Aktuální veřejné zakázky


Thomayerova nemocnice zveřejňuje své veřejné zakázky na profilu zadavatele na adrese

www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN


Veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení u vybraných komodit naleznete na e-tržišti

 http://www.tendermarket.cz/