Všechny aktuality :: Novinky / Avíza a pozvánky / Napsali o nás

Novinky a aktuality

27.04.2020

O nové experimentální léčebné metodě onemocnění Covid-19  formou plazmy od vyléčených pacientů z této koronavirové infekce poskytla rozhovor prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN pro atkualne.cz. V rozhovoru stručně popsala princip léčby a pro koho je v první fázi určena. Prvními pacienty jsou lidé, kteří jsou v těžkém akutním stádiu onemocnění. V TN byla plazma zatím podána třem pacientům a nyní se čeká na výsledky léčby.

24.04.2020

Vedení TN chce poděkovat všem dobrovolníkům, jednotlivcům, institucím či firmám, které nám dosud nabídly svou pomoc v podobě materiální či finanční podpory. Velice si této veřejné podpory vážíme a za všechny naše zdravotníky všem děkujeme. Na boj proti koronaviru obdržela TN v nedávně době například finanční dar ve výši 100 tis. Kč od SOŠ Multimediální a propagační tvorby, s.r.o.

24.04.2020

Thomayerova nemocnice splnila formální požadavky k zahájení experimentální léčebné metody u onemocnění Covid-19 pomocí krevní plazmy od dárců, kteří tuto virovou infekci již prodělali. Použití plazmy u Covid+ pacientů je jednou z možností, jak nemocné s koronavirovou infekcí léčit. Podobný léčebný postup byl v minulosti použit u podobných infekcí - MERS a SARS-1. Tato nová metoda by mohla pomoci v boji proti koronaviru. Krevní plazma byla aktuálně podána třem pacientům v akutním stavu a nyní se čeká na výsledek léčby.

23.04.2020

Život rodiny v čase pandemie, tak se jmenoval další díl nového diskusního pořadu Linka 1212, který se tentokrát věnoval tématu zdraví člověka v době koronavirové epidemie a jejího vlivu například na plíce člověka. Další tématem pořadu byly rodinné vztahy v době epidemie. Za TN vystoupila v pořadu prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky, 1. LF UK a TN.

23.04.2020

V Thomayerově nemocnici v Praze začali experimentálně léčit pacienty s těžkým průběhem onemocnění Covid-19  pomocí krevní plazmy, a to od dárců, kteří již tuto virovou infekci úspěšně prodělali. Jak tato léčba probíhá a kdo může být dárcem plazmy či pro jaké pacienty je určena, tak o tom včera mluvili MUDr. Petr Turek, CSc., primář Transfuzního odd. a MUDr. Martin Müller, lékař z odd. ARO v reportáži na TV Prima.

23.04.2020

V Thomayerově nemocnici v Praze nově léčí pacienty s onemocněním covid-19 plazmou s protilátkami proti koronaviru. Jde o experimentální metodu, plazma se získává od lidí, kteří onemocnění překonali a zotavili se. Dosud byla podána dvěma lidem s těžkým průběhem onemocnění. Transfuzní oddělení v Thomayerově nemocnici zatím provedlo odběry od šesti lidí, kteří mají v krvi protilátky vůči onemocnění způsobenému novým koronavirem.

22.04.2020

Pro PRAŽSKÝ PATRIOT poskytl rozhovor ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., který mj. hovořil o aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s koronavirovou epidemií. V rozhovoru se věnoval také otázce hygienických a protiepidemických opatření, která byla v TN přijata s vyhlášením epidemie v ČR nebo k ochranných pomůckám u zdravotníků. Hovořil také o zesnulé sestřičce a poděkoval všem zdravotníkům za jejich skvělou a náročnou práci. Jeho děkovná slova byla směřována také všem dobrovolníkům, jednotlivcům či firmám, které s námi spolupracují a nabízejí TN nejrůznější materiální i finanční pomoc.

22.04.2020

Při koronavirové infekci se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají ještě dlouho po úzdravě. Podání plazmy odebrané osobě, která prodělala koronavirové onemocnění, je jednou z možností, jak nemocné s koronavirovou infekcí léčit.

21.04.2020

O poskytování zdravotní péče během koronavirové epidemie v souvislosti například s odkládáním plánovaných operací či vyšetření nebo o aktuálním stavu a zkušenostech z plicní kliniky poskytla rozhovor prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN pro aktualne.cz. V rozhovoru mluvila mj. o nutnosti neodkládání akutních nádorových či chirurgických operací nebo také o riziku podceňování neakutních zákroků typu operace slepého střeva či kýly, kdy lidé zbytečně riskují své zdraví, pokud tyto zákroky odkládají ze strachu jít do nemocnice a podrobit se vyšetření. Zanedbání běžných diagnóz tak může vést k velkým a zbytečným ztrátám na lidském zdraví.

20.04.2020

O aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s koronavirovou epidemií poskytl rozhovor doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel TN pro blesk.cz. V rozhovoru mluvil mj. o složitém období, které nyní prožívají zdravotníci či o ochranných pomůckách. V rozhovoru mluvil také o postupném návratu nemocnice do běžného provozu a o celé řadě dalších témat.

 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.