Rozsah činnosti kliniky

Klinika je členěna na specializované jednotky, které mají v čele vedoucího lékaře, odpovědného přednostovi za odbornou úroveň svého svěřeného oddělení. Základními odděleními jsou: oddělení obecné a břišní chirurgie, centrum dětské traumatologie a oddělení dětské neurochirurgie. Klinika též disponuje specialistou na dětskou ortopedii a dětskou urologii. Jednotka intenzivní a resuscitační péče zastřešuje intenzivní péči o pacienty jednotlivých podoborů.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN disponuje dvěma stanicemi s celkem 48 lůžky akutní péče a 16 lůžky pro doprovod, jednotkou intenzivní a resuscitační péče s celkovým počtem 10 lůžek (z nich 6 je vybaveno plně pro resuscitační péči).

Ročně hospitalizujeme kolem 3 600 pacientů a provedeme cca 2 600 operací.

Ambulantní péči zajišťujeme na dvou pracovištích (FTN a FNKV) a ošetříme ročně kolem 50 000 pacientů.


Poskytujeme péči v těchto oborech:

  • Všeobecná a břišní chirurgie: v celém rozsahu, s výjimkou onkochirurgie a elektivní hrudní a hepatopankreatické chirurgie. Laparoskopii využíváme pro vybrané diagnózy jako standardní operační postup.
  • Dětská traumatologie: komplexní péče o děti postižené jak běžnými tak nejtěžšími úrazy v rámci Centra dětské traumatologie, jmenovaného Ministerstvem zdravotnictví. Poskytujeme také superkonziliární služby pro léčbu dětských zlomenin a jejich následků pro území celé České republiky.
  • Dětská proktologie: specializujeme se na vyšetření a léčbu dětí s vrozenými i získanými vadami konečníku a dětí s poruchami vyprazdňování stolice. Provádíme anorektální manometrii i pro jiná pracoviště.
  • Dětská urologie: péče o děti s vrozenými i získanými vadami močového ústrojí. Provádíme funkční vyšetření dolních močových cest.
  • Dětská neurochirurgie: v plném rozsahu oboru včetně onkologické neurochirurgie a epileptochirurgie.
  • Dětská ortopedie: převážně ortopedické výkony u pacientů po úrazech.
  • Dětská intenzivní a resuscitační péče: v celém rozsahu, včetně péče o děti po transplantacích orgánů.
  • Popáleniny a plošná poranění kožního krytu: děti všech věkových kategorií do zhruba 20% povrchu těla.

Herní terapie:

Na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN působí herní terapeutka z Centra podpůrné péče Fakultní Thomayerovy nemocnice. Více o herní terapii na dětských odděleních se můžete dočíst ZDE.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.