Terciární prevence

Prevence dětských úrazů

Cílem terciární prevence je snížení morbidity a mortality dětských úrazů a minimalizace jejich dopadů do sociální sféry. Bylo pořízeno nové přístrojové vybavení, které nahradí nebo doplní stávající zastaralé. Zakoupené přístrojové vybavení, například operační mikroskop nebo kostní vrtačky a další přístroje a vybavení potřebné pro operace, pomohou zkrátit dobu léčby, sníží možnost poúrazových komplikací a celkově přispějí ke zkvalitnění péče o dětské pacienty i jejich návrat do života po úrazu.

„Kostní vrtačka patří k důležitému vybavení každé dětské traumatologie a při operacích zlomenin je zapotřebí prakticky denně. Protože je mnohdy nutné operovat více dětí se zlomeninami po sobě, musí být traumacentrum vybaveno více vrtačkami, aby poraněné děti nečekaly a nedošlo k poškození svalů a nervů otokem poraněné končetiny.“

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie

Přínosem terciární prevence je vedle nových přístrojů také zvýšení kvalifikace členů týmu Traumacentra. Celkem 22 lékařů, sester a fyzioterapeutů se zúčastnilo odborných vzdělávacích seminářů a sympozií s tématikou ošetření a terapie poranění ruky.

 

Rozšíření možností prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu

Projekt byl rozšířeno prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu. Tato prevence je zaměřena na dětské pacienty s dlouhodobými funkčními poruchami močových cest vzniklými následkem traumatu. Z prostředků Norských fondů byly pořízeny urologické přístroje, chirurgické kostní vrtačky, lůžka, a další potřebné vybavení v hodnotě 3,2 mil. Kč. Bylo vytvořeno pracoviště se superspecializovanou péčí a byla vytvořena nová metodika Superspecializovaná péče při ptraumatech urogenitálního systému v dětském věku.

Nové zdravotnické přístroje a vybavení

Díky podpoře Norských fondů byly nakoupeny přístroje a vybavení v hodnotě 12,7 mil. Kč.

 • Mikroskop pro neurotraumatologické operace
 • Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace
 • Kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu
 • Zevní fixátory k fixaci kostí
 • Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace
 • Vyhřívané transportní lůžko pro dětské pacienty
 • Uroflowmetr s EMG modulem
 • Ultrazvukový diagnostický přístroj
 • Biofeedback s EMG modulem
 • Modulární akumulátorová vrtačka
 • Kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu
 • Komunikační systém sestra-pacient
 • Nemocniční lůžko (25 ks)
 • Transportní lůžko – Stretcher
 • Elektrokoagulace
 • Odsávačka
 • Infuzní pumpa
 • Zásuvkový zdravotnický vozík

 

Klinika dětské chirurgie a traumatologie

Klinika dětské chirurgie a traumatologieTraumacentrum v rámci Kliniky dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro pacienty od narození do 15 let ve spádové oblasti části Prahy, Středočeského a Libereckého kraje. Klinika má současně statut Centra dětské traumatologie.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN disponuje dvěma stanicemi s celkem 48 lůžky akutní péče a 13 lůžky pro doprovod, jednotkou intenzivní a resuscitační péče s celkovým počtem 9 lůžek (z nich 6 je vybaveno plně pro resuscitační péči). Ročně je zde hospitalizováno kolem 3 000 pacientů a provedeno cca 2 300 operací. Ambulantní péči zajišťují dvě pracoviště, které ročně ošetří kolem 50 000 pacientů.

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.