Vitreoretinální ambulance

Kontakt: tel.:
Ordinační doba:  
Přístrojové vybavení:  

Vitreoretinální ambulance TN poskytuje komplexní péči o nemocné s chorobami sítnice a sklivce. Léčba těchto onemocnění je jak konzervativní, tak chirurgická, často se oba tyto přístupy kombinují.

Provádíme diagnostiku a léčbu těchto onemocnění a stavů:

  • Sklivcové zákaly: krvácení do sklivce - nejčastěji u cukrovky a uzávěru sítnicových cév, obtěžující sklivcové zákaly způsobené stárnutím a změnami sklivce, asteroidní hyalóza jako projev degenerace sklivce se zákaly, zkalení sklivce zánětlivého původu.
  • Nemoci sítnice: dědičné choroby makuly a sítnice, degenerace makuly podmíněná věkem, změny sítnice při krátkozrakosti, cévní onemocnění jako komplikace celkových chorob (diabetická retinopatie, vaskulitidy, tepenné a žilní uzávěry), periferní degenerace sítnice, které ohrožují sítnici vznikem trhlin a odchlípením sítnice
  • Odchlípení sítnice: rhegmatogenní odchlípení sítnice s trhlinou, trakční odchlípení u pokročilých nálezů, u diabetické retinopatie, po úrazech, exsudativní ochlípení u zánětů nebo u nitroočních nádorů
  • Choroby na rozhraní sklivec-sítnice (vitreoretinální rozhraní): vitreomakulární trakční syndrom, epimakulární membrány, makulární díra, luxace čočky do sklivce, luxace vlastní čočky (po úraze, vrozená nebo jako komplikace po operaci katarakty), luxace umělé nitrooční čočky
  • Úrazy a poúrazové stavy: provádíme prvotní - akutní ošetření komplikovaných očních úrazů a řešíme i následné komplikace (krvácení, trakční odchlípení sítnice, extrakce cizích nitroočních těles).

Diagnostika

V diagnostice využíváme špičkové nejmodernější vybavení.

Provádíme vyšetření zrakové ostrosti na speciálních optotypech (ETDRS), biomikroskopické vyšetření štěrbinovou lampou, nepřímou oftalmoskopii, která nám poskytuje přehledný prostorový obraz sítnice. Dále barevnou fotografii očního pozadí s použitím fundus kamery, fluorescenční angiografii k zobrazení cévních a degenerativních onemocnění sítnice a cévnatky. OCT – optickou koherentní tomografii makuly – ukáže průřez sítnicí obdobný histologickému řezu, zobrazí případný otok, typ a hloubku postižení. Ultrazvukové vyšetření – A scan, B scan – umožní vyšetření nitroočních struktur v případech zkalených optických medií (zkalení čočky, rohovky, krvácení apod).

Léčba

Konzervativní léčba: týká se zejména pacientů s diabetickou retinopatií, makulární degenerací, s různými vaskulárními onemocněními (arteriální a venosní okluse, aneurysmata), pacientů s očními projevy chorob metabolických či revmatologických a pacientů s heredodegenerativními dystrofiemi. Léčba u těchto pacientů je zejména laserová.

Chirurgická léčba: týká se pacientů s odchlípením sítnice, pokročilými formami diabetické retinopatie, pacientů s chorobami vitreoretinálního rozhraní a poúrazových stavů. Standardně provádíme pars plana vitrektomii – více informací vis informovaný souhlas

U vlhké formy makulární degeneace aplikujeme intravitreální injekce anti VEGF preparátů – více ZDE.

Do sítnicové poradny se mohou telefonicky objednat pacienti se žádankou od obvodního očního lékaře, akutní pacienty ošetříme cestou všeobecné ambulance.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.