Aplikační centrum biologické léčby

U pacientů, kteří byli vyšetření v některé z poraden a u kterých byla indikována biologická léčba, provádíme aplikace účinných látek do sklivce.


Za sterilních podmínek injekčně aplikujeme do oka, do sklivcového prostoru biologickou léčbu. Zákrok provádíme ambulantně, v lokální anestezii a po předchozím rozkapání oka. Po aplikaci je oko sterilně kryto. Na našem pracovišti léčíme touto léčbou tyto diagnózy:

  • Věkem podmíněná makulární degenerace komplikovaná choroidální neovaskulární membránou
  • Diabetický makulární edém
  • Makulární edém v důsledku okluze (uzávěru) centrální sítnicové žíly nebo její větve

Léčba je vázaná na specializovaná centrová pracoviště a při splnění indikačních kritérií je terapie hrazena ze zdravotního pojištění. Na našem pracovišti máme v současné době na tuto léčbu smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.