Laserové zákroky

Lasery obecně mají v oftalmologii široké uplatnění. Na našem pracovišti používáme laserová ošetření na předním i zadním segmentu oka. Nejčastějšími pacienty laserových zákroků jsou pacienti s glaukomem a pacienti s vaskulárními očními onemocněními, např. diabetickou retinopatií. Výkony probíhají v ambulantním režimu a jsou plně hrazeny zdravotním pojištěním.


Podrobnosti

1. Selektivní laserová trabekuloplastika (SLT)
Tento laserový výkon je u pacientů s glaukomem indikován obvykle v případě, že dosavadní léčba není dostatečně účinná, nedosahuje dostatečně nízkých hodnot nitroočního tlaku, čímž dochází k dalším poruchám zorného pole a ke zhoršování zraku. Očekávaným efektem zákroku je snížení nitroočního tlaku, zastavení dalšího postupu onemocnění nebo i snížení množství užívané medikace. Výkon může být proveden opakovaně. Zákrok bývá proveden ambulantně v místním znecitlivění a je prakticky bezbolestný.

2. Laserová iridotomie (LIT)
Principem výkonu je vytvoření drobného otvoru v duhovce, který umožní proudění oční tekutiny alternativní cestou, a tím zabrání hromadění nitrooční tekutiny za duhovkou, které má za následek prudký vzestup nitroočního tlaku a rozvoj bolestivého glaukomového záchvatu. Výkon se provádí tehdy, kdy oku hrozí nebo se již rozvinul glaukomový záchvat (náhle zvýšení nitroočního tlaku v důsledku uzavření odtokových cest). Očekávaným přínosem výkonu je zamezení vzniku dalšího glaukomového záchvatu. Zákrok bývá proveden ambulantně v místním znecitlivění a je prakticky bezbolestný.

3. Nd-YAG laserová kapsulotomie
Laserové ošetření se provádí za účelem vytvoření otvoru ve vazivově změněném čočkovém pouzdře, do kterého byla implantována umělá nitrooční čočka při předchozí operaci šedého zákalu. Cílem tohoto zákroku je odstranění tzv. následného šedého zákalu, pročištění optické osy oka a tím zlepšení kvality zrakových funkcí. Zákrok bývá proveden ambulantně v místním znecitlivění, je bezbolestný a k jeho provedení musí být aplikovány kapky pro rozšíření zornic.

4. Laserové ošetření sítnice – laserová fotokoagulace
Laserové ošetření sítnice je léčebný zákrok, při němž jsou předem definované oblasti sítnice pokryty jednotlivými body či sítí laserových bodů s vysokou tepelnou energií. Podstatou tohoto léčebného zákroku je stabilizace onemocnění sítnice. Nejčastějšími indikacemi k provedení laserového ošetření sítnice jsou diabetické komplikace oka, stavy po uzávěru sítnicových cév, periferní degenerace sítnice méně pak makulární degenerativní onemocnění sítnice a cévnatky či neoplasie nitroočních tkání. Laserový zákrok se provádí ambulantně po rozšíření zornic v lokálním znecitlivění. Na povrch oka je přiložena speciální zvětšovací kontaktní čočka, přes kterou se laserový výkon provádí. Povětšinou se jedná o zákrok nebolestivý, ojediněle může být (zejména při laserování periferní sítnice) provázeno mírnou bolestivostí laserových zásahů. Po výkonu nedoporučujeme řízení motorového vozidla po dobu 4 hodin.


Informované souhlasy (.pdf):

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.