Diabetologická poradna

Lékaři: MUDr. Kateřina Myslík Manethová, Ph.D., FEBO
doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
MUDr. Tomáš Koupa
Ordinační doba: dle objednání

Charakteristika

Cukrovka (diabetes mellitus - DM) je závažné, chronické, metabolické onemocnění související zejména se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Mezi závažné komplikace cukrovky patří onemocnění sítnice, které může vést až ke slepotě. Diabetická retinopatie (DR) postihuje 80–100 % diabetiků léčených inzulínem a více než 60 % diabetiků neléčených inzulinem při delším než 20-ti letém trvání cukrovky. Je hlavní příčinou slepoty dospělé populace ve věkové kategorii 20–65 let ve vyspělých zemích a nejčastější komplikací cukrovky. Nejčastější příčinou výrazného zhoršení zraku u diabetiků s DR je diabetický makulární edém (DME). U diabetiků se taktéž daleko častěji rozvíjí šedý zákal a angiosklerotické změny na cévách.

Rizikové faktory

Rizikovými faktory pro rozvoj DR a DME jsou trvání a typ cukrovky, dlouhodobě neuspokojivá kompenzace cukrovky, vysoký krevní tlak, přítomnost bílkoviny v moči, zvýšená hladina cholesterolu a těhotenství.

Vyšetření očním lékařem

Vyšetřování nemocných očním lékařem má být pravidelné. První vyšetření je ihned při stanovení diagnózy cukrovky, v případě absence klinických známek a při počínajících známkách onemocnění sítnice je kontrolní vyšetření plánováno jednou za rok, při pokročilejším nálezu se interval zkracuje na 1 x za 2-6 měsíců. Častější vyšetření je u pacientů s postižením makuly, těžkých změnách na sítnici provázených komplikacemi, při předpokládaném zlepšení kompenzace diabetu, v době zahájení dialýzy, u nemocných po transplantaci slinivky břišní a u těhotných.


Léčba diabetické retinopatie

Konzervativní léčba

Farmakologická terapie je cílená zejména na těsnou kompenzaci cukrovky a krevního tlaku, ale také na léčbu dyslipidémie. Léčbu je nutné zahájit včas, kdy je možné očekávat nejlepší terapeutickou odpověď a zabránit progresi postižení a ztrátě zraku.
Základem léčby diabetické retinopatie je laserová koagulace sítnice, která má za cíl ošetřit špatně prokrvené plochy sítnice, místa s poškozenou cévní stěnou a novotvořené cévy. Tato léčba v 90 % stabilizuje nález na sítnici a zrakovou ostrost, pouze však v případě časného zjištění změn na sítnici.

Chirurgická léčba

V případě pokročilého nálezu diabetické retinopatie, který nelze ošetřit laserem, je indikováno chirurgické řešení. Indikací k operaci je nejčastěji odstranění prokrváceného sklivce, odstranění vazivově změněných proliferací a membrán, přiložení odchlípené sítnice s vnitřní tamponádou speciálním plynem nebo silikonovým olejem.

Biologická léčba

Další možností léčby postižené sítnice je použití přímo do oka aplikovaných látek s antiedematózním a antiproliferativním účinkem. V léčbě diabetického makulárního edému – DME se používají blokátory vaskulárního endotelového růstového faktoru a kortikosteroidy. Určitou nevýhodou léčby je nutnost opakované intravitreální aplikace, jejíž potřeba se však v čase postupně snižuje při zachování získaného zlepšení zraku.

K dosažení zachování dobrého vidění u diabetiků je nutná mezioborová spolupráce diabetologa a očního lékaře, správná kompenzace cukrovky a rizikových faktorů, jako jsou vysoký krevní tlak a vysoká hladina tuků v krvi, dále zodpovědný přístup pacienta k léčbě cukrovky a k dodržování dietních opatření a pravidelné kontroly očí se zachycením změn již v počínajících stádiích onemocnění.


Informované souhlasy (.pdf):

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.