UA POINT - ukončeno

Činnost UA pointů byla v březnu 2024 ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) ukončena, a to z důvodu jejich dlouhodobé nízké vytíženosti. Tyto UA pointy delší dobu fungovaly už jen jako informační střediska, a to nebylo jejich hlavním účelem a předmětem činnosti. Akutní péče bude ukrajinským pacientům standardně poskytnuta v rámci jednotlivých odborných ambulancí klinik a dalších pracovišť ve FTN.

Děkujeme za pochopení.

Vaše FTN


Діяльність UA точки було припинено в березні 2024 року у Факультетській лікарні Thomayer Hospital (FTN), через їх тривалий низький рівень використання. Тривалий час ці пункти UA функціонували лише як інформаційні центри, і це не було основною метою та предметом їх діяльності. Невідкладна допомога надаватиметься українським пацієнтам стандартно в індивідуальних спеціалізованих амбулаторіях та на інших робочих місцях ФТН.

Дякую за розуміння.

Ваш ФТН

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.