Setkání ombudsmanů jaro 2023

Nemocniční ombudsmani spolupracovali na vytvoření metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Členové Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, z. s., a další hosté se opět sešli na svém pravidelném pracovním a vzdělávacím setkání ve dnech 24.5. – 26.5. 2023 v resortu Vyhlídka nedaleko Náchodu.

Tři desítky účastníků z řad ombudsmanů ve zdravotnictví a dalších pracovníků zabývajících se podněty a stížnostmi týkajících se poskytování zdravotní péče s velkým zájmem průběžně během dvou dnů sledovalo osm odborných přednášek a následné diskuze nad tématy.

Váženými hosty tohoto setkání byli Bc. Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví České republiky a Mgr. Šárka Liolia, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů z Ministerstva zdravotnictví ČR, Mgr. Michaela Přetáková z Odboru pro zdravotnictví, Kanceláře veřejného ochránce práv České republiky, a Mgr. Zita Trojanová z Odboru zdravotnictví Kraje Vysočina, a Mgr. Alla Kapuciánová z Odboru zdravotnictví Královohradeckého kraje.

Odborné setkání ve čtvrtek dopoledne zahájil Petr Ballek, předseda AOZČR a nemocniční ombudsman Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov s úvodním blokem, následoval Ing, Václav Polok, nemocniční ombudsman Nemocnice Třinec, se svým příspěvkem „Způsoby zvýšení porozumění mezi pacienty a zdravotníky“, a poté pokračovali mjr. PhDr. Lukáš Miklas, MBA, JUDr. Tereza Jonáková, Ph.D. a Mgr. Aleš Šmíd z Ústřední vojenské nemocnice v Praze s prezentací  „Bezpečnost a pracovní komfort ombudsmanů při střetu s agresivními stěžovateli, postup při jednání s takovým stěžovatelem“. V dopoledním bloku byl na pořadu dále příspěvek Jany Truksové, nemocniční ombudsmanky Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, s názvem „Příčiny stížností a jejich vývoj za posledních 5 let“.

Odpolední část pokračovala příspěvkem Bc. Josefa Pavlovice, náměstka ministra zdravotnictví České republiky a Mgr. Šárky Liolia, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů z Ministerstva zdravotnictví ČR, „Metodický pokyn k vyřizování stížností podle části osmé zákona o zdravotních službách s využitím institutu nemocničního ombudsmana“. Na toto vystoupení navázala Mgr. Radka Lorencová, nemocniční ombudsmanka Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s příspěvkem „Efektivní (důsledné) hlášení nežádoucích událostí, prevence stížností?“

Páteční program pracovního setkání ombudsmanů ve zdravotnictví pak pokračoval prezentacemi Mgr. Daniely Mohylové, nemocniční ombudsmanky z Fakultní nemocnice Hradec Králové, „Práva vs. povinnosti pacientů a zdravotníků" a Mgr. Michaela Přetákové, z Odboru pro zdravotnictví, Kanceláře veřejného ochránce práv České republiky, s názvem Aktuality a poznatky veřejného ochránce práv v oblasti zdravotnictví“.

Nejdůležitějším bodem tohoto setkání z pohledu nemocničních ombudsmanů bylo představení Metodiky pokynů k vyřizování stížností podle části osmé zákona o zdravotních službách s využitím institutu nemocničního ombudsmana ze strany Ministerstva zdravotnictví. Na vytvoření této metodiky nemocniční ombudsmani spolupracovali svými zkušenostmi a připomínkami a jsou v ni definována pravidla této profese, a především určuje statut nemocničních ombudsmanů v této oblasti.  Metodický pokyn, který by měl v červnu 2023 vyjít v ministerském věstníku, je tak konsenzuální a jsou v něm zakotveny principy efektivního řešení stížností ve zdravotnictví, podpora ombudsmana ze strany poskytovatele a jasná pravidla tak, aby se pacient v systému orientoval.  Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví na druhou stranu připomíná, že v posledních letech vzniká velký počet případů verbálních, a fyzických útoků na zdravotníky a je nutno se touto problematikou také velmi vážně zabývat. Bohužel agresivní nebo výhrůžné chování některých stěžovatelů se nevyhýbá ani ombudsmanům. Proto o těchto tématech byla většina přednášek a prezentací tohoto setkání. Z těchto důvodů se Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR jako taková, snaží působit v oblasti ochrany práv pacientů i zdravotníků, a také především nastavení prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty.

Setkání ombudsmanů předseda asociace Petr Ballek na závěr uzavřel slovy „Jsme rádi, že aktivity naší asociace počínaje rokem 2019, kdy byla založena, začínají dále silněji rezonovat v odborné i laické veřejnosti. Počínaje tím, že jsme navázali spolupráci s MZČR a pomohli našimi zkušenostmi a praxí vytvořit metodiku o nemocničních ombudsmanech. Taktéž již od počátku spolupracujeme s Kanceláří veřejného ochránce práv České republiky, či si vyměňujeme zkušenosti s odbory zdravotnictví Krajů, či magistrátů a dalších organizací ve zdravotnictví. V neposlední řadě spolupracujeme s pacientskými organizacemi a v současné době jsme podepsali memorandum o spolupráci s Národní asociací pacientských organizací (NAPO).  Našim cílem je pomoci udržet ve zdravotnictví mezi pacienty a zdravotníky prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty. Také jsme rádi, že počty našich členů asociace ombudsmanů rostou, a v současné době máme již přes 30 řádných členů působících v nemocnicích napříč celou Českou republikou.“

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.