Setkání ombudsmanů 2019

Ombudsmani se bavili o právech pacientů i zdravotníků

8. 11. 2019 zdroj Benešovský deník

Problematiku práv pacientů i samotných zdravotníků probírali účastníci celostátního setkání ombudsmanů ve zdravotnictví. Spoluorganizátorem akce v Thomayerově nemocnici v Praze byla benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie a Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR (AOZ ČR). Akce se uskutečnila 7. listopadu 2019 pod záštitou ředitele Thomayerovy nemocnice Zdeňka Beneše a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsmanky nemocnice Jaroslavy Mrkvičkové.

Po krátkém představení jednotlivých účastníků následovala přednáška Vladimíry Dvořákové, ombudsmanky z FN Motol – Případová studie na téma kazuistiky, spojená s diskuzí všech účastníků. Následně pokračovala prezentace inženýra Václava Poloka, ombudsmana Městské nemocnice Ostrava s názvem „Zdroje konfliktních situací z pohledu ombudsmana“.
Na závěr dopoledního bloku se představil všem zúčastněným ombudsman Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Petr Ballek, který je zároveň předsedou Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR. Ve svém příspěvku obecně shrnul smysl tohoto sdružení, členství a jeho fungování.

V odpolední části Kateřina Havelková a Jana Palečková, představili organizaci Ombudsman pro zdraví, její projekty a možnosti spolupráce s ombudsmany.

Na závěr tohoto setkání ombudsman Petr Ballek navrhl vytvoření pracovního týmu, který by měl na starosti v rámci asociace tato témata:

  • standardizace postupů při řešení stížností ve zdravotnických zařízeních,
  • statut a úloha ombudsmana ve zdravotnictví,
  • možnosti spolupráce s ostatními kolegy a podobnými organizacemi, včetně pacientských,
  • spolupráce s MZ ČR, Kraji a Úřadem ombudsmana,
  • nastavení prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty mezi pacientem a zdravotníky

Hlavním tématem setkání byla nejenom problematika práv pacientů a jejich dodržování ve vztahu s poskytovateli zdravotní péče, ale i na druhé straně práva samotných zdravotníků.
Předseda asociace Petr Ballek to shrnul slovy: „V drtivé většině případů fungujeme nejdříve jako hromosvody a pak mediátoři nějaké vyhrocené situace nebo nedorozumění a snažíme se vše vysvětlit a najít nějaký kompromis. Dochází totiž často k jakémusi konfliktu očekávání pacienta a jeho příbuzných, versus možnosti toho konkrétního zdravotnického zařízení a také někdy i možnostmi lékařské vědy.“

A dodal: „Chyby se někdy bohužel stávají, zdravotníci jsou jenom lidé. Na nás ve zdravotnictví je takové ojedinělé chyby analyzovat a nastavit systém tak, aby se neopakovaly. Stížnosti, které řešíme, jsou v drtivé většině neoprávněné, i když se takové vyhodnocení někdy našim stěžovatelům nelíbí. Na druhou stranu, co lze zdravotníkům někdy vyčítat, a na čem je potřeba stále pracovat, je především komunikace s pacientem a někdy vyšší míra empatie. Obecně lze ale říci, že pokud nemocnice pochybí, tak rozhodně nemají zájem takové věci zametat pod koberec. Bylo by to ve svém důsledku velmi, velmi kontraproduktivní.“

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsmanka Thomayerovy nemocnice Jaroslava Mrkvičková, která je zároveň místopředsedkyní asociace, doplnila: „Cílem asociace je nejenom chránit práva pacientů a zdravotníků, ale také nastavit prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty, a to bez výjimky. Účastníci setkání jsou přesvědčení, že bez vzájemné důvěry a vzájemné úcty, lze velmi těžko efektivně a společně pracovat na takové intimní věci jako je léčba a uzdravení pacienta.“

Na setkání ombudsmanů také zaznělo, že se často ve zdravotnických zařízeních pracovníci setkávají i s nepřijatelným chováním samotných pacientů a jejich příbuzných. Verbální napadání zdravotníků od pacientů je již na denním pořádku a mnohokrát přeroste i k napadení fyzické. Například pohmožděné zdravotní sestry, a někdy i zranění spojené s pracovní neschopností nejsou výjimkou.

Setkání se účastnilo celkem 30 nejen ombudsmanů, ale i dalších pracovníků z různých zdravotnických zařízení z celé ČR, kteří se touto problematikou zabývají nebo v takových zařízeních řeší a mají na starosti stížnosti pacientů i zdravotnických pracovníků.
   
Další články:
https://www.prolekare.cz/novinky/zdravotnicti-ombudsmane-zalozili-vlastni-profesni-asociaci-jake-vyzvy-pred-ni-stoji-119898

http://www.ftn.cz/clanky/v-tn-se-sesli-ombudsmani-pusobici-ve-zdravotnictvi-napric-cr-727/

https://www.prosestru.cz/novinky/vznikla-asociace-ombudsmanu-ve-zdravotnictvi-cr-jake-vyzvy-pred-ni-stoji-118533

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.