Nefrektomie

Laparoskopická nefrektomie a parciální nefrektomie (resekce ledviny)

Odstranění ledviny nebo její části je zpravidla nutné u zhoubných nádorů tohoto orgánu a u některých nenádorových onemocnění. Nejčastější způsob, jak ledviny vyjmout, je tzv. laparoskopická nefrektomie. Jde o operaci prováděnou nástroji skrze několik vpichů do břišní dutiny, kterou chirurg sleduje na monitoru, a nevidí tedy do operačního pole přímo. V současnosti jde o běžný operační zákrok prováděný na našem pracovišti několikrát týdně.

Výkon se provádí výhradně v celkové anestézii (narkóze), jiný způsob znecitlivění není možný. Pacient leží v poloze na boku a nástroje se zavádějí dovnitř těla skrze několik malých vpichů na břišní stěně. Ledvinu je třeba uvolnit od okolních orgánů, přerušit hlavní cévy, které ji zásobují krví, a také močovod, který z ledviny odvádí moč. Poté se ledvina uvnitř břicha umístí do připraveného sáčku a odstraní ven.


Po operaci jsou pacienti uloženi k monitoraci na pooperační pokoj (jednotku intenzivní péče) a odtud později na standardní oddělení. Po operaci se probudí se zavedenou močovou cévkou a drénem, jež se odstraňují v následujících dnech. Hospitalizace trvá zpravidla 4-7 dní.

Každá operace může mít komplikace a nejinak je tomu u laparoskopické nefrektomie. Mezi nejčastější patří krvácení, infekce, možnost poranění okolních orgánů nebo velkých cév v průběhu výkonu. V déledobějším výhledu může pak dojít ke vzniku kýly v některé z jizev a k určitém snížení celkové funkce ledvin.

Kromě odstranění celé ledviny lze někdy vyjmout pouze její část s nádorem. Není to možné vždy a u všech pacientů, ale pokud to lze, jde o preferovaný způsob léčby. Operace je však technicky náročnější než odstranění celého orgánu a riziko komplikací je vyšší (zejména krvácení a dále také možnost úniku moči ze zbývající části ledviny, což může vyžadovat další následné procedury. Existuje také riziko, že nakonec bude stejně nutné odstranit ledvinu celou.) Proto se tento typ operace často provádí jako otevřený výkon a nikoli laparoskopicky.


V některých situacích může mít pacient na výběr – buď laparoskopické odstranění celé ledviny, anebo otevřená operace s odstraněním pouze nádoru. Laparoskopie má výhodu rychlé rekonvalescence a malého rizika komplikací, což se hodí zejména u starších osob s přidruženými onemocněními, kterým by delší pobyt v nemocnici a pooperační rehabilitace mohly působit problémy. Otevřená operace má výhodu zachování zdravé tkáně ledviny, ovšem za cenu většího řezu, delší rekonvalescence a většího rizika pooperačních komplikací, které mohou návrat do normálního života prodloužit.

Který typ operace je nejvýhodnější pro Vás, doporučí lékař po zvážení všech individuálních okolností. Znalost výše uvedených základních faktů Vám umožní se na konečném rozhodnutí plnohodnotně podílet.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.