Primární prevence

Prevence dětských úrazů

Projekt Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice je realizován týmem tvořeným ze zaměstnanců Thomayerovy nemocnice a Nadačního fondu Kolečko. Nadační fond Kolečko jako partner Thomayerovy nemocnice v tomto projektu koordinoval primární prevenci a připravil sérii preventivních programů pro rodiče dětí předškolního věku a pro žáky prvního stupně základních škol.

 

Nadační fond Kolečko

KolečkoNadační fond Kolečko vznikl v roce 2004 s cílem finančně podporovat osm dětských úrazových center v České republice, tedy pomáhat těžce poraněným dětem. Vedle finanční podpory Kolečko  pomáhá zraněným dětem zmírnit následky traumatu, zpříjemnit jim stresující pobyt v nemocnici a zároveň lékařům zkvalitňovat a ulehčovat jejich práci. Od počátku činnosti klade Kolečko důraz na snahu bránit úrazům dětí nebo snižovat jejich alarmující počet či alespoň závažnost zranění. Úraz je nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých lidí až do věku 25 let a zvláště u dětí úrazy významně převažují. Partnerství s Traumacentrem Thomayerovy nemocnice má dlouholetou tradici a umožňuje Kolečku významně rozšířit jeho aktivity v oblasti prevence.

 

Bez úrazů je to fajn!

Bez úrazů je to fajn!Úloha nadačního fondu Kolečko v projektu je nabízet a realizovat preventivní programy v základních školách a v mateřských či rodinných centrech ve spádové oblasti Prahy a Středních Čech. Pro tyto programy jsou využity pomůcky pořízené z grantových zdrojů Norských fondů. Programy mají poutavou formu  workshopů v délce jedné vyučovací hodiny a jejich náplní je prezentace nejčastějších rizikových situací v silničním provozu (cestování automobilem, jízda na kole, chůze v silničním provozu, viditelnost atd.) a při sportovních a volnočasových aktivitách (in-line brusle, skateboardy, freestyle kola a koloběžky, snowboardy, trampolíny). Součástí školení je také instruktáž první pomoci, informace jak přivolat odbornou pomoc a jak reagovat v případě úrazu. Zkušení lektoři využívají atraktivní audiovizuální materiály i praktické názorné pomůcky (ochranné přilby, chrániče končetin, autosedačky, instruktážní křeslo k prezentaci správného používání zádržného systému v automobilech). Materiály připravené lektory budou k dispozici i po skončení projektu, jak v písemné, tak elektronické podobě všem vyučujícím i rodiným centrům.

Nadační fond Kolečko vytvořil a realizoval sérii 46 osvětových programů pro děti do 10 let a pro rodiče dětí do 6 let. Celkem se programů zúčastnilo

  • 3 633 dětí
  • 467 rodičů

 

Interaktivní aplikace pro děti a nový web pro rodiče

Web Bez úrazů je to fajn!Jedním z výstupů projektu jsou nově vytvořené interaktivní internetové stránky, na kterých budou participovat jak odborníci na prevenci dětských úrazů, kteří zde zúročí zejména své bohaté zkušenosti s přímou prací s cílovými skupinami dětí a rodičů, tak i lékaři traumatologové a rovněž i dětští pacienti a jejich rodiče.

Obsahem internetové prezentace budou zejména interaktivně podané informace o tom, jak dochází k častým úrazům, jak ovlivňuje úraz život dítěte a jeho blízkých a rady lékařů co dělat či nedělat, když dojde k úrazu. Zároveň zde budou uvedeny i konkrétní čísla a statistiky ze spádové oblasti, trendové změny ve frekvencích jednotlivých typů úrazů, související se změnami v oblíbenosti některých sportů (kolečkové brusle, trampolíny apod.) i osobní zkušenosti některých dětí a rodičů s úrazem.

www.bezurazujetofajn.cz

 

Dalším výstupem projektu, který bude využitelný i po ukončení projektu a na jehož realizaci se Kolečko významně podílí, je interaktivní mobilní aplikace zaměřená na prevenci dětských úrazů.

BenAplikace určená ke stažení do mobilního telefonu s operačním systémem Android a je dostupná také online na novém webu. Nápaditým obrazovým zpracováním dětem přiblíží tématiku prevence dětských úrazů, zásady bezpečnosti při nejběžnějších činnostech a správné používání ochranných pomůcek.

Herní aplikaci si prohlédněte stáhněte přímo na protálu Google Play.

Bez úrazů je to fajn - aplikace ke stažení

Odborným garantem projektu v oblasti primární prevence za Nadační fond Kolečko je Linda Jandová. Více o Nadačním fondu Kolečko na webu www.kolecko.cz.

Bez úrazů je to fajn!

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.