3D laparoskopická radikální prostatektomie

Léčba nádorů prostaty - 3D laparoskopická radikální prostatektomie

 

Indikace výkonu. (Komu je operace určena?)

Karcinom prostaty je v současnosti nejčastěji diagnostikovaným nádorem u mužů. Jeho vyléčení je možné jen při včasném záchytu lokalizovaného onemocnění. Při včasném zahájení léčby, ať operační či ozářením, jsou výsledky vynikající.

Radikální prostatektomie je operační odstranění prostaty a semenných váčků z důvodu rakovinného nádoru prostaty. Podstatou výkonu je odstranění tohoto nádoru, což je bezpečně možné jen pokud se radikálně odstraní celý orgán- prostata. Tento výkon v naprosté většině případů vede k trvalému vyléčení pacienta.

Pokud přece jen dojde k návratu choroby, je stále možné použít pooperační ozáření. Obrácený postup, tedy provést nejprve ozáření a při návratu choroby operaci, je z důvodu vysoké četnosti závažných nežádoucích účinků velmi málo vhodný.

Proto pacienti, kteří si přejí trvalé vyléčení a jsou schopni zvládnout operaci, by jistě měli zvažovat radikální prostatektomii jako první možnost.

Provedení výkonu

V první fázi dojde k oddělení prostaty a semenných váčků od okolních orgánů, od močového měchýře, močové trubice a od konečníku. Zatímco konečník při tomto oddělení zůstane nepřerušen, močovou trubici je nutné přerušit.

V druhé fázi je nutné znovu napojit močový měchýř na zbytek močové trubice a sešít pomocí vnitřních stehů. Proto v místě anastomózy (sešití) zůstává zavedená močová cévka, aby došlo k dobrému zhojení. Cévka se obvykle odstraní za týden po operaci.

Součástí operace může být odstranění spádových mízních uzlin.

Preparát z operace je odeslán k dalšímu vyšetření patologem, na základě čehož se pak stanoví další léčebný postup.

Možné vedlejší účinky operace

Časné

K nejčastějším časným komplikacím patří zejména krvácení během operace a po operaci. Laparoskopický přístup je spojen s menším rizikem závažného krvácení a nižší frekvencí podávání pooperačních krevních transfúzí.

Pozdní

K pozdním komplikacím patří inkontinence (únik moč). V mírné formě, kterou lze po operaci kompenzovat použitím jedné či několika vložek se po tomto typu operce vyskytuje asi u 10-20 % pacientů. Výskyt úniků moči je ovlivněn mnoha faktory, zejména věkem pacienta a předoperačním stavem močových cest. Těžký stupeň inkontinence se vyskytuje asi 1-3 % pacientů.

K dalším vedlejším účinkům patří erektilní dysfunkce (poruchy ztopoření penisu). Zachování erekce na stejné úrovní jako před operací je možné jen u vybraných pacientů s menším nádorem při použití tzv. nervy-šetřící techniky. Takto lze v závislosti na věku a předoperačním stavu erekce zachovat erekci po operaci asi u 50-70 % pacientů.


Jaké jsou možnosti operační léčby prostaty při karcinomu prostaty

I. Retropubická radikální prostatektomie.

Otevřená operace řezem zatížená vyšším rizikem operačním krvácení. Hojení většího řezu vyžaduje delší rekonvalescenci pacienta.

II. Laparoskopická radikální prostatektomie

Operaci je možné provést laparoskopicky, pomocí několika vpichů bez většího řezu za pomocí vnitřní kamery zavedené do těla pacienta.

Výhoda laparoskopického, tedy minimálně invazivního přístupu je menší krevní ztráta, kratší doba pooperačního zavedení močové cévky, menší jizva, méně bolestí, kratší doba rekonvalescence a kratší doba pracovní neschopnosti.

III. 3D-laparoskopická radikální prostatektomie

Běžné laparoskopické výkony jsou prováděny pomocí normální kamery, která umožnuje běžný 2D obraz. Je to stejné, jako by chirurg operoval se zavřeným jedním okem.

3D-laparoskopie přináší plně realistický obraz. Další výhodou je ohebný konec kamery, který umožnuje kvalitní zobrazení během všech fází operace. To operatérovi pomáhá k co nejlepšímu provedení operačního zákroku včetně jemné preparace v oblasti močového svěrače a v oblasti nervově-cévních svazků. Tyto struktury jsou zodpovědné za důležité funkce- udržení moče a erekci.


Kde je možné se k výkonu objednat?

Minimálně invazivní laparoskopické operace prostaty jsou v současnosti preferovaným přístupem v operační léčbě rakoviny prostaty.

Urologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Krči je vybavena 3D-laparoskopickým systémem, který umožňuje týmu odborníků precizní provedení této operace.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.