Setkání ombudsmanů jaro 2024

Ve Skalce u Kyjova proběhlo třídenní celostátní setkání ombudsmanů ve  zdravotnictví.

Od roku 2019 si na něm ombudsmani vyměňují zkušenosti a navrhují strategie pro zlepšení komunikace a řešení problémů ve zdravotnictví

Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR ve spolupráci s Nemocnicí Kyjov a Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje uspořádalo celostátní setkání ombudsmanů ve zdravotnictví. Setkání se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha konalo od 29. do 31. května 2024 v jihomoravské Skalce.

„Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví České republiky vznikla v roce 2019 a od té doby se napříč celou republikou scházíme a vyměňujeme si zkušenosti. Nejenom primárně nemocniční ombudsmani, ale všichni pracovníci, kteří řeší stížnostní agendu. Naší úlohou je, že pokud klient nebo rodina pacienta není spokojena s poskytovatelem zdravotní služby, mohou se na nás obrátit a my následně řešíme stížnost nebo pomůžeme v komunikaci a pokusíme se najít řešení,“ objasnil Petr Ballek, předseda Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR.

Setkání se zúčastní zástupci Odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje, Kanceláře veřejného ochránce práv ČR, Institutu pro etické poradenství ve zdravotnictví, Ministerstva zdravotnictví ČR a také zástupci nemocnic z celé České republiky.

„Komunikace je základ řešení každého problému. Institut zdravotního ombudsmana chápu jako zásadní pro vnitřní nastavení nemocnic a jejich hladký chod. Pokud se s výstupy setkání a otevřené debaty naučíme v budoucnu ještě intenzivněji pracovat, těším se, kam nás tato služba posune,“ říká jihomoravský radní pro oblast zdravotnictví Karel Podzimek.

Velmi mě těší, že Nemocnice Kyjov hostí toto setkání. Považuji za vhodné, pokud si zainteresovaní mohou vyměnit názory, zeptat se na to, co je zajímá, a především sdílet dobrou praxi. Věřím, že právě toto setkání přispěje k další efektivitě činnosti nemocničních ombudsmanů,“ podpořil myšlenku setkání náměstek hejtmana a starosta Kyjova František Lukl.

Setkání se koná dvakrát ročně na různých místech České republiky. Slouží jako platforma pro sdílení pracovních zkušeností ombudsmanů a rozvoj institutu ombudsmana ve zdravotnictví. Komunikace je klíčovým aspektem řešení problémů ve zdravotnictví, a právě na ni se toto setkání zaměřuje. Práci ombudsmana v nemocnicích detailně určí až zákon o zdravotních službách. Zatím ho definuje metodika Ministerstva zdravotnictví ČR, které vešla v platnost v červnu 2023. Ombudsman podle ní řeší především spory pacientů a zdravotníků.

„Nejčastěji v nemocnici řešíme stížnosti pacientů a mým úkolem je vysvětlit oběma stranám, jaké je možné řešení problému. Většinu vykomunikujeme osobně nebo telefonicky a k podání stížnosti dochází minimálně. Podané stížnosti se řeší i ve spolupráci s etickou komisí. Ke mně jako k ombudsmanovi se dostane ale i řada pochval a poděkování, a dělá mi velkou radost, že jejich počet narůstá,“ uvedla Veronika Neničková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, ombudsmanka Nemocnice Kyjov a spoluorganizátorka setkání.

Setkání na Moravě vyvrcholilo jednáním členů Asociace ombudsmanů, které určí další kroky a strategie pro zlepšení komunikace a řešení problémů ve zdravotnictví.

„Důležitost tohoto setkání a úlohu nemocničních ombudsmanů v systému zdravotnictví, potvrdila osobní záštita hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha  a přítomnost jeho náměstka a starosty města Kyjov pana Františka Lukla i dalších vážených hostů. Celkem se tohoto setkání účastnilo vice jak 45 účastníků z celé České republiky a hlásí se nám další zájemci o tuto problematiku, za což jsme velmi rádi,“ doplnil Petr Ballek, předseda Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR a zároveň nemocniční ombudsman nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

 

V bohatém programu setkání mimo jiné zazněly tyto přednášky:

 • doc. MUDr. Jaromír Matějek, PhD.,ThD., LLM, Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví
  Řešte problém dříve, než se rozvine          
 • Mgr. Šárka Liolia, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  Pacient jako slabší strana vztahu pacient – zdravotník
 • Mgr. Hana Polášková a Mgr. Veronika Šušlíková, Odbor zdravotnictví JMK
  Šetření stížností na poskytovatele zdravotních služeb odborem zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 • Mgr. Zdeňka Galetová, zdravotně sociální pracovník Nemocnice Znojmo, p.o.
  Kazuistika    
 • Ing. Václav Polok, místopředseda AOZČR a nemocniční ombudsman Nemocnice Třinec,p. o.
  Jiné nástroje ombudsmana k eliminaci vzniku stížnostních situací
 • JUDr. Vladimíra Dvořáková, nemocniční ombudsman FN MOTOL
  Stížnosti až absurdní
 • Mgr. Michaela Sedláčková, Odbor rodiny, zdravotnictví a práce, Kancelář veřejného ochránce práv České republiky
  Pacient jako slabší strana – judikatura, a poznatky z praxe Veřejného ochránce práv
 • JUDr. Marcela Hollerová, nemocniční ombudsman, Fakultní nemocnice Plzeň
  Sjednocení pracovních postupů nemocničních ombudsmanů
 • Mgr. Radka Lorencová, manažerka kvality, Nemocnice následné péče LDN Horažďovice
  Plánovaný sběr dat Národního portálu pro Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU) od roku 2026

O Asociaci ombudsmanů ve zdravotnictví ČR: Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví České republiky byla založena v roce 2019, nyní její členové působí ve více jak 35 nemocnicích s cílem zlepšit komunikaci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče a efektivně řešit stížnosti pacientů. Nepolitická, profesní asociace sdružuje odborníky z celého zdravotnického sektoru, kteří pracují na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v České republice s cílem chránit práva pacientů a zdravotníků, ale také nastavit prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty.

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.