Všechny aktuality :: Novinky / Avíza a pozvánky / Napsali o nás

Novinky a aktuality

23.12.2023

Vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) přeje všem hezké a klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a svých nejbližších.

22.12.2023

FTN se podílí na pomoci lidem zasaženým včerejší tragickou událostí na FF UK!

Včera v rámci vyhlášení traumaplánu byli naši zdravotníci v pohotovosti společně s krizovým Intervenčním týmem. Přímo na místě události poskytovalo první psychickou pomoc pět našich interventů. Práce Intervenčního týmu, která je součástí profesionálně koordinovaných systémů psychosociální pomoci, nadále pokračuje formou aktivní účasti na krizových linkách.

22.12.2023

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) začal fungovat projekt nové interaktivní navigace po areálu nemocnice, a to ve spolupráci se společností Business Systems a. s. První fáze projektu je už realizována formou testování nového navigačního systému v praxi, kdy každý návštěvník nemocnice si ho osobě může vyzkoušet. K dispozici je k tomu moderní interaktivní kiosek u hlavního vchodu nemocnice a v přístupové hale pavilonu U (mj. Gynekologicko-porodnické odd.), kde intuitivním ovládáním si člověk na monitoru vybere konkrétní pracoviště a způsob dopravy k němu (chodec, osoba s omezením pohybu, auto). Na obrazovce se tak automaticky zobrazí nejrychlejší cesta ke vchodu do příslušné budovy, kde se nachází vybraný cíl (oddělení, pracoviště, klinika).

20.12.2023

V kapli sv. Václava ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) se konalo tradiční slavností setkání s dobrovolníky a spolupracovníky, kteří v roce 2023 pomáhali a aktivně se zapojili do programu Centra podpůrné péče (Centrum) ve FTN. Akce se konala v duchu velkého poděkování dobrovolníkům za jejich pomoc a entuziasmus, se kterým v letošním roce pomáhali těm, kteří to nejvíce potřebovali. Jednalo se především o pacienty, seniory, ale také i o zaměstnance. I v letošním roce se udělovala cena Anděl, a to těm dobrovolníkům, kteří si to nejvíce zasloužili. Cenu jim předali ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a Mgr. Lada Černá, koordinátorka dobrovolníků pro dětská oddělení z Centra.

19.12.2023

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) se poprvé realizovala resekce takzvané hluboké infiltrující endometriózy na nejmodernějším robotickém systému současnosti s názvem Da Vinci. Jedinečná akce svého druhu byla zaměřena na komplexní chirurgickou léčbu hluboké infiltrační endometriózy pod vedením jednoho z největších expertů v tomto oboru Gaby Moawade z Washingtonské univerzitní nemocnice. Server Pražský patriot o tom informoval mluvčí FTN Petr Sulek.

18.12.2023

Už druhým rokem probíhá v ČR organizovaný - Program pro časný záchyt rakoviny plic. Jeho odborným garantem je přednostka Plicní kliniky 1. LF UK ve FTN paní prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. V rámci plošného celorepublikového programu bylo za období 1. 1. 2022 – 31. 3. 2023 osloveno celkem 10 122 osob, z nichž přibližně 49 % souhlasilo s účastí v programu. Na základě nízkodávkového CT vyšetření mělo 116 osob výsledek pozitivní. Tento záchyt potvrzuje, že se daří plnit stanovené cíle programu.

18.12.2023

Už potřinácté se konalo slavnostní předání sbírky z akce "Děti dětem" Dětskému centru při Fakultní Thomayerově nemocnici s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií v Sulické ulici. A to za účasti 1. místostarostky Ireny Michalcové. Jedná se o výtěžek sbírky, která je každoročně organizovaná ve školách na území Prahy 4. Věcné dary byly v neuvěřitelné výši za celkem 450 tisíc korun. Akce se zúčastnilo 18 ZŠ a celkem 17 mateřinek. Dvě základní školy z Prahy 4 poskytly i finanční dar Dětskému centru.

15.12.2023

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) se poprvé realizovala resekce tzv. hluboké infiltrující ENDOMETRIÓZY na nejmodernějším robotickém systému současnosti s názvem Da Vinci. Jedinečná akce svého druhu daVinci DIE MASTERCLASS byla zaměřena na komplexní chirurgickou léčbu hluboké infiltrační endometriózy pod vedením jednoho z největších expertů v tomto oboru prof. Gaby Moawade z Washingtonské univerzitní nemocnice (mj. zakladatel CEAPS -The center for Endometriosis and Advanced Pelvic Surgery).

15.12.2023

Vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) děkuje zástupcům z OC NOVO PLAZA za hračky a plyšové medvídky pro dětské pacienty z Pediatrické kliniky 1. LF UK. Za kliniku je přivítali primář oddělení MUDr. Pavel Kabíček, CSc. a vrchní sestra Martina Pechová společně s tiskovým mluvčím nemocnice Petrem Sulkem. Jednalo se tak již o třetí formu této podpory ze strany obchodního centra, která směřovala nemocným dětem z Pediatrické kliniky v předvánočním období.

08.12.2023

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) získala Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví (Cena) pro rok 2023. Ocenění předal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zástupům nemocnice během čtvrtečního slavnostního večera v Emauzském opatství. Cenu převzali ředitel FTN Zdeněk Beneš, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Jaroslava Mrkvičková, vedoucí Centra podpůrné péče ve FTN Romana Hrabáková a koordinátorka dobrovolníků pro dětská oddělení Lada Černá. V letošním roce bylo na Cenu nominováno celkem 13 poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a odborná porota nakonec vybrala za vítěze právě FTN, a to za popularizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví formou osvětových akcí, PR aktivit, rozvojem teoretických a praktických znalostí dobrovolníků.

 
Strana: 1 ... 34567891011121314151617 ... 112
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.