Neurologická klinika 3. LF UK a FTN

Neurologická klinika 3. LF UK a FTN zajišťuje neurologickou péči v celém rozsahu oboru pro 350 tisíc obyvatel Prahy 4 a konziliární služby pro diagnostiku a léčbu pacientů České republiky.

Neurologická klinika 3. LF UK a FTN je léčebné i výukové zařízení, kde je, kromě zdravotní péče, prováděna i pregraduální a postgraduální výchova.


Obor neurologie se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění centrálního i periferního nervového systému a struktur, souvisejících s tímto systémem.

Jde zejména o cévní onemocnění mozku a míchy, demence, epilepsie, bolesti hlavy, zánětlivá onemocnění nervové soustavy, nádory nervové soustavy, extrapyramidové poruchy, nervosvalová onemocnění a bolestivé syndromy při postižení páteře. Mezi neurologická onemocnění patří i některá degenerativní a metabolická onemocnění.


Na naší klinice jsou i specializovaná lůžka intenzivní péče pro diagnostiku a léčbu akutních stavů (JIP), jejichž součásti jsou i lůžka Iktového centra FTN.

Dále jsou na pracovišti následující centra vysoce specializované péče a specializované péče:

  • Iktové centrum (IC) poskytuje léčbu pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) v celém jejím průběhu. Začíná na lůžkách JIP a neurologického oddělení, pokračuje na oddělení revmatologie a rehabilitace, případně na lůžkách následné rehabilitace, kde mohou pacienti pokračovat v léčení následků CMP několik týdnů až měsíců. Po celou dobu je k dispozici komplexní rehabilitace poskytovaná rehabilitačním týmem, který spolu s lékaři a zdravotními sestrami tvoří fyzioterapeuti, logopedi, ergoterapeuti, psychologové, nutriční terapeuti a sociální pracovnice. Jeho součástí jsou také neurosonologická laboratoř a poradna pro cévní onemocnění mozku, která úzce spolupracuje s ambulancí Centra kardiovaskulární prevence FTN. IC je ve FTN akreditováno od roku 2010.
  • Centrum pro léčbu roztroušené sklerózy (RS centrum) pracuje od roku 2007, poskytuje individuální péči cca 800 pacientů, indikuje a podává léčbu centrovými léky. Spolupracuje na registru FTN i celostátním registru REMUS.
  • Neuromuskulární centrum pracuje podle dokumentu ČNS JEP od roku 2009. Zajištuje komplexní specializovanou, diagnostickou a terapeutickou péči o nemocné s nervosvalovými chorobami z Prahy i z ostatních oblastí ČR. I zde vedeny registry - AINSO, REaDY.
  • Centrum pro diagnostiku a léčbu epilepsie (CE) – vede pacienty s farmakoresistentní  epilepsií, poskytuje péči ženám ve fertilním věku, obdobích gravidity. Posuzuje vhodné pacienty pro možnosti epileptochirurgického řešení. Je zde v provozu video EEG monitorace. Jednání o získání statutu epileptochirurgického centra společně s dětskou neurologií FTN a ÚVN Praha.
  • Centrum pro studium a diagnostiku neurodegenerativních onemocnění – pracuje zde od roku 2005. Pečuje o pacienty s kognitivními poruchami a věnuje se diagnostice složitějších a méně často se vyskytujících typů demence a neurodegenerací.
  • Národní referenční laboratoř pro Transmisivní spongiformní encefalopatie – působí ve FTN od roku 2001 – spolupráce neurologické kliniky (klinická základna) a ústavu patologie (laboratoře, pitvy, nekropsie).
  • Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy pracuje od roku 2005, věnuje se pacientům s bolestmi hlavy z celé České republiky, cíleně poskytuje pomoc při léčbě migrény, cluster headache a bolestí hlavy z nadužívání analgetické medikace.

Pro upřesnění diagnózy neurologických onemocnění jsou využívána elektrofyziologická vyšetření jako je EEG (elektroencefalografie), EMG (elektromyografie) a EP (evokované potenciály). Máme k dispozici i neinvazivní zobrazovací vyšetřovací techniky (RTG, CT, MRI, ultrazvuk), které umožňují přesnější a rychlejší stanovení diagnózy.


Pro případ nutnosti operačního řešení zdravotních problémů na neurochirurgii spolupracuje naše klinika se špičkovými pražskými pracovišti, zejména s NCH klinikou ÚVN ve Střešovicích a NCH klinikou ve FNKV.

přednosta:
prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
tel.: 261 082 479
robert.rusina@ftn.cz


primářka:
MUDr. Kateřina Matějová
tel.: 261 082 416
katerina.matejova@ftn.cz


zástupce primářky:
MUDr. Petr Ridzoň
tel.: 261 082 272
petr.ridzon@ftn.cz


vrchní sestra:
Ing. Bc. Olga Stárková, DiS.
tel.: 261 083 279
olga.starkova@ftn.cz


sekretariát:
tel.: 261 082 272
fax: 261 083 824


umístění:
pavilon B2


Mapa a doprava

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.