Informace pro sponzory

Informace pro sponzory

Vážení sponzoři,
jsme upřímně potěšeni, že jste navštívili naše webové stránky, jejichž prostřednictvím Vás chceme mimo jiné informovat o možnostech poskytování darů naší nemocnici, resp. Vámi zvoleným klinikám či oddělením.
Pokud se rozhodnete pomoci nám touto cestou, můžete tak učinit prostřednictvím finančního nebo věcného daru. K tomu Vám nabízíme vzor smlouvy, který je ke stažení.

Finanční dary je možno poslat do České národní banky na náš bankovní účet:
Číslo účtu: 50008-36831041/0710, účet je vedený v CZK
Variabilní symbol: použijte některé z níže uvedených čísel konkrétní kliniky či oddělení.
V případě, že nechcete dar účelově vázat na některou kliniku(oddělení), použijte variabilní symbol 00110.

Finanční dar můžete poskytnout:
• převodem z účtu
• platbou poštovní poukázkou
• platbou v hotovosti

Za Vaši pomoc naší nemocnici upřímně děkujeme.

Seznam kont TN Praha:

variabilní symbol klinika/oddělení
0027 Oddělení individuálního programu péče
00508 Lékořice - Centrum podpůrné péče
00570 Oddělení klinické výživy
012 Interní klinika
030 Oddělení revmatologie a rehabilitace
08000 Geriatrie - LDN
090 Infekční oddělení
11 Pneumologická klinika TN/1.LF UK
121 Neurologické oddělení
122 Oddělení dětské neurologie
130 Oddělení dětské psychiatrie
160 Dětská klinika - TN/1.LF UK/IPVZ
180 Gynekologicko-porodnické oddělení
190 Novorozenecké oddělení
200 Chirurgická klinika TN/1. LF UK
253 Anesteziologicko-resuscitační klinika TN/1. LF UK
270 Urologické oddělení
280 ORL
300 Oční oddělení
310 Zubní oddělení
330 Onkologická klinika 1.LF UK
370 Oddělení lékařské genetiky
390 Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN/1. LF UK
400 Závodní lékař
470 Oddělení klinické biochemie
480 Oddělení klinické hematologie
490 Oddělení RDG
510 Transfuzní oddělení
540 Oddělení patologie
560 Oddělení hygieny a epidemiologie
630 Mikrobiologické oddělení
730 Imunologická laboratoř
800 Lékárna TN
970 Oddělení psychologie
990 Dětské centrum při TN (Kojenecký ústav)
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.