Operace šedého zákalu

Na našem oddělení operujeme šedý zákal většinou ambulantně, při operaci používáme moderní operační mikroskop, špičkový fakoemulsifikační přístroj i mikrochirurgické vybavení. Implantace kvalitních nitroočních čoček je samozřejmostí.


Podrobnosti

Šedý zákal (katarakta) je zakalení lidské čočky, která leží za duhovkou a zornicí.

Nejčastější příčinou zákalu jsou změny související se stárnutím. Existují ještě další faktory jako úrazy, dědičnost, některé léky aplikované celkově nebo i lokálně. Čočka se může zakalit i u lidí mladších 40 let, a s přibývajícím věkem se její výskyt významně zvyšuje. Je hlavní příčinou slepoty v celosvětovém měřítku. Žádné léky rozvoj šedého zákalu neoddálí.

Jediným řešením je chirurgický zákrok. Operace šedého zákalu patří mezi nejefektivnější a nejbezpečnější chirurgické metody v celé medicíně.

Princip operace spočívá v odstranění zkalené lidské čočky a její náhradou umělou nitrooční čočkou. Dnešní mikrochirurgické metody nám umožňují operovat velmi malým řezem. Pomocí dvou malých řezů při okraji rohovky do oka pod operačním mikroskopem vstoupíme, odstraníme zakalené hmoty a jádro a touto incisí do oka vložíme měkkou nitrooční čočku, která se v oku rozvine a nahradí naši původní čočku. Hmoty a jádro odstraňujeme pomocí fakoemulsifikace, kdy ultrazvukem jádro rozdrtíme a odsajeme. Tato metoda vstupu do oka malým řezem zajišťuje rychlé hojení a vysokou pooperační bezpečnost.

Operace sice paří mezi nejbezpečnější, ale přesto existují komplikace. Ke komplikacím dochází častěji u pacientů polymorbidních, kteří mají například cukrovku, zelený zákal, jsou po úrazech očí, mají vrozené oční patologie, nebo přichází na operaci pozdě s čočkou velmi tvrdou nebo zcela zakalenou.

Pooperační výsledek lze naplánovat. Pomocí optické biometrie a přesného změření oka naplánujeme takovou sílu a typ umělé nitrooční čočky, aby pacient po operaci měl naplánovanou brýlovou korekci anebo brýle nepotřeboval. Moderní umělé nitrooční čočky se vyrábí také v torické variantě, to znamená, že odstraní i vrozený rohovkový astigmatismus.

Součástí přípravy před operací je pohovor s lékařem, který vysvětlí, jaké jsou možnosti, jak pacient po operaci s jednotlivým typem nitrooční čočky uvidí.

Vlastní operace probíhá obvykle ambulantně v lokálním znecitlivění. Operace šedého zákalu opravdu nebolí. Po operaci má pacient operované oko sterilně zakryto a odchází s doprovodem domů. Pacient je vybaven léky a lékařskou zprávou. Většinu pooperačních kontrol absolvuje u svého očního lékaře.

Předepsané pooperační kapky jsou důležité pro úspěšné zahojení a pro prevenci zánětů.


Druhotný nebo také sekundární šedý zákal je způsoben zkalením zadního pouzdra čočky. V průběhu operace šedého zákalu se lidská čočka nahrazuje umělou nitrooční čočkou, která se vkládá do pouzdra původní čočky. Toto pouzdro je čiré a velmi tenké. V některých případech se toto pouzdro ztlušťuje. Pokud toto nastane, vidění se opět zamlžuje a projevuje se rozostřeným viděním do blízka i do dálky. Ke ztluštění pouzdra může dojít kdykoliv po operaci šedého zákalu, většinou však až několik let (2-3) po operaci.

Druhotný šedý zákal není komplikací původní operace šedého zákalu a nelze jej nijak ovlivnit. Druhotný šedý zákal lze jednoduše odstranit bezbolestným zákrokem pomocí laseru. Provádí se ambulantně, příprava na zákrok trvá asi 45 minut, samotný zákrok pak pár minut.


Informované souhlasy

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.