Výběrová řízení na rezidenční místa

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59
vyhlašuje výběrová řízení na rezidenční místa
dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Lékařští zdravotničtí pracovníci

Nelékařští zdravotničtí pracovníci