Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN

Klinika zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro pacienty od narození do dovršení 15., po dohodě až do 18. roku ve spádové oblasti jižní a východní části Prahy a Středočeského kraje. Klinika má současně statut Centra dětské traumatologie, jehož spád je orientačně pravobřežní část Prahy a Středočeského kraje a kraj Liberecký. Klinika má detašované ambulantní pracoviště ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech.


Kliniku dětské chirurgie a traumatologie můžete podpořit dárcovskou SMS prostřednictvím NF Kolečko.

Zaslaním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLECKO na číslo 87777. Cena DMS je 30,- Kč, přičemž nadační fond Kolečko obdrží 27,- Kč.


S Tomíkem krok za krokem až na operační sál

Přednosta:
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
petr.havranek@ftn.cz
tel.: 261 083 770


Primář:
MUDr. Milan Machart
milan.machart@ftn.cz
tel.: 261 082 423


Zástupce přednosty
pro pedagogickou
činnost:
doc. MUDr. Tomáš Pešl PhD.
tomas.pesl@ftn.cz
tel.: 261 082 518


Zástupce primáře:
MUDr. Eva Matoušková
eva.matouskova@ftn.cz
tel.: 261 082 506


Vrchní sestra:
Lenka Hasová
lenka.hasova@ftn.cz
tel.: 261 083 528


Umístění:

Pracoviště v TN:
Pavilony B4, B5

Pracoviště ve FNKV:
Pavilon M


Mapa a doprava