Všechny aktuality :: Novinky / Avíza a pozvánky / Napsali o nás

Novinky a aktuality

15.07.2024

Před časem se konal Mezinárodní kongres Americké hrudní společnosti v San Diegu, kterého se zúčastnila přednostka naší Pneumologické kliniky 1. LF UK prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. V rámci kongresu prezentovala cenné zkušenosti s unikátními biodegradabilními tracheálními stenty, které byly vyvinuty v rámci jejího pracoviště. Součástí prezentace byl i klinický výzkum z registru plicní fibrózy.

08.07.2024

Spolupráce, tradice, respekt a snaha pomoci, to a mnohem více symbolizuje naše dlouholetého přátelství s Nadací Křižovatka, kterého si velice vážíme. Ještě jednou děkujeme za užitečný dar v podobě důležitých monitorů dechu pro naše nejmenší dětské pacienty. Celkem se jednalo o deset kusů těchto monitorů v celkové hodnotě 25 000 Kč.

04.07.2024

V červnu 2024 se v naší porodnici (pavilon U) ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) narodilo celkem 180 miminek. Nejvíce bylo Aniček, Klárek a Davidů. Všem maminkám a jejich dětem přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a hezké léto.

02.07.2024

Léky, viry nebo bakterie. Všechny tyto částice se do odpadních vod běžně dostávají po celé Praze. Přirozeně se tak ale ve větší koncentraci děje zejména v případě nemocnic. Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) proto ve spolupráci s městskou společností Pražské vodovody a kanalizace (PVK) vybudovala unikátní čističku odpadních vod.

02.07.2024

Fakultní Thomayerova nemocnice společně s Pražskými vodovody a kanalizacemi spustila do ostrého provozu novou čistírnu odpadních vod za využití unikátních technologií. Projekt je zaměřen na ekologii a ochranu životního prostředí. Jeho hlavním cílem je ochrana zdrojů pitné vody. Rekonstrukce zařízení trvala přes dva roky s finanční podporou Státního fondu životního prostředí.

28.06.2024

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) a Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dotáhly do zdárného konce společný projekt nové čistírny nemocničních odpadních vod (OV) s využitím unikátních technologií, které byly poprvé použity ve zdravotnickém zařízení v ČR. Projekt byl finančně podpořen díky Norským fondům prostř. SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR), a to částkou ve výši 23 099 715 Kč.

24.06.2024

V květnu 2024 se v naší porodnici (pavilon U) ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) narodilo celkem 170 miminek. Nejvíce bylo Viktorií a Samuelů. Všem maminkám a jejich dětem přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu.

17.06.2024

V Praze ve Fakultní Thomayerově nemocnici znovu otevřeli budovu Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN po její generální rekonstrukci, která trvala bezmála rok a půl. Klinika patří mezi největší pracoviště v Praze i v rámci celé ČR a zaměřuje se na ty nejzávažnější plicní nemoci jako jsou nádory plic, tuberkulóza vč. multirezistentní formy TBC, těžká astmata, plicní fibrózy a řada dalších onemocnění. Projekt pod názvem „Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice“ byl financován díky EU dotacím v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů FTN. Celkové výdaje byly ve výši 326 mil. Kč, z toho 231 mil. Kč byl podíl ze státního rozpočtu prostř. Min. zdravotnictví a Min. životního prostředí v rámci EU dotací. Celkem 95 mil. Kč činily náklady z rozpočtu FTN.

14.06.2024

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) byla slavnostně otevřena budova Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN, která po roce a půl prošla generální rekonstrukcí. Projekt pod názvem „Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice“ byl financován díky EU dotacím v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů FTN. Celkové výdaje byly ve výši 326 mil. Kč, z toho 231 mil. Kč byl podíl ze státního rozpočtu prostř. Min. zdravotnictví a Min. životního prostředí v rámci EU dotací. Celkem 95 mil. Kč činily náklady z rozpočtu FTN. K ukončení stavebních prací došlo v březnu 2024. Po dobru realizace projektu byla klinika přestěhována do několika pracovišť v rámci celého areálu nemocnice.

07.06.2024

Nové pokoje se zvýšenu péčí byly slavnostně otevřeny na Interní klinice 3. LF UK, a to za účasti vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) a zástupců kliniky. Stavební úpravy pracoviště probíhaly dva měsíce a výsledkem jsou nové pokoje s kapacitou pro 5 pacientů. Zároveň vznikla i nová centrální moderní monitorovací recepce, která nabízí zdravotníkům lepší a komfortnější pracovní prostor.

 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.