Operace šedého zákalu

Na našem oddělení operujeme šedý zákal většinou ambulantně, při operaci používáme moderní operační mikroskop, špičkový fakoemulsifikační přístroj i mikrochirurgické vybavení a kvalitní nitrooční čočky.


Šedý zákal (katarakta) je zakalení lidské čočky, která leježí za duhovkou a zornicí.

Nejčastější příčinou zákalu jsou změny související se stárnutím. Existují ještě další faktory jako úrazy, dědičnost, některé léky aplikované celkově nebo i lokálně. Čočka se může zakalit i u lidí mladších 40 let, a s přibývajícím věkem se její výskyt významně zvyšuje. Je hlavní příčinou slepoty v celosvětovém měřítku. Žádné léky rozvoj šedého zákalu neoddálí.


Jediným řešením je chirurgický zákrok. Operace šedého zákalu patří mezi nejefektivnější a nejbezpečnější chirurgické metody v celé medicíně.

Princip operace spočívá v odstranění zkalené lidské čočky a její náhradou umělou nitrooční čočkou. Dnešní mikrochirurgické metody nám umožňují operovat velmi malým řezem. Pomocí dvou incizí při okraji rohovky širokých cca 2 mm do oka pod operačním mikroskopem vstoupíme, odstraníme zakalené hmoty a jádro a touto incisí do oka vložíme měkkou nitrooční čočku, která se v oku rozvine a nahradí naši původní čočku. Hmoty a jádro odstraňujeme pomocí Fakoemulsifikace, kdy ultrazvukem jádro rozdrtíme a odsajeme. Tato metoda vstupu do oka malým řezem zajišťuje rychlé hojení a vysokou pooperační bezpečnost.

Operace sice paří mezi nejbezpečnější, ale přesto existují komplikace. Ke komplikacím dochází častěji u pacientů polymorbidních, kteří mají například cukrovku, zelený zákal, jsou po úrazech očí, mají vrozené oční patologie, nebo přichází na operaci pozdě s čočkou velmi tvrdou nebo zcela zakalenou.

Pooperační výsledek lze naplánovat. Pomocí optické biometrie a přesného změření oka naplánujeme takovou sílu a typ umělé nitrooční čočky, aby pacient po operaci měl naplánovanou brýlovou korekci anebo brýle nepotřeboval. Moderní umělé nitrooční čočky se vyrábí také v torické variantě, to znamená, že odstraní i vrozený rohovkový astigmatismus.

Součástí přípravy před operací je pohovor s lékařem, který vysvětlí, jaké jsou možnosti, jak pacient po operaci s jednotlivými typy nitroočních čočky uvidí.

Vlastní operace probíhá obvykle jen v lokláním znecitlivění, Operace opravdu nebolí. Po operaci pacient s doprovodem odchází domů, jedná se o ambulantní chirurgii. Pacient je vybaven léky a zprávou a většinu pooperačních kontrol absolvuje u svého očního lékaře.

Předepsané pooperační kapky jspu důležité pro prevenci zánětů a pro úspěšné zahojení.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.