Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění

Lékař:
MUDr. Markéta Grünermelová vedoucí centra
MUDr. Iveta Kastnerová
MUDr. Matouš Rous
Kontakt k objednání a informacím:
tel.: 261 082 580