Oddělení kvality

Kontakty:

Manažer kvality: Sekretariát:
Mgr. Pavla Jamrichová Gabriela Garguláková
pavla.jamrichova@ftn.cz gabriela.gargulakova@ftn.cz
tel.: 261 083 148 tel.: 261 083 631

Systém řízení kvality ve FTN

FTN se systematicky zabývá sledováním kvality péče od roku 2001.
Fakultní Thomayerova nemocnice je certifikována dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.,
o hodnocení kvality a bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních.
Certifikaci získala dne 31. 10. 2013.
Certifikaci provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví.

certifikát kvality a bezpečí
absolutní vítěz projektu
certifikát kvality a bezpečí certificate of quality and safety

Politika kvality Fakultní Thomayerovy nemocnice

Vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice si uvědomuje významu vazeb interních procesů na kvalitu své činnosti a jejích výsledků a zavazuje se dodržovat následující Politiku kvality. Fakultní Thomayerova nemocnice chce zřizovat efektivní a inteligentní organizaci se stabilizovaným, motivovaným a profesně výkonným týmem zaměstnanců. Vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice Politiku kvality oficiálně schválilo. Politika kvality je mezi zaměstnanci sdělována formou interní komunikace a je součástí školení v rámci adaptačního procesu na všech pracovištích.

K naplnění této politiky chce ve vztahu k pacientům, klientům, dárcům krve subjektům klinického výzkumu a jiným zákazníkům či dodavatelům:

 • Vytvářet lidský vztah na základě individuálního přístupu a pomoci každému.
 • Uspokojovat požadavky na vysoké odborné úrovni.
 • Naplňovat stanovené cíle se závazkem neustálého zlepšování poskytovaných služeb.
 • Víceoborovým přístupem hledat nejúčinnější způsoby prevence a léčby chorob, zvyšovat kvalitu života pacientů/klientů.
 • Důsledně dodržovat lékařskou etiku a práva pacientů.
 • Zajistit vysokou úroveň doprovodných nezdravotnických služeb.
 • Udržovat a zlepšovat systém kvality zdravotní péče tak, aby byl pro naše pacienty (klienty) zárukou důvěryhodnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a vysoce odborné úrovně.

K naplnění této politiky chce ve vztahu k zaměstnancům:

 • Ctít zásadu, že chybovat je lidské a že přiznat omyl není projevem slabosti. Bude dbát na důslednou analýzu a poučení se z každé chyby.
 • Vzdělávat zaměstnance, zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci, dovednosti, zkušenosti a vysoké morálněvolní vlastnosti.
 • Vytvářet a dále podporovat podmínky pro péči o zaměstnance.
 • Vyžadovat od svých zaměstnanců aktivitu, loajalitu, kolegialitu, udržování dobrých mezilidských vztahů a vysokou morální úroveň.

Datum schválení politiky kvality: 1. 2. 2017


Certifikace dle ISO 9001
Dle mezinárodní normy ISO 9001 jsou certifikovaná tato pracoviště:

 • Klinicko-farmakologická jednotka
 • Lékárna
 • Oddělení centrální sterilizace

Akreditace dle ISO 15189
Akreditovaným pracovištěm dle normy ISO 15189 je Imunologická laboratoř, Oddělení lékařské genetiky a Laboratoř molekulární genetiky Oddělení patologie a molekulární medicíny.

Autorizace NASKL a SEKK
Úsek laboratorních metod, resp. jednotlivá pracoviště jsou zařazená do autorizace Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře. A pravidelně se účastní externího hodnocení kontroly kvality.

Externí klinický audit na Radiodiagnostických pracovištích FTN
Dne 4. 11. 2020 byl na radiodiagnostických pracovištích Fakultní Thomayerovy nemocnice proveden Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o., externí klinický audit v oblasti radiodiagnostiky včetně intervenční radiologie a kardiologie v souladu se zákonem 373/2011 Sb. o specifických zdravotnických službách a vyhláškou č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření. Byly splněny požadavky pro vydání potvrzení o provedení externího klinického auditu podle §82 odst. 3 zákona 373/2011 Sb. s platností 5 let.

Externí klinický audit na Radioterapeutickém pracovišti FTN
Dne 7. a 8. 9. 2021 byl na Radioterapeutickém pracovišti Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN proveden společností ČSFM, z.s. externí klinický audit v oblasti radioterapie v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření. Byly splněny požadavky pro vydání potvrzení o provedení externího klinického auditu podle §82 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. s platností 5 let.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.