Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění a EMG laboratoř

Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění je jedním z 8 center v České republice zaměřených na tuto problematiku. Centrum slouží jako superkonsiliární a výukové pracoviště v oboru elektromyografie a diagnostiky, léčby neuropatií a myopatií. Vyšetřujeme pacienty jak ze spádové oblasti z Prahy, tak i pacienty, které odesílají kolegové z celé republiky k superkonsiliárnímu vyšetření. Podíl superkonsiliárních vyšetření dosahuje v posledních létech cca 10-13 %.

Centrum spolupracuje a využívá služeb  dalších odborníků jak ve Fakultní Thomayerově nemocnici (z revmatologie, genetiky, psychologie, logopedie, rehabilitačních pracovníků, sociální pracovníky, nutriční specialisty) tak i mimo nemocnici. (bioptickou laboratoř, genetická pracoviště po celé republice, Ústav dědičných a metabolických poruch).
V centru pracuje 5 lékařů a 2 laborantky.


V rámci centra jsou poskytovány tyto služby:

 • Vyšetření elektromyografické (EMG) a vyšetření evokovaných potenciálů (EP). Vyšetření elektromyografické se provádí na přístrojích Medelec Synergy a Nicolet Viking. Vyšetření EP se provádí na přístroji Dantec Keypoint a Magstim 200.
 • V rámci EMG provádíme následující vyšetření: vyšetření periferních nervů stimulační neurografií, vyšetření svalů jehlovou EMG včetně analýzy potenciálů, single fibre techniky, vyšetření autonomních nervů, repetitivní stimulaci, vyšetření motorických evokovaných potenciálů - MEP. Vyšetření EP se provádí v samostatné laboratoři EP s možností vyšetření somatosenzorických EP (SEP), zrakových EP (VEP) a sluchových EP (BAEP).
 • Provádíme diagnostiku nervosvalových onemocnění v celém jejich spektru (neuropatie – onemocnění periferních nervů, vyšetření mononeuropatií – např. syndrom karpálního tunelu, myopatie – onemocnění svalu, poruchy nervosvalového přenosu – myastenie, onemocnění motoneuronu – ALS, Kennedyho nemoc).
 • Ve vybraných a složitých případech sledujeme a léčíme pacienty v centru.
 • V centru aplikujeme botulotoxin u některých extrapyramidových onemocnění (tortikolis, blefarospasmus, graphospasmus) a při léčbě spasticity končetin.
 • Pro kolegy neurology z jiných pracovišť provádíme konzultace složitějších případů – event. tzv. second opinion (názor druhého odborníka na diagnózu z neuromuskulární a EMG oblasti).
 • Využíváme různá laboratorní vyšetření díky spolupráci s příslušným pracovištěm (genetická vyšetření neuromuskulárních onemocnění, bioptická vyšetření svalu, nervu, vyšetření metabolismu svalů).
 • V rámci postgraduálního vzdělávání lékařů – pořádáme kurzy výuky elektromyografického vyšetření a kurzy zaměřené na neuromuskulární problematiku.
 • Podílíme se na práci s registry neuromuskulárních onemocnění:
  Registr autoimunitních nervosvalových onemocnění
  a
  Registr svalových dystrofií.

Lékař: MUDr. Petr Ridzoň
MUDr. Jindřich Fiala
  MUDr. Kateřina Matějová
  MUDr. Martin Kučera
Laborant: Bc. Renata Krejčí
Renáta Hlaváčková
  Bc. Markéta Dusart
Objednání a informace: tel.: 261 082 458

Další informace:


Pacientská sdružení a užitečné stránky:


Spolupracující pracoviště:

   
   
   
  Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.