrtek 16:00 hod. poslední čtvrtek v měsíci
  Ztišení – prostor pro modlitby, zpěv, žalmy – setkání bez rozdílu vyznání
  (z epidemických důvodů pozastaveno)
 • sobota 9:30 hod.
  Setkání nad Biblí a bohoslužba Církve adventistů sedmého dne

  Církev adventistů sedmého dne
  -
  Josef Dvořák, kazatel
     tel.: 776 254 595
     josef.dvorak@casd.cz
  - Mgr. Soňa Sílová, kazatelka
     tel.: 724 130 602
     sona.silova@casd.cz


Spřátelené weby


koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka
Mgr. Doubravka Vokáčová
duchovni.pece@ftn.cz
tel.: 704 951 721


nemocniční kaplan
P. Ing. Mgr. Řehoř J. Žáček, OPraem
duchovni.pece@ftn.cz
tel.: 704 951 721


nemocniční kaplanka
Mgr. Kateřina Frühbauerová
duchovni.pece@ftn.cz
tel.: 704 951 721


nemocniční kaplan
Mgr. Vojtěch Sivek
duchovni.pece@ftn.cz
tel.: 704 951 721


umístění:
pavilon N, 2. patro


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.