Konference Evropského veřejného zdraví v Miláně

Prevence dětských úrazů

Ve dnech 14.-17. října 2015 se v italském Miláně konala  8. European Public Health Conference (Konference evropského veřejného zdraví). V rámci realizace projektu se jí přímo zúčastnili i členové projektového týmu. Cílem jejich účasti byla diskuse s účastníky o cílech a postupech uplatněných v rámci projektu na národní i mezinárodní úrovni a zároveň i samotná účast na prezentacích a diskusích zahrnujících příbuzná témata i témata týkající se klíčových otázek evropského zdraví, příkladů dobré praxe, zabezpečení zdraví a zdraví dětí, životního stylu, zdravotnického výzkumu i duševního zdraví.

Konferenci pořádala Evropská nadace pro veřejné zdraví spolu s Evropskou asociací veřejného zdraví (EUPHA) a Italskou společností pro hygienu, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví (Siti).

 

Inspirace a zkušenosti z domova i ze světa

Konference Milano 2015Konference si klade za cíl přispět ke zlepšení veřejného zdraví v Evropě tím, že nabízí prostředky pro výměnu informací a platformu pro debatu o výzkumné pracovníky, tvůrce politik a odborníky z praxe v oblasti veřejného zdraví a zdravotní výzkum služeb, jakož i vzdělávání v oblasti veřejného zdraví a vzdělávání v Evropě.

Tituly prezentovaných a diskutovaných témat se dotýkaly prevence dětských úrazů a příbuzných oblastí. Například European public health, Health data collection and systems, Evidence of best public health practice, Child and adolescent public health, Health promotion, Health services and systems research, Lifestyle and life choices a Mental health.

Inspiraci i zkušenost přinesla  účast na prezentacích a diskusních panelech zaměřených na témata prevence dětských úrazů v jiných evropských zemích.

Norské fondyPrakticky užitečné bylo sdílet zkušenosti s realizací projektu, zkušenosti s uplatňováním procesů a postupů při řešení jednotlivých kroků i s komunikací s partnerskými a zprostředkujícími institucemi. Takové bylo setkání s projektovým týmem z Fakultní nemocnice Olomouc nebo s profesorem Ladislavem Plánkou z Fakultní nemocnice v Brně.

 

Evropská asociace pro veřejné zdravotnictví

Konference Milano 2015European public Health Association (Evropská asociace pro veřejné zdravotnictví, EUPHA) je mezinárodní multidisciplinární asociace, zastřešující evropské organizace působící v oblasti veřejného zdraví. EUPHA aktuálně registruje 71 členů z 41 zemí a do jejích aktivit se zapojuje kolem 14 000 odborníků. Cílem EUPHA je zlepšení zdraví obyvatel Evropy, snižování nerovností v oblasti zdravotní péče a udržitelný pokrok v oblasti veřejného zdraví a zdravotních služeb. Toho chce dosáhnout prostřednictvím spolupráce s evropskými a mezinárodními mezivládními a nevládními organizacemi, jakož s vnitrostátními institucemi a organizacemi, jejichž hodnoty jsou v souladu s cílem EUPHA. Jedním ze způsobů naplnění cílů EUPHA je i pořádaná konference Health in Europe – from global to local policies, methods and practices (Zdraví v Evropě – od globální k místní politice, metody a praxe).

Účast na konferenci byla 100% hrazena z prostředků Norských fondů ve výši 122 500.-Kč.

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.